قطع جنگ زمینۀ هر گونه مذاکرات را مهیا می سازد | شهادت 

18th August, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

قطع جنگ زمینۀ هر گونه مذاکرات را مهیا می سازد

2018-12-03

درين اواخر به ارتباط موضوع صلح در افغانستان انکشافاتى بنظر ميرسد. از جانب ايالات متحدۀ امريکا تلاش هاى به راه افتاده تا صلح سرتاسرى در افغانستان تامين گردد. درين مورد از جانب امريکائى از دولت افغانستان تقاضا بعمل آمده تا برای پیشبرد پروسۀ صلح، هيات با صلاحيتى را تعيين نمايد. رئيس جمهور درين مورد با سران و نمايندگان احزاب سياسى و شخصيت هاى مطرح نشست هاى داشته تا  از نتايج آن در کنفرانس جينيوا ياد آورى نمايد. به مخالفين مسلح دولت نيز پيشنهاد گرديده تا نمايندگان با صلاحيت شانرا درين مذاکرات تعيين و تثبيت نمايند. دولت افغانستان نمايندگانى را انتخاب نموده که مورد تائيد احزاب سياسى و مخالفين دولت نميباشند. لازم بود تا رئيس جمهور نمايندگان خواسته شده را از ميان شخصيت هاى برجسته جامعه احزاب سياسى، رجال مطرح و شخصيت هاى سياسى مورد اعتماد مردم بر مى گزيد. تا از ميان برگزيده گان هيئت مورد نظر به اضافه يکتن از نماينده دولت انتخاب ميگرديد و در تامين موافقتنامه صلح مفيد و ممد واقع ميگرديدند. مشورۀ حزب اسلامى افغانستان براى رئيس جمهور در مورد تعيين نمايندگان اين بود تا کسانى بعنوان نماينده تعيين گردند که به مر صلح وفادار باشند، مورد تائيد قاطبه مردم افغانستان بوده و براى ختم جنگ در افغانستان متعهد باشند.

حزب اسلامى در حالى که همه تلاشهاى مربوط به صلح را پشتيبانى مينمايد طرح خاصى را نيز به تمام احزاب و مخالفين مسلح دولت پيشنهاد مينمايد و آن اينکه امريکا تعهد نمايد که قطعات نظامى خود را با يک جدول زمانى مشخص از افغانستان فرا ميخواند، همزمان مذاکرات بين الافغانى در ميان مخالفين و احزاب مطرح نيز بايد صورت بگيرد و پس از توافقات لازم و موافقه مخالفين يکنفر به عنوان کانديد رياست جمهورى معرفى گردد. تمام احزاب و حلقات شامل مذاکره به کانديد تعيين شده راى بدهند که درين صورت پيروزى اين کانديد حتمى ميباشد. حزب اسلامى باور دارد که با تطبيق اين طرح حداقل هشتاد در صد راى مردم افغانستان به کانديد مورد نظر تعلق ميگيرد و انتخابات بدون جار و جنجال و با قناعت تمام جوانب به پايان ميرسد. عمدتاً مفاد اين طرح طوريست که در قدم نخست با موافقه مخالفين و نمايندگان دولت و مخالفين مسلح جنگ در سرتاسر افغانستان قطع گرديده و قطع جنگ زمينه را براى هر گونه مذاکرات و توافقات بعدى عيار ميگرداند. ثانياً کانديد رياست جمهورى که همچنان به موافقۀ همه جوانب ذيدخل تعيين ميگردد، مورد تائيد و قناعت قاطبۀ ملت افغانستان ميباشد و با اعتماد کافى در انتخابات پيروز ميگردد و در خدمت مردم قرار ميگيرد.

 
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th August, 2019