اهميت اقتصادى و سياسى " تاپى" و ... | شهادت 

26th March, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

اهميت اقتصادى و سياسى " تاپى" و ...

شهادت

2018-03-12

اهميت اقتصادى و سياسى » تاپى«

پروژهء تاپى يکى از برنامه هاى بزرگ اقتصادى و سياسى افغانستان به شمار مى‌رود، با عبور پايپ لاين تاپى از خاک افغانستان به کشور هاى جنوب آسيا، اين تصور از قوه به فعل مى آيد که افغانستان در ابعاد سياسى و اقتصادى حيثيت چهار راه قارۀ آسيا را دارد، زيرا همزمان با تکميل کار عبور لولۀ گاز ترکمنستان از مسير افغانستان به کشور هاى پاکستان و هند، تحولات آتى در کشور ما رونما خواهد شد:

· اکمال پروژۀ خط آهن افغانستان که کشور ما را به کشور هاى جنوب، شمال و غرب آسیا وصل مى کند.

· کار پروژۀ انتقال فايبر نورى به افغانستان آغاز مى گردد.

· تمديد لين برق کاسا یکهزار که از کشورهای آسیای مرکزی شروع و از مسیر افغانستان به جنوب آسیا تمدید می گردد.

· تکمیل و تمدید راه های مواصلاتی زمینی، پروژۀ دیگری است که با آغاز کار پروژۀ مذکور روی دست گرفته می شود.

· نیازمندی های افغانستان به انرژی گاز رفع می گردد و در آینده استخراج ذخایر گازی کشور و صدور آن از طریق همین لوله، پیامد امیدوار کننده یی است که کار تفحصات نفت و گاز کشور را سرعت می بخشد.

· تزئید سالانه چهارصد میلیون دالر عاید به عنوان حق الترانزیت به بودجۀ ملی کشور.

· تدارک فرصت های شغلی برای هزاران فرد بیکار افغان در داخل کشور.

· جلب توجه کشورهای جهان و منطقه به اهمیت استراتژیک افغانستان و بلند رفتن پرستیژ سیاسی افغانستان بخاطر در دست داشتن شاهرگ حیاتی انتقال انرژی منطقه.

· حضور نیرومند و پر رنگ افغانستان در سازمان های بین المللی و منطقه یی.

· و بالاخره خودکفا شدن افغانستان از نگاه اقتصادی در دراز مدت و بیرون آمدن افغانستان از حلقۀ وابسته گی اقتصادی به کمک های خارجی.

کار تمدید خط لولۀ تاپی در خاک افغانستان چند روز قبل با حضور رهبران چهار کشور عضو تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) افتتاح شد و این تحول بزرگ در سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم مورد استقبال گرم ملت افغان، خصوصاً ساکنان ولایت های غرب و جنوب غرب کشور (هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار) قرار گرفت.

حزب اسلامی ضمن صدور اعلامیه ای حمایت خود را از این پروژۀ عام المنفعه اعلان نموده و اظهار آماده گی نموده که افراد این حزب حاضر اند در صورت ضرورت در تأمین امنیت این پروژۀ بزرگ با دولت همکاری کند.

بزرگداشت از روز جهانى زن

زنان نيمى از پيکرۀ اجتماع بشرى را تشکيل مى دهند، زنان مانند مردان داراى شخصيت، کرامت، حقوق و آزادى مى باشند، زنان مانند مردان در سرنوشت سياسى جامعه سهيم اند؛ اگر زن نبود ما امروز جامعه اى به اين نيرومندى و انتظام نمى داشتيم . زن موجود خجسته و مبارکى است که پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم پيروانش را به داشتن اخلاق و رويۀ نيکو با او امر فرموده و نيز گفته است: (( بهترين فرزندان شما دختران شما اند))

الله سبحانه و تعالى فرموده است که: (( يقيناً که من عمل هيچ عاملى، اعم از مرد و زن را بدون پاداش نمى گذارم)) با توجه به جايگاه بلند زن در اسلام، زنان بايد براى تمثيل اين جايگاه بلندش هميشه به ارزش هاى  دينى چنگ بزنند و از شعار هاى کورکورانهء اغيار در رابطه به حقوق آنها فريفته نشوند، زيرا ديگران در ظاهر شعار دفاع از حقوق زن سر مى دهند، ولى در اصل براى تحقير و ملعبه ساختن آنها برنامه ريزى مى کنند و بنام دادن آزادى به زنان، اين قشر با عزت و عفيف را در وادى بى سرنوشتى، خفت و هرزگى سوق مى دهند. زنان افغان بايد با کياست و درايت خويش اين حقيقت را درک نمايند و به بهانهء ٨ مارچ ( روزجهانى زن) چشمان خود را به برون مرز ها ندوخته و عزت و عظمت خويش را در آئين برحق اسلام و عنعنات پسنديدهء جامعهء خويش جستجو نمايند.

تجليل از مقام  والاى زن، در حقيقت بزرگداشت از مقام والاى انسانيت است که شامل هر دو قشر مرد و زن  مى گردد. در جامعه ايکه حقوق و آزادى هايى مردانش مصؤون بود، بطور طبيعى جايگاه زنانش نيز مورد احترام خواهد بود. پس بيائيد که متحداً دست به هم  داده، براى تکريم شخصيت انسان کار کنيم و با محو خشونت عليه زن و مرد تبعيض ميان مرد و زن را از اذهان، برون کنيم، زيرا در کشور ما اصلاً به حقوق، آزادى ها، شخصيت و کرامت انسان توجه نمى‌شود، اگر ما  در مجموع موفق به اعادهء حقوق و کرامت انسان شديم، آنگاه ديگر جايى براى تجليل هاى جداجدا از جايگاه زن و يا مرد باقى نمى ماند، بلکه ارجگذارى به حقوق انسان هر دو را  در هر زمان و مکانى در بر مى گيرد.

 

 'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

26th March, 2019