حل فرمول شکست متجاوزین، انسحاب کامل است : | شهادت 

20th September, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

حل فرمول شکست متجاوزین، انسحاب کامل است :

شهادت

2017-10-07

  این جنگ در کشوری صورت پذیرفت که هیچ تبعه اش جواز قانونی تجاوز را به اساس نبرد با تروریزم برای متجاوزین بیرونی نمیداد و نمیدهد ،چون اولا تعریف ثابت از تروریزم در روابط بین المللی تا حال  نشده است و حتی در تطابق با تعاریف تحمیل شده هیچ افغانی را با آن صفات که عامل تجاوز گردد نمییابیم.
چون افغانها در  روابط ومعادلات بین المللی خود ،علت و دلیل ، ازادی ملت ها و اضمحلال امپراطوری ها و نجات بخش کرامت انسانی  و  ویرانی دیوار های دوری مابین فامیل ها چون دیوار برلین بودهاند تا برعکس آن  .
 که چشمان حقیقت یاب مجهز با نور عدالت و آزادی انسانی انرا ثبت تارک  تاریخ بشریت چون میراث گرانبها نموده است.
مایان به تاکید اشغال را_که میخواست اغراض اشرا در شانزده روزتحمیل بر همه ملت مومن افغان نماید و دارد شانزده سال است که در عملی سازی کوچکترین شعارهای اولیه تجاوزش به ناکامی میگراید و در عمل شکستش هویدا میشود _عامل و مادر ، کشتار ، ویرانی ، تبعیض، اختتاف، رشوت، فحشا، مافیا .....در کشور خویش  میدانستیم و میدانیم.
نتیجهٔ ،این جنگ و جنگ های که از نتایج جانبی اش بر جهان تحمیل گردید،باعث ویرانی جهان ،چون دانه های شطرنج از پیش پلانیزه شده و شهادت صدها هزار افغان و ملیون ها نفر در متباقی کشور های اسلامی و جهان انسانی با کاشتن ریشه ها و جرثومه های ، فساد قتل ویرانی و انفجار کشورها و کشتن روسای جمهور ها و نابودی ملت ها گردید و هنوز هم ادامه داشته که ملیون ها ایتام و معلول و بیوه و....را به میراث گذاشت.
که بر این مبنا میتوان عاملین این جنگ و تجاوز نظامی  را با نتایج بار آمده اش  در زمره جانیان جنگی درین قرن به حساب آورد و از نزد شان از طروق مدنی و قانونی دعوی غرامات جنگی، روحی و اقتصادی،برای صدها هزار فامیل های شهدای افغان و ملیونی در کشور های اسلامی و جهان انسانی، به پیشواز استقرار بعدی صلح کشوری منطقوی و جهانی نمود.
 در شرایط ژئوپلیتیک فعلی کشور ما که اشغال نظامی اش ،به یمن ایمان به الله ، شهادت ها و حماسه آفرینی های فرزندان مومنش،از صد ها هزار عساکر تا دندان مسلح رسمی و بالاتر از آن غیر رسمی و ...به حضور علنی بالاتر از ده هزار تن تقلیل یافت و قوای بیرونی در محاسبات و تحلیل های شان راه انسحاب را در پیش گرفتند و جنگ را کاملا خواستند افغانی بسازند و خویشرا در عقب دیوار ها و کمربند های گوشتی افغانها ، پنهان و در امنیت قرار دهند و بدین ترتیب عوامل کشتارهای بین الافغانی را با تبعیضات قومی زبانی مذهبی و منطقوی معتادیت ، مواد مخدر و.... سرعت ، جهت نابودی کامل بعدی  ما  ماهرانه جابجا بسازند،   امارت حزب اسلامی  و شورای اجراییوی مجاهد آن ابتکار،نهادینه سازی صلح ،میثاق ملی ، و تسامح ،را، با ،امضا قراد صلح با دولت جمهوری اسلامی افغانستان عملی نمودند و نقطه عطف را جهت شگوفایی ملت و ارامی و بخشش درین چند دهه ، برای اولین باردر کشور رقم زدند ، و به همه ملت و جهانیان ثابت ساختند که این حزب با آرمان های والایش چنانچه قهرمان جهاد و اضمحلال  امپراطوری های متجاوزین  درین چهاردهه در کشورش بوده ، با شناخت موقعیت کشورش در جهان امروزی ، قهرمان صلح ، آبادی کشور،منطقه و جهان خواهد بود ، و به مبارزه مدنی ، حقوقی و شرعی خویش الی انسحاب آخرین دشمنان بیرونی و قوای خارجی ادامه خواهد داد .
 شعار ما شعار صلح است و به همین منظوردر صدد استحکام صلح سراسری در کشور با برداشتن گلیم جنگ ، جنگ طلبان و خلع منطق جنگی انها میباشیم.

ملت را به اتحاد و اتفاق دعوت نموده و متمنی ایم  دست به دست هم داده تا باعث ختم  بحران و تامین صلح و امنیت گردیده و با اتحاد صفوف باعث اخراج متباقی قوای بیگانه از کشور گردیم.
بدون اینکه در این دولت اشتراک اداری و منفعتی و اجرایی داشته باشیم ، یگانه بدیل تبدیلی اشرا انتخابات آزاد ، شفاف ، بدون مداخلات بیگانه گان و مافیای چوکی و قدرت دانسته و از هیچ نوع همکاری نیز دریغ نخواهیم ورزید.
 و به همه جناهای در گیر در جنگ پیام میفرستیم که بهترین بدیل فعلی جهت حفظ منافع علیای کشوری و آرامان های شهدا ، پیوستن به پروسه صلح و مذاکرات بین الافعانی و اسوه قراد دادن مسیر رهبریت مجاهد حزب اسلامی افعانستان میباشد.
چنانچه همه این روز را روز آغاز تجاوز عریان در کشور با نتایج بار امده آن میدانیم ,ان شالله همین روز نوید اغاز  شکست و انسحاب قوای متجاوز و بیرونی را با خود داشته و ازخالق هستی التجای پیروزی ، بهروزی اتحاد و سربلندی  ملت  و کشور عزیز و به خون غنوده امرا داریم

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما      
غافل از اینکه الله است در اندیشه ما'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th September, 2018