لیکنی | شهادت 

21st February, 2017


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیټولی لیکنی

اعلامیه- درمورد صحت من بار دیگرتبلیغات دروغین رسانه های استخباراتی

حکمتیار

یکبار دیگر بعضی رسانه های استخباراتی درموردصحت من تبلیغات دروغین کردند، که گویا من در یکی از شفاخانه های ترکیه بخاطر معالجه بستری شده ام!! گرچه این خبر توسط سخنگویان حزب تکذیب شد، اما بازهم این خبر دروغین دهن به دهن تکرارمیشود، به منظور وضاحت این موضوع عرائضی دارم: مرهون وسپاسگذارالطاف بی منتهای الله ج هستم که نه دراین ایام درداخل کشور ویا درکدام شفا خانه درخارج از کشوربستری شده ام ونه ودرچهل وپنج سال گذشته. دراین مدت جز بخاطرمعالجه دندان برای مراجعه به هیچ کلینیکی مجبور نشده ام، از صحتمندی خود کاملاً راضی هستم وشکر پروردگارمهربان خود را ادا میکنم. این راهم باید واضح کنم که نه تذکره وپاسپور . . . تفصیل

پخواني لیکنی


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st February, 2017