تفصیل | شهادت 

18th April, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

نامه برادر حکمتيار به سرمنشى سازمان ملل متحد

2016-08-31

شاغلى  پيرزدى کويار سرمنشى  ملل متحد!

چنانچه اطلاع  داريد، وضع  افغانستان  به  مرحله  نهايت حساسش رسيده  است که ايجاب  مى کند اقدامات  عاجلى صورت گيرد، تا به  جنگ خونين در اين کشور پايان  بخشيده، ملت  مظلوم ما را از شر اين جنگ  تحميلى  نجات  دهد.

همه  انتظار داشتند که مذاکرات  ژنيو بحران  افغانستان  را حل  خواهد کرد و منتج  به  تامين  صلح دوامدار درين کشور خواهد شد. ولى  متاسفانه معاهده  ژنيو بدليل  عدم مراعات  واقعيت ها در آن قادر به  خاتمه  جنگ و اقامه  صلح  درين کشور نشد.

حقيقت امر اين است که جنگ  زمانى پايان مى يابد که اطراف درگير درجنگ باهم به  تفاهم بنشينند و به  سر خاتمه  جنگ توافق  کنند. در مذاکرات ژنيو يک  طرف  قضيه کاملاً  بفراموشى  سپرده شد. درين  مذاکرات ملت  افغان  بعنوان طرفى  که جنگ بروى  تحميل گرديده  بود و براى  آزادى  کشور عليه  نيرو هاى متجاوز  خارجى  مى جنگيد تمثيل  نگرديده و نماينده اش در آن  اشتراک  نداشت. راز عدم تطبيق توافق  ژنيو در آن مضمر بود که اطراف  غير اصلى  بشکل غير واقعبينانه به  تفاهم نشستند. اگر  اکنون همه اطراف متعهد به  توافق  نامه  ؟نيو همديگر را به عدول  و انحراف  از آن  متهم  ميسازند،  دليل  اش  آن است  که اساساً  معاهده مذکور غير عملى  بوده  بدون  موافقه  نمايندگان   واقعى ملت  ما هيچ طرحى  در افغانستان قابل تطبيق نيست.

لازم بود از تجارب  تلخ  مذاکرات  ژنيو و عدم  تطبيق آن استفاده  نموده، راه حل  معقول و واقعبينانه   را براى  بحران  افغانستان جستجو ميکرديم، ولى  متاسفانه نماينده  خاص  شما آقاى  کوردويز، بجاى آنکه اشتباهاتش را جبران  کند و براى ارضاى  مسکو، ملت مظلوم  ما را ناديده نگيرد و مواقف  غير واقعبينانه  اتحاذ ننمائيد برعکس  راهى را  انتخاب  کرده است  که  چانس او را در زمينه  حل  براى  افغانستان  کاملاً  از ميان برده  است.

براى شخص  چون کوردويز که از سرمنشى  يک  موسسه بين المللى  نمايندگى مى کند لازم بود تا  از اظهاراتى  که بى طرفى او را زير  سوالى بگيردو مترادف، جانب  دارى و تعرض صريح  بر مواضع يکى از اطراف  باشد خود دارى  کند ولى برعکس جناب ايشان  باکمال  بى باکى اظهارميدارد که عامل  ادامه  بحران، وجودگروه  هاى اقليت راديکال است که  زمام  امور را در دست گرفته و مانع  اقامه  صلح م  شوند!!

من از جناپ  کوردويز مى پرسم چه گونه بخود حق  مى دهد که بدون اجراى  انتخابات و تشخيص گروپ  هاى اقليت و اکثريت ازين طريق در مورد گروهى  حکم مى کند که اقليت را تشکيل داده است مى خواستم که چگونه  تشخيص  کرده است که کدام طرف اکثريت  و کدام طرف اقليت است؟

در برابر اين اقليت هاى راديکال مانع  صلح  اکثريت درکجاست؟ چرا اکثريت مجهول آقاى کوردويزنميتواند جلو اقليت ها را سد کند؟

بايد جرات  داشت و حقايق را برملا گفت، چه کسى  نمى داند که عامل ادامه  جنگ مسکو است که از تائيد و حمايه  حزب  مزدور کمونست دست  نکشيده، براى  کشتار ملت  مظلوم  ما به  تجهيز آن مى پردازد هر قطره خونى که در افغانستان  مى ريزد مسئوليتش بدوش مسکو است که اين جنگ را آغاز کرد و براى  تحميل حکومت دلخواهش بالاخره به تهاجم عسکرى مبادرت ورزيد. راه حل بحران نيز چيزى ديگرى جز اين  بوده نمى تواند که قواى  روسى کشور ما را بدون  قيد و شرط  ترک گفته بر ملت ما  موقع  بدهند، تا سرنوشت شانرا بدون  فشار خارجى  در روشنائى مصالح  و معتقدات خود تعين کند. مانع  صلح  در افغانستان روس و حکومت دست نشانده  مسکو است که  نمى گذارد ملت ما راه خود را آزادانه  انتخاب  کند. و در باره  نظام  آينده کشور شان چنانچه  لازم  ميدانند تصميم بگيرند.

جناب  سرمنشى!

آقاى کوردويز هميشه خواسته است  ثابت کند که بحران افغانستان بحران داخلى بوده از درگيرى دو طرف داخلى بميان آمده است، درحاليکه ما عليه  تجاوز خارجى  مى جنگيم  بمجردى که  تجاوز خارجى و مداخله در امور داخلى کشور ما متوقف  شود بحران حل گرديده، جنگ  خاتمه  مى يابد او با  تشخيص غلطى  که  از وضع  دارد براى حل بحران حکومت بى طرف متشکل از سى  نفر و بعداً  لويه جرگه از طريق اين حکومت  بى طرف را پيشنهاد نموده بران  اصرار مى ورزد. و کسانى را که با اين طرح نامعقول وغير عملى مخالف اند به  عناوين  مختلف متهم مى سازد. من از آقاى کوردويز مى پرسم اگر قبول  کنم که بحران کشور ما داخلى بوده و از طريق  تفاهم ميان  اطراف داخلى حل  خواهد شد آيا درکجايى  دنيا و در کدام قضيه از قضاياى داخل کشور هاى جهان معضله  کشمکش  پرسر نوع نظام  با فورمول بى سابقه آقاى  کوردويز که در تاريخ  نظيرى  ندارد حل  شده است؟ آيا آقاى  کوردويز اجازه مى دهد که معضله اقتدار ميان حزب  حاکم و حزب  مخالف درکشورش (اکوادور) از  طريق  تکوين حکومت بى طرف شامل سى نفر غير دخيل در مسابقه و لويه جرگه  حل شود بدون آنکه به آرائى  عمومى مراجعه  شود و انتخابات صورت گيرد؟

عجب است که مصلحين بحران  افغانستان  درکشورهاى خود شان طرفدار تشکيل حکومت اکثريت  و انتخابات بوده و براى ما نظام  فرسوده، غير عملى لويه جرگه را سفارش مى دهند.

اينهاى را که کوردويز بى طرف  مى شمارد مى خواهم بپرسم  بى طرف  ميان کدام دو طرف؟ ميان  مسکو و مجاهدين و يا مسکو و اطراف  ديگرى ؟ از  ما تاحال در باره (٢٠ نفر)  افراد بى طرف  شامل لست کوردويز پرسيده نشده است پس چه کسى  به او گفته است، که اينها بى طرف  اند.

جناب سرمنشى !

ما درحاليکه از مساعى جميله شما در زمينه جستجوى راه حلى براى  بحران افغانستان  قدردانى مى کنيم ولى با صراحت مى گوئيم که اقدامات ، تصرفات  و تبصره هاى غير مسئولانه و غير واقع  بينانه  آقاى کوردويز باعث  شده است  تا حيثيت بى طرفى  او خدشه دار شود، و اعتبارش را  نزد ملت  افغانستان  از دست بدهد او ديگر قادر نيست بعنوان فرد مصلح  و بى طرفى رول  مثبتى در زمينه حل بحران کشور ما بازى کند اگر خواسته ايد ديالوگ  مثبتى براى جستجوى راه هاى حل  عملى آغاز گردد بايد شخص مناسبى را در عوض آقاى کوردويز توظيف  نموده به آنان  توصيه کنيد تا محتاطانه و مدبرانه  عمل نموده  اشتباهات آقاى کوردويز را تکرار نکند و از تبصره هاى که باعث  آزردگى يک  جانب  شود خود دارى ورزد، بايد تمام  هم و غم يک  ميانجى مصلح برآن مرکوز باشد که اطراف اصلى قضيه را باهم به  تفاهم  بکشاند و راه هاى  توافق ميان آنان راجستجوکند و از نطرى جانبدارى کند که هر دو طرف  بر آن توافق مى نمائيد.

جناب سرمنشى !

مساعى ما در راه تامين صلح  تنها زمانى بارور ثابت  خواهد شد  که  مبتنى برواقعيت ها بوده و در دفاع از حق و عدالت باشد صلحى که  حق  و عدالت درآن  تامين نشود هرگز صلح  پايدار نخواهد ماند.

ملت مومن افغانستان تحت هيچ  شرايطى  به  راه  حلى تسليم  نخواهد شد که ضامن  اعطاى حق  تعين سرنوشت به  مردم افغانستان نبوده  و انسحاب بلاقيد و شرط  قواى  روسى را  تضمين  نکند.

اميد وارم در انجام وظيفه  خطيرى که بعهده داريد موفق بوده و تمنيات  نيکم را بپذيريد.

بااحترام (حکمتيار)

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th April, 2019