تفصیل | شهادت 

23rd May, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

شورای عالی وحدت مردمی منورین چهاردهی کابل،ومعاونیت شورای عمومی جهادی چهاردهی کابل ،

اعلامیه

2017-05-06

دیروز مورخ ۱۵ ثور۱۳۹۶ ساعت ۴بجه عصر یک تعداد از ولگردهای لوچک که تعدادشان از ۱۰۰نفر بالا نبودوخود را اعضای نهادهای مدنی می شماریدند. در ساحه دارلامان جمع شده وبرعلیه امیر حزب اسلامی افغانستان محترم حکمتیار صاحب واعضای حزب اسلامی افغانستان شعار تفرقه جویانه وضد منافع علیای کشور سرمیدادند.

شورای عالی وحدت مردمی منورین چهاردهی کابل،ومعاونیت شورای عمومی جهادی چهاردهی کابل ،که هر دونها دخود یک نهاد مردمی اجتماعی ومدنی است این حرکت طفلانه وبی شرمانه شان را با شدیدترین الفاظ تقبیع نموده واین عمل شان را خلاف تمام موازین انسانی ،اسلامی و منافع کشور دانسته،و میدانیم.و برای این ولگرد ها که به خاطر بدست آوردن یک مشت پول وخوشحالی افراد واشخاص مغرض،(که همیشه  میخواهند آب را خت نمایند وماهی بگیرند) وخلاف منافع مردم افغانستان ،صلح پیشرفت وترقی کشور کار مینمایند  اعلان میداریم :

که این حرکت خاینانه شما برای ما مردم با عزت و مسلمان چهاردهی کابل ( دارالامان نیز جز از ان است) که بیشتر از یک میلون افراد بومی، وبه صدها هزارهموطنان عزیز دیگر  ما که از سایر مناطق افغانستان تشریف فرما شده  ودر آغوش  صمیمیت و اخوت درکنار هم زنده گی با عزت داریم ،قابل تحمل وبرداشت نیست.
 ما مردم افغانستان درکل،ومردم کابل وچهاردهی کابل درخاص، خواهان صلح دایمی درکشور عزیز خودهستیم ،وبه هیچ گروهی ،حزبی، نهادی، سمت وقومی اجازه نمی دهیم که باز شیرازه مردم مارا از هم بپاشند.
افغانستان کشور ما است به صلح وارامش نیاز داریم دست صلح وبرادری به همه میدهیم تاکشور ومردم ما آرام وزنده گی با عزت داشته باشند وهمین بستر صلح وبرادری که هموار شده سبوتاژ نشود وباز جوانان ما هیزم جنگ های تحمیلی نگردد.
 الحمد لله مردم چهاردهی در انتخابات زعیم کشور اشتراک گسترده نمود، از حکومت منتخب خود وبرنامه های که درآن منافع کشور ومردم ما باشد با دل وجان حمایت نمود، وحمایت میکند ،بخصوص از برنامه صلح دولت ، با حزب اسلامی افغانستان وسایر گروه های که هنوز هم در مخالفت با دولت قرار دارند. 
ما به هیچ کسی منبعد اجازه  به چنین اعمال نا شایسته را نداده و به این ولگرد ها ، افراد وا شخاص مزدور و اجنت ،از هر جناح ، قو م و سمت و قدرتی که باشند اخطار قانونی و مدنی میدهیم که دست ازین تحرکات خصمانه شان بر داشته و باعث نا آرامی و مزاحمت برای مردم مجاهد و شریف چهاردهی کابل نگردند.


زنده باد مردم وطن دوست وصلح دوست افغانستان. 
زنده باد جوانان بآحساس وطن .
زنده باد مجاهدین واقعی افغانستان. 
مرگ به متعصبین بی فرهنگ .
مرگ به دشمنان صلح وثبات افغانستان.
 
و من الله توفیق

انجنیر میرویس رحیمید لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

23rd May, 2018