يورش نيمه شبى پوليس و خفه شدن فرياد دموکراسى | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

يورش نيمه شبى پوليس و خفه شدن فرياد دموکراسى

2018-08-27

وقتى از دموکراسى نام برده ميشود آزادى افراد در روشنائى و محدودۀ قانون تجلى مينمايد. درين نظام هر تبعۀ کشور حق دارد صداى اعتراض قانونى خود را بلند کند و مسؤلين دولتى و کشورى را مبنى بر دفاع از حقوق فردى و جمعى آگاهى بدهد. خوشبختانه قوانين موضوعه افغانستان در بخش حقوق شهروندى حق اعتراض قانونى را براى هر فرد تضمين نموده و بر طبق آن انتقادات از عملکرد ارگان هاى دولتى چه بصورت فردى و چه بشکل تظاهرات و اجتماعات مسالمت آميز جزء حقوق مکتسبه اتباع افغانستان ميباشد.

حذف اسماى ٣٥ تن از کانديدان ولسى جرگه توسط کميسيون مستقل انتخابات سبب گرديده تا طرفداران اين کانديدان در مقابل دروازۀ  ورودى کميسيون متذکره خيمه هاى تحصن قايم نمايند و انتقادات و صداى اعتراض خود را در عکس العمل با اين تصميم کميسيون مستقل انتخابات بگوش مسؤولين و ملت افغانستان برسانند. تظاهرات و اجتماعات مشابه در دوازده ولايت افغانستان نيز براه افتاده وخواسته هاى مشابهی در فضاى اين ولايات طنين افگنده است.

با تاسف فراوان که شب شنبه گذشته ساعت سه بجه شب يک قطعه مجهز پوليس به خيمه هاى تحصن کنندگان در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات يورش برده همه قوانين نافذه کشور را زير پا نموده، خيمه ها را ويران و سپس جمع آورى نموده، اعتراض کنندگان را با بى حرمتى کامل کتک زده و از آن محل به بيرون رانده اند. قوماندان امنيه ولايت کابل در پاسخ به اين سوال که چرا پوليس دست به چنين عمل ضد آزادی های مدنی زده است، گفت که اعتراض کنندگان با استعمال سلاح و دشنام هاى رکيک پوليس را مجبور ساختند تا از خود دفاع نمايد.

حالا بايد عملکرد پوليس را آنهم در دل شب و در چهار چوکات قانون و ارزشهاى دموکراسى  مورد ارزيابى قرار بدهيم. هيچ ارگان امنيتى حق ندارد بدون مجوز قانونى حقوق مکتسبه افراد را سلب نمايد. از این روشهاى مستبدانه معلوم ميشود که حکومت وحدت ملى هيچ تعهد و التزامى به قانون اساسى و ارزشهاى نظام دموکراسى ندارد. احکام و اوامر قلدران و زورگويان بالاتر از قانون پنداشته ميشود. حکومت ميخواهد به زور صداى اعتراضى مردم را خفه بسازد و تصاميم غير معقول خود را به زور بر مردم تعميل نمايد. چنين عمل خلاف روحيه دموکراسى است و از هر نگاه قابل نکوهش و نگرانی است. از این اعمال چنین نتيجه بدست مى آيد که ديگر افغانها حق ندارند براى احقاق حقوق قانونى و معقول شان زبان اعتراض و انتقاد بکشانيد و اگر چنين عملى را مرتکب شوند دهان شان دوخته، خيمه هاى شان سوختانده و صدای اعتراضات شان خفه خواهد شد.

درينصورت دموکراسى کاواک و ناپخته نيز به فرياد خواهد آمد و به مردم افغانستان تسليت خواهد داد که ديگر درب دموکراسى بروى شان  بسته و گوشهاى فرياد شنو آن کر است.

حزب اسلامى افغانستان مراتب تاسف و تاثر خود را نسبت به اين عمل خلاف قانون نيروهاى پوليس ابراز داشته و از مقامات مسؤل میخواهد تا چنين اعمال تحريک انگيز را تکرار نکنند و اصول دموکراسى را احترام بگذارند.
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018