مساعى براى بازسازى نهاد صلح | شهادت 

18th August, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

مساعى براى بازسازى نهاد صلح

2018-11-19

پس از آنکه دولت افغانستان و جامعۀ جهانى به اين نتيجه رسيدندکه بحران جارى افغانستان از راه جنگ حل نمى گردد، هشت سال قبل (١٣٨٩ خ) رئیس جمهور وقت حامد کرزى در جرگۀ بزرگ مشورتى صلح، طرح شوراى ٧٠ نفرى صلح را تحت رياست شهيد استاد ربانى به تصويب رساند. از آن تاريخ به بعد شوراى مذکور به حمايت بى دريغ سياسى و مالى جامعۀ جهانى کار هاى وسيعى را بنام صلح آغاز کرد. شوراى عالى صلح با گشايش دفتر بزرگى در کابل، ساختن تشکيلات وسيع و دادن امتيازات و امکانات گسترده به اعضاى شورا و کارمندان ادارى آن در مرکز و ولايات، توجه همه را در داخل و خارج به خود جلب کرد. هيات هاى شورا به کشور هاى خارجى بالخصوص، پاکستان، عربستان سعودى، ايران، اندونيزيا، ترکيه، امارات عربى و ساير کشور ها سفر هاى زنجيره اى داشتند و دول ذيدخل در قضاياى افغانستان با گشايش حساب خاص، اين نهاد را قوياً تمويل کردند.

شوراى عالى صلح بحيث يک نهاد رسمى کار خود را در چوکات حکومت آغاز کرد و از همان ابتداى تاسيس آن مورد قبول گروه طالبان و مخالفين مسلح قرار نگرفت و آنها نه تنها فعاليت شوراى صلح را تائيد نکردند، بلکه فعاليت هاى آن را به ديدۀ شک و ترديد نگاه مى کردند و حتى در پى ناکامى آن بودند؛ چنانچه توطئه ترور استاد ربانى توسط يک فرد مشکوک طالبان گواه اين مدعا است. پس از شهادت استاد ربانى، فعاليت شوراى عالى صلح سير نزولى داشت و همان تحرکى که در سال هاى اول ايجاد آن محسوس بود، به تدريج کمرنگ شده رفت. در دورۀ رياست مرحوم پيرسيداحمدگيلانى، شوراى عالى صلح در گفتگو و مذاکره با حزب اسلامى، جان تازه اى گرفت و امضاى موافقتنامۀ صلح ميان دولت و حزب اسلامى، غبار ناکارآيى را تا حدى از سر و روى اين نهاد زدود و بار ديگر توجه همه  بسوى کار هاى اين نهاد بيشتر شد.

حقيقت امر اينست که شوراى عالى صلح يک نهاد دولتى بوده و بصورت يکجانبه از طرف حکومت، بخاطر تشويق گروپ هاى ناراض مخالفين مسلح در پيوستن به پروسه صلح ساخته شده بود. کار هاى اوپراتيفى اين شورا طى چند سال، چندان نتيجه بخش نبود، زيرا هرگروهى که از جانب مقابل به پروسۀ صلح دولت مى پيوست، به عوض آن چند گروپ ديگر از جانب دولت به صف مخالفين مى پيوستند. اعتراضات جدى مقامات دولتى،  احزاب سياسى، جامعۀ مدنى و رسانه ها نيز حيثيت وجودى اين شورا را زير سوال برد و خارجى ها نيز مانند سال هاى اول اين نهاد را حمايت نمى کردند و به همين خاطر در سال هاى اخيرتشکيلات اين نهاد در مرکز و ولايات محدود شد و علاوتاً شايعاتى هم از انحلال اين شورا بر سر زبان ها افتاد.

با آغاز ماموريت جديد آقاى زلمى خليلزاد نمايندۀ خاص ايالات متحدۀ امريکا در امور صلح با طالبان، بار ديگر توجه جامعۀ جهانى، دولت، احزاب سياسى، جامعۀ مدنى و رسانه هاى جمعى به‌سوى شوراى صلح متمرکز شده و گفته مى‌شود که حکومت به اشارۀ آقاى خليل زاد در صدد تشکيل حلقۀ کوچک؛ ولى مصمم و جدى برای پيشبرد مذاکرات صلح است تا نمايندگان هر دو طرف جنگ که در بيطرفى، امانتدارى، ارادۀ صلح‌جويانه و نیات خيرخواهانه معروف باشند، در ترکيب همين حلقۀ کوچک بنام »کميسيون صلح« جابجا شوند.

از قراين چنان پيداست که حکومت وحدت ملى نيز بنا بر نداشتن خاطرۀ نيک از کار و فعاليت گذشتۀ شوراى صلح، به خواست خارجى ها لبيک گفته و رئيس جمهور در ديد و واديد هاى اخيرش با رهبران احزاب سياسى و اولياى امور کشور، مشغول رايزنى براى ساختن چنان يک کميسيونی است که اعضاى آن از هر دو طرف درگير تعيين و پس از تائيد و قبول جانبين، کار مصالحه را آغاز نمايند.

حزب اسلامى که دو سال قبل با امضاى توافقنامۀ صلح، از مخالفت مسلحانه عليه دولت دست کشيد، بناءً هميشه شعار صلح و وحدت را سر مى دهد و طى اين مدت باربار از طالبان دعوت نموده تا با تعقيب نقش قدم حزب اسلامى به پروسۀ صلح بپيوندند و در عين زمان به اولياى امور دولت نيز توصيه می نماید که به تمام تعهدات خويش در موافقتنامۀ صلح، التزام داشته و در جريان مذاکره چنان کاری نمایند که طالبان نيز به اين پروسه تشويق شوند. در معاهدۀ صلحى که حزب اسلامى با دولت امضا نموده، موارد زيادى وجود دارد که دولت به آن پابندى نداشته و تا اکنون نيز به آن عمل نکرده است.

توقع ما اينست که دولت در امر بازسازى نهاد صلح، خواست هاى مفید احزاب سياسى، بالخصوص مشوره های حزب اسلامى را رعايت نمايد و شوراى عريض و طويل صلح را در چنان يک کميسيونى فشرده بسازد که مورد قبول طرفين درگیر، جامعۀ جهانى و احزاب سياسى بوده و اين حلقه بتواند با بيطرفى، عدالت، تقوى و بدون داشتن طمع و توقع از هر دو جانب، سفينۀ طوفانزدۀ صلح را به ساحل نجات رهنمايى و جنگ چهل سالۀ افغانستان را پايان ببخشد.

 
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th August, 2019