آب در هاون کوبيدن ترمپ!! | شهادت 

18th August, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

آب در هاون کوبيدن ترمپ!!

2019-01-07

در مبحث علوم سياسى سياست در مقايسه با ساير رشته ها از ظرافت و حساسيت خاصى برخوردار است. اين ويژگى ايجاب مى کند که سياستمداران از پختگى و درايت خاص برخوردار باشند، در غير آن ممکن است نارسائى هاى سياسى يک سياستمدار سبب جريحه دار شدن شخصيت و اعتبار وى شده براى ديگران نيز سبب ياس و رنجش شود.

تجاوز آشکار نظامى اتحاد جماهير شوروى وقت بر کشور عزيز ما افغانستان با پياده شدن يکصدو پنجاه هزار سرباز مسلح با سلاح و تجهيزات پيشرفته، مخالف تمامى نورم هاى اخلاقى و بين المللى بود که باعث شهادت زياد تر از دو مليون افغان بيگناه و صدها هزار معلول و هشت مليون آواره و مهاجر گرديد. تجاوز اتحاد شوروى را به استثناى چند کشور مستعمرۀ شوروى بيشتر از دو ثلث اعضاى سازمان ملل متحد تقبيح کردند و همه متحداً با مجاهدين افغانستان وعدۀ هر گونه همکارى و مساعدت در پيکار عليه شوروى را دادند.

ايالات متحدۀ امريکا و کشور هاى غربى نيز با يکصدا تهاجم شوروى را بر افغانستان مذمت نموده، با مجاهدين وعدۀ کمک دادند. مجمع عمومى شوراى امنيت موسسه ملل متحد طى جلسات ساليانه خود تهاجم شوروى را بر افغانستان با لحن شديد محکوم نموده و خواهان خروج هر چه زود تر قشون سرخ از کشور ما گرديدند. مجاهدين قهرمان افغانستان پس از نه سال جهاد و قربانى توانستند بزرگترين قدرت جهانى را با دستان خالى ولى شهامت و غيرت  بى نظير شکست داده و از خاک خود برانند.

جانبازيهاى بى مثال مجاهدين افغان، نقشه جهان را عوض کرد و يک ابر قدرت خونخوار براى ابد از نقشه سياسى جهان محو گرديد. مجاهدين افغان با اين پيروزى اين افتخار عظيم تاريخى را کمايى نموده جهان تحت ستم استثمار سرخ را  آزاد کردند.

منتقدين سياست ژنيف و دکترين سياسى و نظامى شوروى تجاوز نظامى ارتش سرخ را بر افغانستان خطا و ا شتباه تاريخى توصيف نموده و به رهبران خود هوشدار دادند که ديگر مرتکب چنين اشتباهى براى ماسکو و فاجعه براى ساير کشور هاى جهان نگردند. جهانيان در برابر مبارزات برحق ملت غيور افغان سر تسليم خم نموده و شهامت و قهرمانى مجاهدين در تاريخ مبارزات آزاديخواهى به خط زرين و درشت حک گرديد که زمامداران جهان بالخصوص روساى جمهور ايالات متحدۀ امريکا بار بار به آنها خراج تحسين پيش کردند.

دونالد ترمپ رئيس جمهور امريکا روز چهارشنبه گذشته خلاف مواضع شش رئيس جمهور گذشته و ملت امريکا و حزب جمهوريخواه تهاجم شوروى را بر ملت مسلمان افغانستان جايز دانسته و آنرا حمله بر لانه هاى تروريستى در خاک افغانستان توصيف نمود، چنان معلوم ميشود که آقاى ترمپ که عمدتاً به پيشه تجارت و بانکدارى اشتغال دارد حساسيت هاى سياسى و نظامى سالهاى گذشته کشور خود را در نظر نداشته و بر بنياد احساسات چنين اظهارات غير مسؤلانه و غير منطقى را ابراز نموده است آقاى ترمپ بايد با مطالعۀ تاريخ جهاد و مواضع شکست خود اقلاً به اين نکته توجه ميداشت که  بزرگترين حريف و رقيب امريکا در قرن ٢٠ با شمشير مجاهدين افغان بزانو در آمد و رونالدريگان رئيس جمهوريخواه امريکا مجاهدين را قهرمانان آزادى افغانستان و جهان خواند و از برکت شمشير مجاهدين افغان است که  ايالات متحده امروز بعنوان يگانه قدرت جهانى به سوى هر قدرتى شاخ و پنجه مى کشد.

دولت افغانستان با انتقاد و ابراز عکس العمل شديد در برابر اين اظهارات آقاى ترمپ از طريق رسانه هاى همگانى خواهان وضاحت کامل گرديده و در مورد اين ادعاى ترمپ اظهار تاسف نموده است. مطبوعات و شبکه هاى تلويزيونى خصوصى و روزنامه ها و جرايد در مجموع در برابر اين طايلات آقاى ترمپ به حيرت فرو رفته و خواهان جواب منطقى قصر سفيد در زمينه گرديده اند.

حزب اسلامى افغانستان به مثابه ستون فقرات جهاد و حامى منافع و هويت اسلامى مردم افغانستان نيز بيانات آقاى ترمپ را با حساسيت و نگرانى از نظر گذرانده و محتواى آنرا با حقايق تاريخى و جان نثارى هاى بى شايبه ملت مجاهد افغانستان در مغايرت تام مى داند. در حاليکه اکثريت کشور هاى جهان و صاحبان عقل و خرد در سراسر جهان، حمله قشون سرخ را بر افغانستان تجاوز صريح بر يک ملت مظلوم توصيف مينمايند، قابل سوال است که آقاى ترمپ چرا برخلاف ارادۀ جهانيان چنين فتوايى بى وقت را صادر مينمايد؟ چنين جبهه گيرى خلاف ((حقيقت)) خيلى سوال برانگيز است حزب اسلامى در خصوص اظهارات آقاى ترمپ مبنى بر حقانيت تجاوز شوروى بر ملت مظلوم افغان و تشبيه کشور ما به لانۀ تروريستى در آن زمان ابراز تاسف نموده و از مقامات آن کشور خواهان وضاحت همه جانبه ميباشد.
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th August, 2019