سيمينار توحيد منابر | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

سيمينار توحيد منابر

اعزامی

2018-10-01

هفته گذشته  دفتر مرکزى حزب اسلامى افغانستان ميزبان هزار نفر عالمان دين از سراسر کشور بود، علماى جيد کشور به مناسبت اشتراک در سيمينار سه روزه تحت عنوان (( توحيد منابر)) از اطراف واکناف کشور به کابل تشريف آوردند.

طرح برگزارى سيمينار توحيد منابر از جانب جمعى از علماى متعهد به اسلام، صرف نظر از تعلقات گروهى، قومى و سمتى به اولياى امور کشور عنوان گرديد، هيأت رهبرى حزب اسلامى افغانستان نسبت به ديگران سبقت جسته و با تائيد اين طرح و احساس ضرورت به برگزارى آن در شرايط فعلى، آمادۀ ميزبانى و تمويل آن گرديد. تالار اجتماعات مسجد ايمان در داخل محوطۀ دفتر مرکزى حزب اسلامى، محل برگزارى سيمينار تعيين شد و در جريان سه روز، علماى جيد کشور که از مرکز و ولايات تشريف آورده بودند، يکديگر را به گرمى و سيرايى ديدند. پس از عودت از محيط هجرت اولين بارى بود که علما در چنين اجتماع عظيم و پرشکوه با يکديگر به گفتگو نشستند، درد ها و حرف هاى خويش را با يکديگر شريک کردند و با هم تعهد کردند که علما منبعد بايد طلسم سکوت را شکسته و نقش بنيادى خويش را در اصلاح جامعه ايفا نمايند.

در گذشته رژيم هاى وارداتى و دست نشاندۀ اجانب، از علما استفاده افزارى نموده و زير نام ((شئون اسلامى)) علماى مسلمان را براى تائيد و دوام اقتدار طاغوتى خويش استعمال کردند. پس از شکست قشون سرخ اتحاد شوروى سابق و اضمحلال رژيم هاى دست نشاندۀ آنها، باز هم علما در موقفى قرار نداشتند که نقش اصلى شان را در تحولات جامعه داشته باشند. اين قشر هميشه مظلوم باقيمانده و حکام وقت با زدن مهر سکوت به زبان علماى، دين اجازه نمى دادند که اينها در بميان حقايق و تنويراذهان، مسؤوليت خويش را ادا نمايند.

سيمينار توحيد منابر در شرايط فعلى بلند شدن نداى برحقى بود که يکبار ديگر توجه همگان را بخود جلب کرد و در گوش سياسيون داخلى و حلقات خارجى دخيل درمسايل افغانستان، اين حقيقت را زمزمه کرد که آنها چنان فکر نکنند که علماى افغانستان براى هميشه قربانى مظالم و جاه طلبى سياستمداران شده و ديگر حرفى به گفتن ندارند! با تشديد ظلم و اخناق هيچگاهى صدای دين حق و علماى پيرو حق را خاموش کرده نمى تواند.

 ((منبر)) و ((محراب)) دو سنگر نيرومند و سرنوشت سازى اند که مسلمانان در طول تاريخ جوامع اسلامى از بدو امر تاکنون مرهون تاثيرات سازندۀ آن دو بوده اند. آهنگ جهاد و مبارزه هميشه از محراب و منبر اوج گرفته و به ساير نقاط جامعه انتقال نموده است.

نهضت اسلامى افغانستان در دهۀ دموکراسى ظاهرشاه و قبل از آن، به همت جوانانى به مبارزه آغاز کرد که اکثريت آنها عالم دين و يا طالب دين بودند و سرو کار شان هميشه با منبر و محراب بود؛ فتواى جهاد و قیام عليه رژيم هاى کمونيست را علما صادر کردند؛ خيلى از علماى دين، در جريان جهاد مسلحانه از جمله فرماندهان و سنگرداران بودند و فيصدى قابل توجهى از شهداى جهاد را علما تشکيل مى دهند.

بناءً علما در افغانستان يک قشر عظيم، تاثير گزار و سرنوشت ساز اند، مگر در مقاطعى از زمان اين قشر مورد ظلم و ستم حکام قرار گرفته و نداى آنها در گلو هاى شان خفه شده، ولى يقيناً‎ً که اين خفقان ها زودگذر و مؤقتى است و علما بزودترين فرصت از زيربار ظلم و ستم سربلند کرده و جايگاه اصلى خويش را دريافته اند.

در شرايط فعلى علماى افغانستان با درک حقانيت مواضع گذشته و فعلى حزب اسلامى و دفاتر آن در عرصۀ مبارزه و جهاد، به اين نتيجه رسيده اند که بهترين سنگر براى دعوت علما، تنظيم حزب اسلامى است و بهمين خاطر ترجيح دادند تا با گردهمايى بر محور محراب و منبر مسجد ايمان واقع در دفتر مرکزى حزب اسلامى، قشر علما را از حالت سکوت و بى سرنوشتى برون آورده و به کمک قيادت بيدار و مدبر حزب اسلامى در تعيين سرنوشت سياسى کشور سهم بگيرند.

حزب اسلامى افغانستان در حاليکه از شور و تحرک علماى متعهد و جيد کشور درين شرايط حساس و سرنوشت ساز فعلى حمايت مى کند، آماده است که اين قشر منور و آگاه را يارى بدهد تا با رساندن پيام دين به خلق الله، رسالت عظيم اسلامى شان را در برابر خدا، مردم و وطن انجام بدهند. دفاتر حزب اسلامى در مرکز و وولايات مأمن و سنگر تمام اقشار و طبقات شريف و مؤمن اين مرز و بوم است، هر فرد مسلمان و متعهد افغان اعم از عالم و غير عالم که نيت خير و ارادۀ انجام عمل صالح را داشته باشد، بدون هر گونه تبعيض  و تعصب مى تواند با برخوردارى از کمک هاى مادى و معنوى حزب اسلامى دست بکار شود.'اعزامی'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019