تدقیق برحکومت وحدت ملی | شهادت 

20th September, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

تدقیق برحکومت وحدت ملی

شهادت

2017-09-29

 با مطالعه تحلیل :
((  آیا بعد از سپری شدن سه سال از  عمر حکومت وحدت ملی کدام تغییری در اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی کشور به وجود آمده است؟
 و آیا کرسی نشینان این حکومت وعده های را که برای مردم متدین و مسلمان افغان داده بودند به کدام یکی از آن عمل کرده اند؟ و ...

تضاد های درونی حکومت، انتقاد ها واعتراض های ملموس و مشهود و مداخله های صریح و دوامدار آمریکا برای حفظ سکلیت این حکومت گویای آن است که تا هنوز تلفیق، آشتی و سازش و همگونی و هم خوانی در مدت سه سال در میان جناح ها و سران تشکیل دهنده این حکومت بوجود نیامده است.

بی اعتمادی درز ها را بیشتر و اختلافات را عمیق تر ساخته است و با این شیوه و طرز سلوک حتی تا هنوز نتوانسته اند که به پای خود ایستاده و خارجی ها را از مداخله صریح و دستور حسب خواهش شان باز دارند، روی این خارجی ها هم بدون هیچ اندیشه و هراسی همه روزه در هر قضیه و حادثه مداخله نموده حکومت را سمت دهی و افراد بلند رتبه آنرا توجیه و اندرز می نمایند، با این وضعیت و حالتی که ملت فراموش شده، فکر خدمت به وطن از اذهان بیرون شده تنها راه امتیاز خواهی و تقویه و بیشتر ساختن هواخواهان دفاعی، در افکار زنده باشد چگونه می توان بر ادعاهای داشتن دست آوردها و پیشرفت ها صحه ګذاشت.

ملت افغان امید فردای میمون را دارند و هر روز با مشاهده کردن مشکلات و خونریزی ها و راپورهای از فساد و به وجود آمدن دوسیه های جدید از فساد و تعقیب های عدلی و قضایی بر بزرګان حکومت بی باور تر شده رنج می برند، پس با این حالت رنج آور چګونه می توان اذعان کرد که در مدت سه سال کدام گامی مثبت برداشته شده و یا گوشه از مشکلات مردم حل شده است عده ای تنها با زبان ادعای مبارزه با فساد را می کنند اما برخلاف آن فساد بصورت گسترده تر وسعت پیدا کرده دامنه آن ګسترش می یابد. گاهی هم شنیده میشود که ستراتیژی جدید و راه برد جدید کاری امریکا را استقبال و دلیل بهروزی و پیروزی خود می دانند این بدان میماند که ما واجب احترام وغیر مسؤل هستیم فقط افسار اصلی حکومت ما بدست دیگران است که ما به مثابه پهلوانانی ایم که زنده خوش اند دیگران کار ما را می کنند فقط کچکول بدست گرفته در محافل و کانفرانس های بین المللی کمک جمع می کنیم  و آن کمک هم توسط زورمندان و گروپ های که جز امتیاز دیګر مسؤلیت پذیر نیستند به مصرف می رساند که این خود معنای باز کردن دروازه  های فساد به این کشور است.

جنګ نه تنها مهار نشده است بلکه دامنه آن وسعت پیدا کرده جناح های مختلف داخل در حکومت متهم به داشتن روابط در ازدیاد و راهیابی جنگ و جنگجوها اند.

چرا شعار صلح در عمل پیاده نمی ګردد؟ پروسه صلح به کندی پیش میرود هواخواهان اصلی و طرفداران واقعی آن در عمل خیلی ها کم اند علت اصلی مخالفت در خفا با صلح آنست که منافع آنانی که با جنگ گره خورده ازین راه سود جویی می کنند می دانند که با صلح بازار شان به کساد روبرو شده همه چیز را از دست می دهند روی این نمی خواهند که  صلح واقعی در کشور تامین شده، مردم دور از جنگ و خونریزی در فضا امنیت و اطمینان خاطر زندګی نمایند.

مردم متدین افغانستان خواهان حکومتی اند که در آن نظام اسلامی حاکم، شعایر دینی زنده و مردم با کمال افتخار با حفظ همه افتخارات جهادی شان زندګی مرفه و آرام داشته همه در کنار هم به مثابه برادران واقعی و افراد یک خانواده زندګی نمایند.))

به جرأت ادعا کرده میتوانیم اینکه :
یگانه نقطه عطف تاریخ جدید کشور امضا معاهده صلح حزب اسلامی افغانستان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وفا به عهد و مدیریت عملی این پروسه مبارک جهت ختم جنگ و استقرار صلح و حضور علنی امیر مجاهد ح ا ا، از جانب ح ا ا  میباشند، فعلا ملت و تاریخ گواه وشاهدِ ، وفا به تعهدات موافقتنامه و مدیریت عملی بهتر آن ،جهت خیر و صلح و فلاح برای ملت افغان از جانب دولت خواهند بود .'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th September, 2018