برادر حکمتیار بانی وحدت مجاهدين - صلح همبستګى و تقارب ملت | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

برادر حکمتیار بانی وحدت مجاهدين - صلح همبستګى و تقارب ملت

شهادت

2018-02-12

بسم الله الرحمن الرحيم
در شرايط فعلى وحدت مجاهدين يک ضرورت اصلى افغانها است. بايد همه مجاهدين و کسانى که به آرمانهاى جهاد مقدس مخلص باقيمانده از مشکلات و جو حاکم رنج مى برند در يک محور قدرت جمع شوند تا تشکيل اين محور را تکميل و در برابر چالش هاى تهديد کننده چون سد فولادين ايستاد شوند، نگذارند تا افتخارات جهاد به يغما برده شده سيکولرها و دشمنان ملت مسلمان افغان همه چيز را در اختيار خود گرفته با الهام گيرى از شيطان خواهشات نفسانى شان را به اريکه قدرت بنشانند.
مجاهدين افغان با احساس پاک اسلامى و اداى رسالت دينى به جهاد و مبارزه پرداخته، پلان و برنامه هاى اجانب را نقش بر آب کرده نصرت و امداد الهى را بدست آوردند، کوشيدند تا اين خطه مردخيز پوز متجاوزين را به خاک ماليده با شهامت، شجاعت و ثبات و پايمردى مسير انحرافى تاريخ را تغير دهند. به يقين ميتوان گفت که قيادت هاى سالم نقش موثر و برازنده داشته جهاد را به نضج و کمال رساندند، توطئه هاى بين المللى و تبانى قدرت هاى استعمارى و ضد دينى با استفاده از شيوه هاى نيو کلونياليزم بذر بى ثباتى، بى اعتمادى و نا امنى را درين کشور پاشيدند، حلقاتى را تشکيل دادند تا منافع خود و ديگران را بر منافع و آسايش ملت ترجيح داده درين راستا کار کنند.
گرچه سالهاى زيادى اين زدوبند و بازى هاى سياسى به گونه هاى مختلف قامت رساى مجاهدين واقعى و علمبرداران جهاد را خم کرده راه را براى اجانب و بيگانگان باز کرده است اما با وجود آن ريشه هاى حلقات درحال خشک شدن است که يقيناً پشتوانه ملت را از دست داده مورد اعتماد قرار ندارند، درين حالت نازک براى وحدت مجاهدين و تشکيل محور قوى قدرت کار کردن مشکلات را زدوده راه را براى حاکميت اسلام و تامين امنيت باز ميسازد.
حالا که صلح و شعار همبستګى و تقارب به شکل عملى با  وجود تضادها و عنادها دورنماى روشن و زندگى مسالمت آميز را در کشور انعکاس داده است فرصتى مناسب ديگرى براى افغان ها است که بايد با استفاده ازين فرصت اين روند را سريعتر سازند.
هنوز قهرمانان راستين جهاد و مبارزه و رهبران دلسوز ملت مسلمان افغان با التزام به اسلام و خدمت به ملت مسلمان افغان وجود دارد. بايد به حقايق ملموس و کارنامه هاى زرين جهاد اعتراف کنيم زعماى که هميشه در دلهاى مردم جا داشته با زيرکى کامل اوضاع را ارزيابى کرده اند مورد احترام قرار گيرند و براى وحدت صفوف و تشکيل محور اصلى قوت از فکر و انديشه و از تجربه و دانش شان استفاده کنيم،که به طور اخص ميتوان از جناب حکمتيار امير محترم حزب اسلامى و رهبر جهاد و آزادی کشور  نام بُرد  وى که با حوصله مندى کامل – برخورد دوستانه و صلابت فکرى بيش از نيم قرن در برابر هر نوع تجاوز – تهاجم- تقلب و زور آزمايى ها مبارزه کرده است مى تواند که بر زخم اين ملت مسلمان مرهم گذارى کرده در توجيه و راهنمائى با داشتن وجاهت اسلامى عزايم و انديشه هاى دشمنان را بعداز تشریح و تفسیر نقش برآب نموده  و   مشکلات موجود را کاهش داده سمبول وحدت و محور قوى قدرت قرار گيرد.'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019