خلع منطق جنگ و جنگ افروزان : | شهادت 

19th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

خلع منطق جنگ و جنگ افروزان :

شهادت

2017-09-04

حزب اسلامی افغانستان, که بنیادش را توسط جوانان مومن مخلص و مجاهد در پوهنتون کابل گذاشت و بعدا نظر به ادای مسئولیت دینی و ملی اش در برابر قلدوران داخلی و متجاوزین خارجی ،ادای فریضه جهاد را در مقابل جنگ و تحمیلگران جنگ، احیا نمود، و با افتخار کامل با ملت مومنش یکجا عامل اصیل اضمحلال امپراطوری روس ، شکست مارکسیسم، و تجاوز اخیر د ر جهان گردید فاتحانه و با شناخت درست موقعیت جهانی کشورش ،با ابتکار میثاق ملی نجات، و موافقتنامه اخیر صلح ، وارد کار زار جدید مبارزاتی دعوتی گردید که با خود پیام صلح سراسری در کشور و منطقه را نوید و عامل اصیل و زیر بنایی خلع منطق جنگ و انزوای مافیای فکری با  بدیل ایجاد اجماع عمومی ملی ، در انداز عاجلش برای ملت مومنش ،را نهادینه ساخت.
اساسات بنیادین نهضت اسلامی که همانا اعتقاد به مومن به ،قرآنی و پیروی ازسنت نبوی ، وفا به عهد و خدمت به خلق الله و ملت ازاده اش ...میباشند و خواهند بود را با تحلیل عمیق وستراتیژیک  در ابعاد گوناگون کنکاش ، و برای از میان برداشتن ،بن بست حاکم و ختم جنگ و با ،اعتماد به تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، روح جدید و امید بهجت افگن در اوضاع تاریک کشور، با حضور علنی برادر مجاهد حکمتیار افگند.
امیر مجاهد و قائد ملی کشور برادرحکمتیار، با وجود انتقادات بنیادین بر دولت منتخب حاکم ، و پیشنهادات اصلاحی عمیق در شیوه و مدیریت ان ، و درک عملی عدم خود ارادیت کامل دولت در تطبیق معاهدات با ح ا ا ، ازدولت پشتیبانی خویش را اعلان نمودو یگانه بدیل تبدیلش را ، اجرای انتخابات شفاف علنی و قابل قبول برای آحاد ملت چه در داخل و چه در خارج کشور دانسته و بر علیه جنگ و جنگ  افروزان ، باهمه امکانات مدنی ،قلمی ، تبلیغاتی و عقیدتی ،جهت نابودی منطق جنگ ، جنگ افروزان و مافیای فکری و عقیدتی  اش ، با  مقابله ، مانع ایجاد نموده و بساط رسیدن به قدرت را از طریق لوله تفنگ و ریختن خون و ابروی ملت رشید متفکر و قابل افتخارش برای همیش بر خواهد چید.
ح ا ا  بر خواسته از متن ملت و افغانستان شمول عاری از تقسیم بندی های شرکی منطقه قوم زبان و فامیل میباشد، چون همیش اعتمادش بر اساسات اوامر الهی ، بر انتخاب ملت مومنش از طریق راه اندازی انتخابات بوده و خواهد بود و این امر را در امور درونی اش تا حال نیز در سخت ترین شرایط کشوری و جهادی برای چندین بار عملی نموده است که خود بدیلست یکتا در سطح ملی کشور در عمل.
اعتقاد به اجرای انتخابات و شیوه های شفاف و علنی آن در بین ملت ، احترام به ارای ملت  را در صدر فکری  و عملی اش مینشاند که خود زایاننده ، وضاحت در گفتار ، سوال و جواب با ملت و احزاب سیاسی رقیب ،  در حدود قانون و حفظ حدود اخلاقی و انعکاس آن به ،ملت امت و جهانیان ،درین قرن تکنولوژی و انترنت میباشد.
پس نباید از آرا ملت و جواب به خواسته های اوشان هراسید و برعکس با این شیوه و متد ، ممد خوشی و بهروزی ، ملت و فامیل های شهدا و ارمان های والای شان با استقبال از صلح وپیامش که همانا ،نابودی جنگ و جنگ آوران و منطق سخیفش در همه ابعاد میباشد،باشیم.
 باید دانست که اصل بنیادین انتخابات که رسیدن به گرفتن (و یا اجاره)  قدرت ذریعه انتخاب مردم با احترام حتمی به نتایج آرا و انتخاب نهایی برای مدت معینی میباشد ، جوابگویی نتایج محتوم کاری را در اخیر دوران امانت (قدرت) خواستار است، ومیزان پیروزی و نا کامی ، دولت مختوم را ملت در نتایج کاری شان نمره خواهند داد و بدین ترتیب با قضاوت بعدی انتخاباتی شان ، همان طوری که عامل نصب دولتی میگردند،عامل عزل نیز خواهند بود.  این مهم ،اصل را به شایسته سالاری و خدمت به خلق و نه بر خلق بنیاد مینهد و مانع دایمی حکومت های میراثی ، مطلقه،فامیلی و تک حزبی گردیده، و قوای ثلاثه( جمع مطبوعات)  را مستقلانه و با قوت و قدرت لازم متبلور ساخته و پیام آبادانی و ختم کودتاها و توافقات ننگین با اجنبی و نیروها و پیروان شیطانش را برای همیش در کشور اعلان میدارد ، که  خود اساس فکر انتخاباتی و تحقق آرمان های ما ،شهدا و ملت مومن و سربلند  را  با ابراز محبت  ،دوستی و احترام به همه احزاب سیاسی با حفظ  برادری ، برابری و تعمیم عدالت با آحاد ملت تشکیل  خواهد داد ان شا الله.


 به امید آرامی و پیروزی صلح و نابودی ظلم و جنگ 'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2018