نيروى جديد در قامت رساى شهادت | شهادت 

19th October, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

نيروى جديد در قامت رساى شهادت

مدیر مسؤول

2019-08-04

روزنامه شهادت درست چهل سال قبل از امروز در ديار هجرت به ابتکار و سردبيرى جناب حکمتيار امير حزب اسلامى افغانستان غرض نشر و پخش انديشه انقلابى نهضت اسلامى و گزارش و آگاهى پيروزى هاى يوميه مجاهدين حزب اسلامى بر نيرو هاى حکومت دست نشاندۀ خلق و پرچم تاسيس گرديد. شهادت بعنوان اولين نشريه جهادى در محيط بيکران مبارزه و پيکار جلوه گر گرديد و در تشويق و تمرکز اذهان و افکار مجاهدين خدمات شاندار و فراموش ناشدنى را ثبت تاريخ مطبوعات کشور نموده است.

شهادت با همه قساوت و ديکتاتورى هاى استالينى حکومت کابل و تعقيبات سايه وار دستگاه هاى جهنمى اگسا، کام و خاد مرتباً دست بدست مورد مطالعۀ قرار ميگرفت و به اين صورت پيامهاى امير حزب اسلامى و اخبار تازه و مؤثق جهادى به دسترس هموطنان گرامى ما قرار داده ميشد. علاوتاً نشر مقالات اعتقادى و نهضتى در جهت سمت دهى جوانان به حزب اسلامى و اداى فريضۀ جهاد از مشخصات عمدۀ اين روزنامه وزين بشمار ميرفت.

با امضاى معاهدۀ صلح و ورود رهبرى حزب اسلامى افغانستان به کابل، ((شهادت)) بصورت هفته وار منتشر گرديده و با مقتضيات و ايجابات مقطع کنونى آب بر گلوى تشنگان فرهنگ و سياست بريخت. با گذشت هر روز به خوانندگان و علاقمندان شهادت افزوده گرديد. تقاضاهاى مکررى در جهت نشر روزانه شهادت بدست ما مى رسيد.

با مطالعه وضع سياسى کنونى کشور و آغاز کمپاين هاى انتخاباتى و بمنظور نشر تصاميم و فيصله جات حزب اسلامى افغانستان از يکطرف و لبيک به خواسته هاى مکرر خوانندگان شهادت از جانب ديگر امير گرانقدر حزب اسلامى طى صدور امريه اى هدايت فرمودند که شهادت از تاريخ ١٥ اسد بايد روزانه به چاپ برسد.

البته اين تصميم خردمندانه امير حزب اسلامى در جهت تنوير ذهنى و فکرى هموطنان عزيز ما و آگاهى آنها از تصاميم مهم و برجسته حزب اسلامى قابل تمجيد ميباشد. نشر مواضع و تصاميم برادر حکمتيار و طرح برنامه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى تيم ((صلح و عدالت اسلامى)) جهت آگاهى بيشتر هموطنان و راى دهندگان از طريق روزنامه شهادت قدميست مؤثر و اميدواريم نتايج بس مطلوب از آن بدست بيابد.

حزب اسلامى از دست اندرکاران مطبوعات و فرهنگ چه در سطح حزب و چه خارج از حزب صميمانه آرزو مينمايد تا براى غناى بهتر اين روزنامه از همکاريهاى شان دريغ ننموده و با ارائه مضامين و مفاهيم فکرى و تنويرى ادارۀ شهادت را امتنان بخشند. شهادت روزنامه ايست که به تمام افغانهاى مؤمن و متعهد تعلق دارد و ترجيح ميدهد تا افکار، آرا و نظريات دوستداران خود را در قضايا و مسايل سياسى، اقتصادى، اعتقادى و کمپاينى بدست نشر بسپارد و از طراوش فکرى و قلمى آنها استفاده اعظمى نمايد.'مدیر مسؤول'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th October, 2019