مکثى بر ٢٨ اسد، استرداد استقلال | شهادت 

19th September, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

مکثى بر ٢٨ اسد، استرداد استقلال

مدیر مسوول

2019-08-20

در علم لغت مصدر استرداد به مفهوم دوباره بدست آوردن و استقلال طلب آزادى و خود اراديت است. به همه اتباع افغانستان هويداست که طى يکصدسال گذشته ما روز ٢٨ اسد را بعنوان روز آزادى مان از استعمار انگليس با برگزارى جشنواره ها و مجالس شادى و خوشى تجليل مينمائيم. بدون ترديد آزادى و صحت نعمات بزرگى اند که رهبرعاليقدر بشريت صلى الله عليه وسلم نيز بر آن تاکيد فرموده اند اما در جهت وضاحت مسئله آزادى و استقلال سطورى را به خوانندگان گرامى پيشکش مينمائيم.

اولاً اگر تاريخ کشور خود را با عمق نظر مورد مطالعه قرار بدهيم چنين استنباط ميگردد که افغانستان امروز و خراسان ديروز همواره از نعمت آزادى و استقلال برخوردار بوده و تهاجمات استيلاگران براى مدت خيلى کوتاه استقلال و آزادى ما را سلب ساخته بود. رشادت و فداکارى سرسپردگان آزادى اين مرزبوم هيچ مهاجم و استعمارگرى را آرام نگذاشته و مجبور به فرار ساخته است. حالا بايد به جرئت بگوئيم که حضور کوتاه و مؤقتى مهاجمين دليل بر سلب آزادى و استقلال افغانستان بوده نميتواند توقف متجاوزين در افغانستان عموماً بستر يک جنگ عليه اشغالگران را فراهم ساخته که بدون حاکميت پر کشور ما به پايان رسيده و استيلاگران زخمى و با قبول تلفات خيلى زياد از کشور ما مايوس و نا اميد رانده شده اند.

با مطالعه يک صفحۀ از تاريخ گذشته خود به اين نتيجه ميرسيم که انگليسها در دو مرتبه تجاوز نظامى شان بر افغانستان فقط چهار سال در خاک ما باقى ماندند نه بشکلى که بر ما فرمان و حاکميت رانده باشند بلکه با دست و پاهاى شکستم ازين ديار مرد خز بيرون رانده شده اند.

آنچه که استرداد استقلال عنوان ميشود فاقد حققيت تاريخى است. البته شاهان عياش و ديوانگان قدرت و پادشاهى با دريافت معاشات مستمرى از استعمارگران در اتخاذ سياست هاى شان به نظر و خواست آنها مخفيانه پابندى نشان ميدادند ولى چنين عمل به معنى سلب آزادى و استقلال و روز ٢٨ اسد به مفهوم استرداد آزادى و استقلال نميباشد.

با ذکر اين وضاحت روز ٢٨ اسد در واقعيت امر روز برسميت شناختن افغانستان بحيث يک کشور مستقل و داراى حاکميت براى تمام جهانيان است. آقاى احمدعلى نمايندۀ اعزامى شاه امان الله در کنفرانس راولپندى براى برسميت شناختن افغانستان بحيث يک دولت آزاد و شامل نقشه جهانى توظيف گرديده بود نه به اين هدف که براى استقلال و آزادى افغانستان با انگليسها معاهده امضا کند.

نکته قابل ذکر و مهم ديگر اينست که در شرايط موجوده بايد ٢٦ دلو را با شکوه تر از ٢٨ اسد تجليل نماييم زيرا درين روز ثمرۀ پيروزى ده ساله ملت مجاهد و قربانيهاى بيدريغ مليون ها افغان خدا پرست ميباشد. ٢٦ دلو به اين دليل حايز اهميت بيشتر است که سپاه مجاهدين نه تنها که متجاوزين کمونيزم را خجل و شرمسار از خاک شان بيرون راندند بلکه امپراطورى شانرا که بر نصف از کرۀ زمين حکومت مى راند واژگون و بساط بزرگترين فلسفۀ الحادى را نيز از عرصۀ جهان برداشتند.

به يک حقيقت ديگر بايد توجه نمائيم که افغانستان عزيز همواره آزاد و مستقل بوده ولى با تاسف که پادشاهان تاج و تخت پرست ما به اشاره و حمايه استعمارگران شرف تقرر حاصل مينمودند و خواه ناخواه سياست هاى خارجى افغانستان به محور منافع آنها تعيين و تثبيت ميگرديد و ملت مظلوم ما درين بازى هاى سياسى سخت متضرر ميگرديد. امضاى معاهدات ننگين گندمک و ديورند و ترکمانچى اثبات اين مدعاست که شاهان دست نشانده فقط براى حفظ قدرت و پادشاهى خود زياد تر از نصف خاک افغانستان را به اجانب تحفه دادند!!!

در خاتمه قابل تذکر ميدانيم که روز هاى پر افتخارى چون ٢٨ اسد و ٢٦ دلو در تاريخ ما نقاط عطف و قابل مباهات است و بايد از اين روز ها تجليل بعمل بيايد.'مدیر مسوول'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th September, 2019