فصل برق ، ضدیت با وصل نور علم و فلاح صلح | شهادت 

20th September, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

فصل برق ، ضدیت با وصل نور علم و فلاح صلح

شهادت

2017-09-20

الحمد لله امیر  مجاهد ح ا ا و قائد ملی کشور ، بعد از حضور و سخنرانی در مسجد جامع هرات و دیدار پر طنین و حماسه آفرین  دیروزی  ، امروز نیز با برادران ، خواهران ، مجاهدین  حوزه جنوب غرب و برادران و خواهران اهل تشیع آن دیار ،دیدار صحبت ومصافحه نموده و ملت را در جریان حقایق و واقعیت های ،کشور منطقه و جهان با تفصیلات لازم گذاشته و با تفاسیر قرآنی ، دروس ماندگار از حقانیت را- جهت و حدت اخوت و برادری اسلامی ،در کشور جنگ زده که عامل اصیلش را حضور علنی و یا مخفی دستگاه های جنایت پیشه استخباراتی و قوای سفاک خارجی و دست اندازی بعضی از همسایه هایی بی مروت و خطا کار تشکیل میدهند،- به سمع همگان رساندند.
این مهم  با شور و ذوق بی پایان ملت که نماینده گی از اعتقاد عمیق و جاودان  به نهضت اسلامی واعتماد به امیر و قائد ملی مجاهد شان با سر دادن نعره های الله اکبر و شعار دلپذیر و مبارک دعوت به اتحاد و  برادری مینمود بدرقه گردید و میگردد.
ح ا ا این وارث حقیقی نهضت اسلامی ، افغانستان شمول و در خدمت ملت و مردم آزاده  که اساسات دعوتی اش ایجاد اتحاد، نظم برادری و عدالت در میان آحاد ملت ،اقوام و مذاهب کشور، و حسن همجوار ی با همسایگان و کشور های دوست در جهان  میباشد و طی مواقف ح ا ا ، بیانات و  سخنرانی ها و دیدارهایی ملیونی  امیر مجاهدش و به خصوص سفر اخیر حضور شان در هرات بر آن ترکیز و تدقیق، و تایید گردیده است ،خار بر چشمان بعضی از همسایه های حسود اما فعال بر علیه  منافع وحدت و ثبات  ما ،در افغانستان میباشند که نمی توانستند و یا نمی خواستند این همایش عظیم مردمی  محبت ملت با امیر مجاهد و قاید ملی ایشانرا در اولین روز حضور و بعدا سخنرانی در مسجد جامع هرات و دیدار های بعدی با ملت ،نظاره نمایند .
 به همین منظور جهت سبوتاژ آن دست به قطع برق ارسالی  و انترنیتی داخلی ،بالای مردم شهید پرور  هرات  یازیدند.  که این خود جفا ایست آشکار و مداخله ایست بی بنیاد بر امور داخلی کشور آزاده  که، مدفنیست برای امپراطوران سرکش .آنانیکه  که درین خطه گام تجاوز جهت اشغال ومداخله در امورات داخلی اش گذاشته بودند،اماحال اثر از وجود و هیبت شان باقی نمانده و مدفون تاریخ با سر افگندگی همیشه گی گردیده اند
ما  در حالیکه خواهان  روابط دوجانبه،  استوار بر احترام و عزت متقابل برابری و  برادری با کشور های منطقه و جهان  مبتنی بر اساسات 
 ملی و منشورات بین المللی میباشیم اجازه مداخلات آشکار و پنهان  تحت هیچ عنوانی را  به هیچ کشور بیرونی نخواهیم داد.
دیگر ملت افغان از جنگ ،جنگ آوران ، حامیان ایادی  و مزوران  خارجی و داخلی شان خسته وانهارا را به دقت شناسایی نموده  و خواهان صلح ارامی و عدالت در کشور منطقه و جهان میباشد .
و با اتمام حجت_ نفرت علنی ، ایمانی اعتقادی خویشرا بر علیه آتش افگنان بر  هیزم تعصبات  و نفاق های قومی و مذهبی با  لعنت  ابراز داشته و از ملت مومن خویش، دعوت به عمل میآورند تا داخل صفوف ح ا ا که یگانه حزب افغانستان شمول است برای اعاده برادری برابری عدالت وحدت و اعمار مجدد ، ختم  جنگ و خلع منطق شیطانی آن گردند.

و من الله توفیق 'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th September, 2018