سرپاڼه | شهادت 
 
18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانید ورځی انځور

ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻡ ﺻﻠﺢ اﺯ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺁﻣﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﺰﺏ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ!

ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺣﺰﺏ ﺭا ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ!

ﺣﺰﺏ منسجم، ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ،استوار و ﭘﺎﻳﺪاﺭ اﺳﺖ!

(پروان)

انځورونهاخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019