به مناسبت سالگرد تاسيس نهضت اسلامى افغانستان: | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

به مناسبت سالگرد تاسيس نهضت اسلامى افغانستان:

شهادت

2018-04-08

اسلام پيروان خود را بخاطر اقامۀ حکومت عدل الهى و ايجاد جامعۀ عارى از ظلم، فساد، استبداد و استعمار، به جهاد و مبارزۀ دوامدار و خستگى ناپذير در يک صف منظم اسلامى تاکيد مى نمايد. در جامعۀ ايده آل مورد نظر اسلام، انسان از بندگى انسان رهايى مى يابد، حقوق و آزادى هايش تامين و بجاى حکومت طاغوت حکومت حق و عدالت حاکم مى گردد. چنين جامعه اى وقتى بوجود مى آيد که مسلمانان راه جهاد و مبارزه را در چوکات يک سازمان منظم سياسى که انگيزۀ ايجاد آن، جز کسب رضاى الهى چيزى ديگرى نباشد، انتخاب نمايند.

على رغم آنکه عده اى را عقيده بر آنست که نهضت اسلامى افغانستان، با الهام از جريان هاى اسلام گرايى در مصر، پاکستان و ايران ظهور نموده است و به همين دليل هواخواهان جمعيت اسلامى، سال تاسيس حزب خويش را ١٣٣٦ قلمداد مى کنند. ولى قدر مسلم اينست که از آن زمان تا ١٣٤٨، که ٤٩ سال را در بر مى گيرد؛ کدام سازمان سياسى اى بنام نهضت اسلامى در صحنه مبارزات سياسى کشور حضور ملموس و فعال نداشته و اگر احياناً کدام حلقه اى هم با چنين گرايشى موجود بوده، حضور عملى و ملموس نداشته است. 

در دهه قانون اساسى( ١٣٤٣ـ ١٣٥٢ ) هـ ش که مصادف به سال هاى اخير سلطنت ظاهرشاه مى باشد، احزاب سياسى با استفاده از دموکراسى نيم بند رژيم سلطنتى، در صحنه تبارز کردند. با وجود تسويد آزادى فعاليت احزاب سياسى در قانون اساسى سال ١٣٤٣، شاه قانون احزاب را تا هنگام برکنارى اش توشح نکرد تا آنکه در اثر کودتاى پسر عمويش به کار گردانى فعالين احزاب چپى دست نشانده کرملين در ٢٦ سرطان سال ١٣٥٢ رژيم سلطنتى سرنگون و بجاى آن رژيم جمهورى چپگراى متمايل به ماسکو، به سرکردگى (داود) بميان آمد.

انگيزه مهم گرايش افغان ها به اسلام از الحاد و اسلام ستيزى وحشيانۀ جريان انحرافى چپ و استيلاى دولت بلشويکى روسها در آسياى ميانه الهام مى گيرد که بعد ها در کشور ما اين حرکت ، به عنوان واکنش تند در برابر فعاليت هاى الحادى احزاب کمونيستى دست نشانده ماسکو و پيکنگ، در پوهنتون کابل شکل گرفت.

نهضت اسلامى افغانستان در آغاز با دو دشمن لجوج و بى رحم مواجه بود، از يکسو مبارزه عليه رژيم فاسد سلطنتى ، از سوى ى ديگر مبارزه عليه جريانات چپى که با افکار باطل و وارداتى خويش از خارج ماموريت داشتند که دين و عقيده مردم مسلمان را به مسخره بگيرند. نهضت اسلامى افغانستان در همچو اوضاع متشنج و بحرانى به تاريخ ١٤ حمل سال ١٣٤٨ توسط جمعى از محصلين فعال و متدين در محيط پوهنتون کابل بنام (( سازمان جوانان مسلمان)) اساس گذاشته شد. در جلسۀ اول  اين سازمان تعداد مؤسسين هشت نفر بودند و در جلسات بعدى چهار نفر ديگر نيز به آن جمع افزوده شد که جمعاً تعداد آنها به ١٢ نفر رسيد. از جمله اين دوازده نفر بنيانگذار سازمان جوانان مسلمان تنها انجنير گلبدين حکمتيار ( امير برحال حزب اسلامى افغانستان) در قيد حيات است، باقى يازده نفر ديگر همه در جريان جهاد و مبارزه عليه رژيم هاى طاغوتى، به مقام والاى شهادت نايل شده اند. 

اين هسته دوازده نفرى در اولين اقدام با انتشار يک يادداشت تاريخى، بيرق نهضت اسلامى را در محيط آگنده از ظلم، فساد و الحاد پوهنتون بلند و با قوت اعلان موجوديت کرد. در يادداشت مزبور بر مقابلۀ قاطع در برابر فعاليت هاى الحادى احزاب چپى و ايستادگى در برابر ظلم و فساد رژيم حاکم و سازماندهى و بسيج جوانان مسلمان در صف سازمان و بيدارى ملت مسلمان در برابر توطئه هاى دين ستيزانه کمونيست ها تاکيد شده بود.

 فراخوان سازمان جوانان مسلمان از همان ابتدا  با استقبال محصلين و ملت مسلمان مواجه گرديد و در اندک زمان، اين سازمان در متن توده هاى مليونى مردم مسلمان نفوذ کرد و هوا خواهانى زيادى در ميان مردم پيدا کرد. استقبال گرم و شاندار مردم از اين سازمان، موجب شد که رژيم، احزاب چپى و باداران شان در برابر اين سازمان حساسيت پيدا کنند و از همان اول وهله، همه در صدد سرکوبى و تضعيف آن برآمدند.

دواد به مشورۀ رفقاى کودتاچى چپى اش از هيچگونه ظلم و وحشت در برابر سازمان جوانان مسلمان دريغ نکرد و به همين دليل در طول حکمروايى اش، رژيم او چندين بار با قيام هاى مردمى اين سازمان مواجه شد تا اينکه تعداد زيادى از اعضاى سازمان جوانان به خارج کشور هجرت کردند و از آنجا به مبارزۀ خويش عليه رژيم داود ادامه دادند.

در سال ١٣٥٤ در محيط هجرت، اعضاى حاضر شوراى مرکزى سازمان جوانان مسلمان، طى اجلاس فوق العاده اى، ضمن تحليل اوضاع سياسى، ارزيابى کار هاى گذشته و سازماندهى کار هاى آينده نهضت،  نام سازمان جوانان مسلمان را به ((حزب اسلامى افغانستان)) تغيير دادند که از همان تاريخ تا اکنون اين، حزب تحت رهبرى برادر مجاهد حکمتيار صاحب به جهاد و مبارزه اش بخاطر اقامۀ حکومت اسلامى ادامه مى دهد. 

 'شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019