تفصیل | شهادت 

23rd June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

در پاسخ به يك دین ستیز كه نوشته است: میگوییم:پس اسلام واقعی چیست؟کجاست؟

حقجو

2017-04-17

 

از جهل و جاهلها به خدا پناه مى بريم
از آنان كه از درك تفاوت ميان دين و مدعى ديانت عاجز اند، از كودنهايى كه تفاوت عميق ميان قانون و مدعى التزام به قانون براى شان قابل فهم نيست، از جعلكارانى كه يكى را به حساب ديگر مى گيرند و به قضاوت مى نشينند. اسلام دين، قانون و نظام است، مسلمان عنوان كسى كه ادعاى تعهد و التزام به آن را دارد، اين ادعاء مى تواند درست باشد و مى تواند نادرست، تقلبى و رياكارانه. همانگونه كه اين رجا گاهى چادر رنگين اسلام بر سر مى كشد اما براى خنجر زدن به اسلام، از زمره رفقاى كارمل است اما گاهى از گريبان سروش سر بيرون مى كند و گاهى با شمشير اشعار جعلى و يا گنده حافظ، خيام و حتى مولوى به جنگ زاهد، شيخ، ملا و مولوى مى رود. از اين دو رنگه هاى بدفهم مى پرسيم: كمونستهاى روسى، چينى، پيروان ستالين، خروشف، ماهو، ... همه خود را كمونست و ديموكرات خوانده اند، و هر يكى ديگرى را دروغگو خوانده اند، كى كمونست واقعى است؟!! امريكا، بريتانيا، فرانسه، جرمنى .... همه ادعاء تعهد و التزام به ديموكراسى را دارند، ولى در يك قرن گذشته بيش از پنجصد مليون انسان را كشته اند!! در دو جنگ جهانى گذشته، در اثناى اشغال امريكاى شمالى و جنوبى، استراليا، جنگهاى كوريا و ويتنام، اشغال افريقا و آسيا. و در جريان انقلاب ديموكراتيك لينين، و ماهو در چين و روسيه.!! خلق، پرچم، شعله جاويد، ستم ملى، رفيقت پدرام، رهبرت كارمل، رقيبش تركى.... همه خود را ديموكرات خوانده اند، كى ديموكرات واقعى است؟!! آيا ديموكراسى يعنى غلامى اجنبى، ديروز غلام شوروى و امروز برده امريكا، ديروز سوار بر تانكهاى شوروى تا ارگ رسيدند و امروز زير چتر b-52-بر اريكه قدرت تكيه زده اند، تحت فرمان افسران اجنبى عليه ملت خود جنگيدند!!! ديروز پيشقراول نيروهاى مهاجم شوروى بودند و مى گفتند: نه تنها ديورند را نمى پذيريم بلكه پرچم سرخ را در ساحل بحر هند در اهتزاز مى آوريم، و امروز همان شعار را بار ديگر ولى به گونه معكوس آن زمزمه مى كنند و مى گويند: خط ديورند سرحد معتبر بين المللى است و انكار از آن سفاهت!!! و زمزمه اين شعار نيز نه برخاسته از مغز شان، بلكه يك مأموريت، بازهم از سوى مسكو!! براى آن كه اسلام آباد از امريكا بريده و دوستى با مسكو را تجربه مى كند و مسكو مى خواهد صداقت و اخلاصش را به نمايش بگذارد و به اسلام آباد نشان دهد كه نه تنها روسها بلكه عمالش در افغانستان نيز راه دوستى با اسلام آباد را در پيش مى گيرند و تا آنجا پيش مى روند كه خط ديورند را برسميت مى شناسند!! رجا و تمامى كمونستهاى وفادار به مسكو از اظهارات پدرام حمايت كردند و در صفحات مجازى شان با مد و شد دفاع كردند!!! 

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

23rd June, 2018