اساسگذارى طريقه هاى بد، عواقب وخيم دارد : | شهادت 

26th March, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

اساسگذارى طريقه هاى بد، عواقب وخيم دارد :

شهادت

2018-02-18

بسم الله الرحمن الرحيم

هرگاه انسان اساس کار نيک را بگذارد مأجور است و بعد از او چقدر انسان هاى که به آن طريقه عمل کرده متمسک به آن مى گردند، اساس گذار اين طريقه نيک در پاداش با آنها شريک است، برعکس اساسگذار سنت و طريقه بد مواخذه ميگردد و بعد به هر تعداد مردمى که به آن سنت متمسک شده آن طريقه را برگزينند در گناه و مواخذه آنها، اساسگذار طريقه زشت داخل و در گناه با آنها شريک است.

وطن ما دستخوش حوادث و آفت هاى کمرشکنى است که مردم را به ستوه آورده مشکلات را افزايش داده است. صاحبان نفوذ و قدرت به ابتکارات جديد دست زده هر روز از خود طريقه جديدى را به ميراث مى گذارند – اختلافات را به شيوه هاى مختلف دامن زده بر مبناى خواست هاى گروهى عمل مى کنند به وحدت و يکپارچگى باور ندارند خود را برحق و مستحق هر نوع امتياز و قدرت مى دانند براى ايجاد فضاى اخوت گام بر نمى دارند خود خواهى ها به اوج رسيده به عدالت تن نمى دهند.

درجمله سنت هاى مذموم درميان اراکين و حاميان اصلى حکومت وحدت ملى که درين اواخر ظهور کرده بى اعتنائى و رد اوامر مقامات بالا است. اين شيوه جديد طريقه ديگرى براى ايجاد بى باورى ها در ميان اقشار مختلف اين سرزمين است. اين روش شک و ترديد جوانان را نسبت به بزرگان بيشتر ساخته روحيه عدم همکارى و خود کامگى را رشد مى دهد.

بدون شک در هر اجتماع انسانى اختلاف موجود مى باشد – بودن اختلاف يک امر طبيعى و با طبيعت انسان سازگار است اما نبايد اختلاف چنان تشديد يابد که عواقب ناگوارى را در قبال داشته به گونه درس عملى، نسل بعدى را از تربيت سالم محروم سازد.

درين شرايط ناگوار آنچه براى اين ملت مظلوم و ستمديده در جمله ضرورت هاى حياتى ضرورت مبرم تلقى ميگردد، جستجوى راه هاى تلفيق و ايجاد هماهنگى کامل در رده هاى مختلف از مردم است، اين مامول وقتى به دست مى آيد که بزرگان دولتى – تنظيمى و اقوام مُختلف دست به هم داده براى رفع ابهام، شکوک، اعاده اعتماد و ايجاد اراده قوى کار کنند تا عملکرد بزرگان و صاحبان قدرت و سلطه درس آموزنده اصلاحى براى ديگران شده راه را براى کامگارى ها باز کند.

بدگوئى و رد کردن يگديگر بالخصوص در ميان بزرگان دولتى و تنظيمى مود جديد ساختار سياسى روزگار نوين شده است، اين طرز ديد افاده مى کند که تحمل پذيرى در شخصيت هاى سياسى، دولتى و تنظيمى درحال گريز و فرار است و اگر اين شيوه جريان يابد راه را براى تشبث بيشتر اجانب و بيگانگان باز مى سازد و از حرکت هاى موجود به نفع خود بهره بردارى کرده ثبات و استقرار را بيشتر متزلزل مى سازند. براى اينکه دست هاى غرض آلود و زهر آگين دشمنان را کوتاه ساخته ثبات و استقرار را در وطن تحکيم نمائيم ايجاب مى نمايد تا از اظهارات خدشه دار و جستجوى راه هاى اختلافى و سنت هاى مذموم پرهيز شود با اعتماد و سرفرازى کامل يکديگر را به آغوش پر عطوفت گرفته به ساحل نجات مطمينانه حرکت کنيم.'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

26th March, 2019