سرمقاله | شهادت 

20th September, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیټولی سرمقالی

تلاش براى ايجاد تقابل ميان حزب اسلامى و حکومت

پس از آنکه در نتيجۀ مساعى دوامدار و خستگى ناپذير حزب اسلامى در ميان احزاب سياسى کشور، يک اجماع بزرگ و مؤثر ايجاد شد و در مورد برگزارى انتخابات طرح جامعى ارائه نمود،در اثر وساطت حزب اسلامى ميان احزاب سياسى و دولت و( به طور اخص با رئيس جمهور) مکرراً چندين  نشست هاى  انجام شد و در ميان دولت و احزاب سياسى در مورد برگزارى انتخابات بجاى تقابل روحیۀ تفاهم به ميان آمد. بعضى از حلقات در داخل هيات دولت، به خنثى سازى اين روند ملى آغاز نمودند، کسانى از آدرس هاى نامقدس و پليد و کسانى هم از آدرس هاى مجهول و جعلى، کسانى به طور پنهانى و کسانى هم به طور آشکارا کوشش نمودند تا اين روند را تضعيف کرده . . . تفصیل

پخواني سرمقالي


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th September, 2018