کنفرانس «ميسم» ( مجمع بزرگ وحدت ملى) | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

کنفرانس «ميسم» ( مجمع بزرگ وحدت ملى)

2018-10-15

روز هاى پنجشنبه و جمعۀ هفتۀ گذشته تالار کنفرانسن هاى دفتر مرکزى حزب اسلامى، ميزبان همايش بزرگ و با شکوهى تحت عنوان «د ملى يووالي ستره مجمع»، يا (ميسم) بود، در اين همايش بزرگ به تعداد هفتصد تن از شخصيت هاى معروف، مطرح و مؤثر کشور بنا به دعوت جلالتمآب محترم حکمتيار صاحب امير حزب اسلامى افغانستان گرد هم آمده بودند، انگيزۀ برگزارى اين همايش بزرگ را در چند جملۀ مختصر چنين برتعريف کرده مى توانيم:

افغانستان در طول چهار دهۀ گذشته به ميدان جنگ و خونريزى ميان افغان ها مبدل شده و اين جنگ خانمان سوز، کشور ما را با يک بحران بزرگ سياسى، اقتصادى و اجتماعى روبرو کرده است. وضعيت بحرانى کشور، تشديد جنگ و گسترش ناامنى، مداخلات سازمان يافته، خطرناک و وسيع خارجى ها در امور داخلى کشور ما، بى برنامگى و ضعف حکومت ها در مهار بحران و مديريت درست اوضاع نابسامان جارى، ايجاب مى کرد و از هر افغان خدا پرست و وطندوست تقاضا مى کرد تا براى نجات کشور ازين حالت دردناک، کمر همت بسته و وجيبه دينى و ملى خويش را درين شرايط حساس ادا نمايد.

با توجه به حقايق فوق الذکر سران احزاب سياسى، اعضاى پارلمان، رجال علمى و فرهنگى، شخصيت هاى مطرح و مؤثر، سياستمداران، نويسندگان، بزرگان شناخته شدۀ قومى و مذهبى و اعضاى جامعۀ مدنى، تحت عنوان «مجمع بزرگ وحدت ملى» يا «ميسم» گرد هم آمدند و پس از غور و مشوره با همديگر  تصميم گرفتند که براى پايان دادن بحران جارى، توقف جنگ، تامين صلح پايدار، تحکيم وحدت ملى، ساختن يک دولت منبعث از ارادۀ مردم چنان يک محور بزرگ سياسى و اجتماعى اى را بميان بياورند که در تمام قضاياى ملى، نقش قاطع و مشترک داشته باشد. محورى که اقشار و طبقات پراگندۀ ملت را توحيد و نيروهاى آن را منسجم و توجه خود را بر محور اهداف پاکى متمرکز نمايد که عوامل بحران را مشخص و راه هاى خاتمه آن را جستجو نمايد، از فرصت ها و امکانات موجود کمال بهره بردارى را نموده، به مردم جهت بدهد و از همين جامعه، چنان محور قوى و مؤثرى به وجود بياورد که فيصله هاى آن در تمام مسايل بزرگ ملى و حياتى کشور مورد قبول اکثريت قاطع مردم باشد، اهداف بزرگ ميسم عبارت اند از:

١ـ خاتمه جنگ و بحران جارى کشور از طريق برگزارى يک جرگۀ بزرگ ملى که تمام طرف هاى ذيدخل در قضاياى جارى در آن شرکت داشته و به مشوره و تفاهم همديگر راه هاى خاتمۀ جنگ و تامين صلح پايدار را جستجو نمايند.

٢ـ تأمين عدالت اجتماعی، حاکميت قانون و انکشاف متوازن اقتصادى و اجتماعى، هدف ديگر ميسم است که حکومت منتخب آينده در تمامى برنامه ها و ستراتيژى ملى و بين المللى خود آنرا رعايت نمايد.

٣ـ برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه، راه حل مطمئن ختم بحران جارى و يگانه راه مشروع رسيدن به قدرت و انتقال آن به حکومت منتخب بعدى است، راهى که به واسطه آن اضطراب و نگرانى نسل هاى آينده مرفوع گرديده، از خونريزى جلوگيرى مى شود و بساط خانه ويرانى هاى جارى گرفته مى شوند.

٤ـ گردهمايى ميسم در ميان افغان ها به معناى واقعى کلمۀ وحدت ملى را به نمايش گذاشت و تجربۀ ناکام حکومت وحدت ملى فعلى را تکرار نمى کند و براى تصدى پست رياست جمهورى آينده کسى را معرفى خواهد کرد که شايستگى آن را داشته باشد، به ارزش هاى ملى و دينى پابندى داشته باشد، حمايت ملت را کمايى نمايد، به اهداف و تصاميم ميسم  پابند باشد، ممثل اهداف ميسم در مقام رياست جمهورى باشد، در تطبيق قانون اساسى و ساير قوانين مصمم بوده و شجاعت انفاذ آن را داشته باشد، به وعده هايش صادق بوده و صاحب شهرت نيک باشد و بالآخره تعهد نمايد که تا آنگاه در پست مقام رياست جمهورى باقى مى ماند که از تائيد شوراى مرکزى ميسم برخوردار باشد.

٥ ـ برگزارى انتخابات شورا هاى ولسوالى ها و تکميل کمبود اعضاى مجلس سنا و اعضاى لويه جرگه قانونى، بخاطر تمثيل درست خواست ها و ارادۀ مردم.                                                    

٦ـ تعيين يک شوراى صد نفرى براى (ميسم) به عنوان مجمع تصميم گيرى اين محور که از جانب اعضاى کنفرانس بزرگ ميسم انتخاب مى شوند. اين شورا بطور منظم و دومدار به کارهايش ادامه مى دهد و براى آسانى کار ها از ميان خود يک شوراى اجرائيه و کميته هاى سياسى، دارالانشاء و... را تشکيل خواهد داد.

٧ ـ اعضاى پارلمانى ميسم مکلف به رعايت فيصله هاى اين محور در جلسات پارلمان مى باشد.

٨ ـ دروازۀ (ميسم) براى شمول ساير جناح هاى سياسى و بنياد هاى اجتماعى، فرهنگى و قومى باز است و شورا ها، انجمن ها و شخصيت هاى مؤثر مى توانند، با کسب راى تائيد اکثريت شوراى مرکزى ميسم، به اين محور بپيوندند.

٩ـ اعضاى ميسم تعهد نمودند که پس از کسب عضويت ميسم، با آن عده احزاب، ائتلاف ها و حلقاتى عضويت نخواهند داشت که اهداف و مواقف سياسى آنها با ميسم در تضاد باشد.

١٠ـ اعضاى ميسم تعهد مى کنند که براى رسيدن به قدرت سياسى از تکرار تجارب تلخ گذشته اجتناب خواهند کرد.

١١ـ تمامى جهات و افراد شامل در ميسم متعهد به تغييرات مسالمت آميز و قانونمند رژيم سياسى بوده و بايد تعهد بسپارند که از راه هاى نامشروع، غير قانونى، معامله گرى و زورگويى در جستجوى رسيدن به اقتدار سياسى نمى باشند.

١٢ـ قانون اساسى فعلى کشور با همه نواقص و کمبود هاى آن تا هنگام تکميل و تشکيل لويه جرگۀ قانونى نافذ خواهد بود و هيچ نيروى نمى تواند که بدون مشورۀ نمايندگان واقعى و منتخب آن در متن قانون اساسى تعديل بياورند.  اجتماع هفت صد نفرى ميسم پس از استماع اهداف نامبرده، همه با بلند نمودن دست اهداف ميسم را تائيد و پابندى شان را به آن نشان دادند.

حزب اسلامى افغانستان در حاليکه از تمامى اهداف ميسم حمايت مى نمايد، همه اعضا و اراکين حزب اسلامى تاکيد مى نمايد تا بخاطر تأمين وحدت ملى، ختم جنگ، تأمين صلح پايدار و ايجاد حکومت منتخب با رأی ملت،  با شوراى مرکزى ميسم و هيات اجرايى آن همکارى نمايند. همچنان حزب اسلامى از تمام احزاب، نهاد ها، انجمن ها، شورا ها و شخصيت هاى معروف و وطندوست کشور مى خواهد که صرف نظر از گرايشات فکرى، سياسى، قومى، جنسيتى و منطقوى براى نجات کشور از بحران فعلى و اعادۀ صلح و ثبات بوسيلۀ يک حکومت منتخب و نيرومند، به محور
(ميسم) بپيوندند و وجيبۀ ملى و دينى خويش را درين برهۀ حساس کشور ادا نمايند.

 
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018