افغانستان و پاليسی جديد رئيس جمهوری امريکا: | شهادت 

19th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

افغانستان و پاليسی جديد رئيس جمهوری امريکا:

شهادت

2017-08-25

روز گذشته رئيس جمهوری امريکا بعد از بحث ها و مناقشات زياد در رابطه به افغانستان و منطقه پاليسی خويش را اعلان نمود. رئيس جمهور امريکا آقای ترامپ در زمان کمپاين های انتخاباتی اش اصرار بر آن داشت که تمام نيرو هايش را از افغانستان خارج می کند، و از مصارف بی دريغ امريکا در در اين کشور جلوگيری خواهد نمود.  اما اين موقف آقای دريغ زمانی تغيير نمود که قوماندان اعلای قوت های امريکايی در افغانستان بخاطر پيشبرد مبارزه ناکام شان خواهان ارسال عساکر بيشتر شد. 

آقای ترامپ رئيس جمهور جمهوری امريکا حين ايراد سخن به صراحت بيان داشت که: (نميخواهد ملت ها را تعمير نمايد بلکه می خواهد ترورست را از پا درآرد)  همچنان اضافه نمود (که دوشادوش نيروهای امنيتی کشور  در ميدان نبرد عليه تروريزم باقی خواهد ماند).
براساس خبر های منتشر شده سرقوماندان نيرو های امريکائی و ناتو در افغانستان از آقای ترامپ تقاضا نموده است که ۴۰۰۰ جنگجوی تازه نفس به اين کشور ارسال بدارد.  علاوه برآنکه رئيس جمهوری امريکا بر ارسال نيروهای تازه نفس به افغانستان موافقه نموده است حين اعلان پاليسی بر اين تاکيد نموده که پناه گاه های مخالفين ناتو و دولت افغانستان را مورد هدف حملات بی سرنشين قرار خواهند داد. 
رئيس جمهور ايالات متحده امريکا اين پاليسی و موقف خود را در حالی اعلان نمود که اکثريت کارشناسان امور سياسی باورمند به اين بودند که آقای ترامپ تقسيم اوقات بيرون کردن عساکر خود را از افغانستان ارائه خواهد کرد، و حل بحران جاری در افغانستان را به خود افغان ها واگذار خواهد کرد، زيرا افغان ها می توانند مشکلات ذات البينی شان را از طريق مذاکرات و گفتگو های بين الافغانی حل نمايند. 
سوال اينست که جنرالان امريکائی چرا از رئيس جمهور خود متقاضی هستند تا عساکر تازه نفس را به افغانستان بفرستد، در حاليکه از ماه اکتوبر سال ۲۰۰۱ الی اکنون ۱۵۱ هزار جنگجوی  امريکائی و ناتو که با مدرن ترين تجهيزات نظامی مجهز هستند تحت عنوان صلح و امنيت تقريباً شانزده سال عليه مخالفين مسلح جنگيدند هزارها افغان را شهيد ساختند و هزاران افغان ديگر را بی خانه و معيوب ساختند، اما نتوانستند به اصطلاح خود شان در  صلح و امنيت را تأمين کنند، به همين دليل بود که که رئيس جمهور اسبق امريکا آقای بارک اوباما در باره اين جنگ نامؤفق تصميم گرفت تا تعداد جنجگوهای خود را به ۱۰۰۰۰ ده هزار تن تقليل بخشد و تا برج دسامبر سال گذشته آنها را بطور کلی از افغانستان خارج نمايد. 
معلوم نيست که آقای ترامپ به کدام اطمينان و به کدام اميد مصمم بر آن شده تا تعدادی ديگری از عساکر کشورش را به افغانستان فراخواند،  در صورتيکه يکصد و پنج و يک هزار جنگجوی  مسلح با سلاح های مُدرن نتواست در جهت تأمين صلح و امنيت حتی يک قدم بردارد پس اضاف نمودن چهارهزار عسکر ديگر چه دست آوردی خواهد داشت. لازم اينست که امريکائی ها و ساير کشور های هم پيمان آنها در جهت بيرون کردن عساکر شان از افغانستان طرح بريزند و عساکر شان را از اين کشور بيرون نمايند، و همان مصارف بی جا و بی موردی را که بالای عساکر مورال باخته شان می کنند بالای اردوی ملی، پوليس افغان و .... به مصرف برسانند، و افغانان را بگزارند که خشونت های جاری را از دريچه مذاکرات بين الافغانی و با ديالوگ  افغانی حل نمايند.'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2018