سکوت معنا دار ارگ؛ در قبال اتهام سوء استفاده هاى جنسى | شهادت 

19th October, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

سکوت معنا دار ارگ؛ در قبال اتهام سوء استفاده هاى جنسى

اداره

2019-07-21

از چند هفته به اين طرف در رسانه هاى مرکز، شايعاتى بر سر زبان ها است که گويا بعضى از کارمندان بلند پايۀ ارگ در برابر وعده و يا اعطاى مقام هاى عالى به يک تعداد از زنان شناخته شده کشور، از آنها در خواست استمتاع نارواى جنسى نموده اند. اين شايعات چندى قبل توسط يکى از مشاوران پيشين رئيس جمهور بنام جنرال حبيب الله احمدزى طى يک کنفرانس خبرى افشا شد و همزمان با آن چند تن از زنان ادعاى نامبرده را تائيد کردند. پخش اين شايعات موجب شد که ارگ به لوى سارانولى دستور بدهد که روى اين قضيه تحقيق نموده و نتايج آن را از مجراى قانونى تعقيب کند. لوى سارانولى پس از چند روز از مشاور پيشين رياست جمهورى تقاضا کرد تا غرض بازرسى و تحقيق به لوى سارانولى مراجعه نمايد، به گفته آقاى احمدزى، او يکمرتبه به لوى سارانوالى تشريف برده و راجع به کم و کيفيت قضيه به هيات مؤظف معلومات داده است، ولى از قراين چنان پيداست که لوى سارانولى، احمدزى را مورد عتاب قرار داده، بناءً او از رفتن مجدد به آنجا خود داراى کرده است. چند روز بعد لوى سارانولى ضمن صدور اخطار نامۀ به مشاور مذکور، او را با اسناد و مدارک دست داشته به لوى سارانولى احضار نمود. مشاور پيشين به رسانه ها گفت: در صورتى حاضر است به هيات لوى سارانولى مراجعه کند که در جريان تحقيق افراد بيطرف از جامعۀ مدنى، علما، وکلاى مدافع و حقوق دانان حضور داشته باشند، در غير آن حاضر نيست به محضر هياتى مراجعه کند که به جانبدارى از ارگ موضع مى گيرد. هر چند هنوز کيف و کان اين قضيه روشن نيست که بالاخره لوى سارانولى در مورد مشاور چه فيصله اى کرد و آيا نامبرده نزد هيات تحقيق حاضر شده يا خير؟ و آيا عناصر بيطرف با هيات تحقيق نشست مشترک داشتند يا خير؟ معلومات دقيق در دست نيست، درين باره ارگ، لوى سارانولى و مدعى قضيه همه خاموش هستند، ولى اخيراً به روايت رسانه ها زنان ديگرى استغاثه نموده اند که بعضى مقامات دولتى از آنها تقاضا هاى غير مشروع کرده اند و آنها در اين فتنه افتاده اند. استفاده جنسى غير مشروع از زنان در برابر دريافت چوکى هاى بالا در مقامات حکومتى و يا در پارلمان لکه ننگى است به جبين زمامداران حکومت وحدت ملى که افراد وابسته به آنها، با استفاده از صلاحيت هاى وظيفوى، از زنان افغان استفاده جنسى نامشروع مى نمايند. گردانندگان حکومت وحدت ملى بايد از شنيدن اين خبر تکان مى خوردند و عرق شرم از جبين شان جارى مى شد و بيدرنگ امر اکيد صادر مى کردند که اين قضيه هم از جانب ارگان هاى عدلى و قضايى و هم از جانب هيات حقيقت ياب بيطرف، تحقيق و بررسى شود و در اسرع وقت نتيجه تحقيقات را با ملت شريک مى کردند تا جريان اصلى موضوع ثابت مى گرديد و لکۀ بداخلاقى و بى کفايتى از جبين ارگ نشينان زدوده مى شد. مساله مهم ديگر اينکه مدافعان پر و پا قرص حقوق انسان که پس از ((کنفرانس بن)) همواره شعار دفاع از حقوق بشر و حقوق زن را سر مى دهند، ولى در قبال شايعات اخير سکوت اختيار نموده و هيچ يک از آنها درين باره حرفى به زبان نياوردند که گويا آقاى احمدزى و تنى چند از زنان قربانى شده روابط نامشروع جنسى، راست مى گويند و يا دروغ؟! يا اينکه حداقل به ارگان هاى عدلى و قضايى سفارش تحقيق اين موضوع را نمايند و يا اينکه با اتهام وارد کنندگان نشستى برگزار نموده و ناگفته هاى ديگر اين قضيه را از زبان آنها شنيده و حقيقت امر را روشن مى کردند!! قطعاً نه ! بلکه همه مهر سکوت بر لب نهاده و با زبان ها دراز و تند فقط آقاى احمدزى را ملامت مى کنند که هر چه زودتر با اسناد و مدارک دست داشته اش به لوى سارانولى مراجعه کند، در غير آن توقيف خواهد شد! ازين سکوت معنا دار چنان بر مى آيد که اگر در تقاضاى استفادۀ جنسى نامشروع، سروصدا و شکايتى در ميان نباشد، عيبى ندراد! چنانکه در قانون منع خشونت عليه زن، شرط رسيدگى به قضيۀ و اقامه دعوا عليه عاملان خشونت اين بود که مجنى عليه بايد از نارضايتى و قربانى شدنش شکايت و استغاثه نمايد، اگر شکايت و استغاثه اى از جانب او صورت نگيرد و هر دو طرف با رضايت خاطر هر نارواى را انجام دادند، باکى ندارد!! در حاليکه ايجاب مى کرد که اولياى امور ارگ و سپيدار، لوى سارانولى، وزارت داخله، وزارت امور زنان، ادارۀ امنيت، اتحاديه سراسرى علما، وکلاى مدافع و حقوق دانان، جامعۀ مدنى، اصحاب رسانه ها و ساير ادارات ذيربط رسمى و خصوصى ديگر، اين قضيه را جدى تعقيب مى کردند و با روشن کردن جريان آن که آيا اين ادعا افترا بوده و يا واقعاً کار هاى ازين نوع در بيخ گوش زامداران در ارگ صورت گرفته و يا خير؟ بدينوسيله لکه ننگ و شرمسارى را از آدرس عالى ترين مقام جمهورى اسلامى و شخصيت بى داغ زنان عفيف و پاکدامن افغان مى زدودند، زيرا هرکار خلاف قانون و خلاف اخلاق در جامعه توسط اولياى امور حکومت اصلاح مى گردد، وقتيکه عناصر بلندپايۀ حکومت خودشان در اين منجلاب سقوط کنند، در آن صورت مظلومين و قربانيان ستم و تجاوز به چه کسانى فرياد و استغاثه نمايند.؟! بقول شاعر: (چو کفر از کعبه برخيزد ـ کجا ماند مسلمانى؟)'اداره'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th October, 2019