تفصیل | شهادت 

21st November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

پيام تبریکیه به مناسب عيد سعيد فطر:

برادر حکمتیار مترجم: منیب

2017-06-26

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ...* الأحقاف: 35
صبر را پيشه كن مانند پيامبران با عزم 

هموطنان گرامى!
مدافعين سنگر هاى ايمان و عزت !
السلام عليكم و رحمة الله :

فرا رسيدن عيد سعيد فطر را تبريك مى گوئيم. دعا ميكنم كه خداوند متعال براى ملت مومن ما زندگى با عزت و مرفه و براى كشور جنگ زده ما آزادى و سر فرازى نصيب كند، در افغانستان آزاد و مستقل با ايجاد حكومت اسلامى واقعى آرمان نيك و مقدس همه مجاهدين سربلند، غازيان و شهدا بر آورده شود.
انشاءالله هر چه زودتر حالت دردناك كنونى ، جنگ و بد امنى خاتمه مى يابد.
افغان هاى سر بلند نظام دلخواه و نخبگان صالح را براى آينده خويش ، خود انتخاب و تعين كنند.
با استفاده از فُرصت براى ملت افغان و احزاب سياسى پيشنهادات آتى را دارم :
- براى دولت و بزرگان احزاب سياسى دعوت مى كنيم كه بيائيد با توجه به تجارب تلخ و خونين چهار دهه پيشين طريقه جديد و اُسلوب مناسب و بهتر را انتخاب كنيم. به يك ميثاق ملى و جامع موافقت كنيم كه بخاطر بحران حل افغانى را ضمانت كند، جنگ را براى هميشه به پايان برساند، صلح پايدار را تأمين كند، انتخاب زعامت و چگونگى بهترى نظام را حق مسلم براى ملت بداند، بخاطر رسيدن به قدرت توسط قوت ، پول و اسلحه خارجى را تحريم كنيم. بعد از اين تعهد كنيم كه بخاطر عمليه انتقال قدرت يك قطره خون ريخته نشود، اسلحه استفاده نشود و به روى جاده ها و سرك ها تانك و توپ بيرون  نشود. براى قواى خارجى  به حمله بر افغانستان دعوت نشود، از همه قوت هاى خارجى تقاضا و خواسته شود كه افغان ها را بگذاريد كه مشكلات خود را بدون قيوميت ، وصايت و وساطت خارجى ها حل كنند.
- همه بايد اين حقيقت آشكار را بپذيرد كه صلح و امنيت فقط وقتى ميآيد و جنگ خاتمه ميآبد كه مداخله خارجى ها در امور داخلى افغانستان متوقف شود. افغان ها را بگذارند كه مشكلات خويشرا خود حل كنند، نظام دلخواه ، نخبگان و بزرگان صالح و قابل اعتماد را انتخاب كنند، طورى عدالت تأمين گردد كه هيچ فرد اجتماع احساس محروميت نكند و نه هم كسى احساس نا عادلانه و نا مناسب برترى را داشته باشد. اگر كسى گمان ميكند كه جنگ به طريقه و يا طور ديگرى خاتمه ميآبد سخت اشتباه مى كند.
- به محترم رئيس جمهور محمد اشرف غنى صدا مى كنم كه بخاطر خاتمه جنگ و رسيدن به تأمين صلح عادلانه گام هاى مؤثر ديگر بگيرد. به همراى مخالفين دولت راه مذاكرات بين الافغانى را انتخاب كند، به آنها اطمئنان بدهد كه همه خواسته معقول شما پذيرفته ميشود. صلح به معناى قبول توهين و تسليم شدن به رقيب و سيال نمى باشد نه به مفهوم گذشتن از آرمان ها ؛ بلكه يك اقدام مؤثر بخاطر بيرون رفت از بحران جارى ، نجات ملت و كشور مى باشد. دولت و مخالفين بايد نگذارند در اين جنگ تباه كن كه فقط افغان ها كشته ميشوند، ادامه يابد. 
- جريان صلح در اختيار و گرو حلقاتى نباشد كه جنگ را بر صلح بخاطر مفاد بيگانه ها در يك جنگ نيابتى به پيش ميبرند، دست هاى آنها به خون افغان هاى بى گناه سرخ است و به وسيله جنگ ها مالك زندگى إشرافى ، قصر ها، بنگله ها و سرمايه فراوان شدند. باعث اشغال و به وسيله قوت بيگانه ها در رسيدن به قدرت و بودن در قدرت كوشش دَارند و پرواى ندارند كه در جنگ افغان ها كشته ، خانه و وطن آنها ويران ميشود.
- به رئيس جمهور ايالات متحده محترم ترامپ صدا مى كنم كه به بحران افغانستان راه جديد و بهترى را انتخاب كند، طوريكه جنگ زودتر خاتمه يابد، افغان ها در بين خويش بر گليم مذاكرات زانو بزنند، بخاطر مشكلات حل افغانى را جستجو كنند. كسانيكه جنگ ميخواهند تا اينكه به أهداف ناروا خويش برسند در افغانستان به ادامه جنگ و بودن قوت هاى نظامى امريكا تاكيد دارند، براى كسانيكه خواهان جنگ اند در فكر مفادات منافع ملى امريكا نمى باشند و نه هم پروايى دارند كه در اين جنگ طويل المدت ، خونين و بى فايده به چه تعداد خون افغان ها و امريكايى ها ريخته ميشود، راه را انتخاب كند كه در نتيجه آن افغان ها بخاطر حل بحران به عوض جنگ ، راه تفاهم و همديگر پذيرى را انتخاب كند. از توافق و فيصله مشترك  افغان ها دفاع و حمايت كند ، نه فقط از يك جناح و بخصوص جناح كه خواهان ادامه جنگ مى باشد.
- براى آنعده از مسوولين امور در كابل كه براى ادامه جنگ تاكيد دارند و از شعار ها و اقدامات آنها بوى خون مى آيد؛ مى گوئيم: تا به كى به چنين حالت ادامه ميدهيد، با موجوديت قصر ها و موتر هاى زرهى بالاى خود اطمئنان نداريد، به ولسوالى هاى كابل با موتر هاى زرهى رفته نمى توانيد، بالاى خويش و ملت درد ديده و مظلوم خويش رحم كنيد، براى ادامه جنگ تاكيد نه ورزيد، براى اصلاح در نظام و سبوتاژ كردن پروسه صلح سد واقع نشده و كوشش تخريب نكنيد. بيائيد مشتركاً توسط طريقه سالم ، تفاهم بهتر و مناسب به حالت كنونى و دردناك خاتمه بدهيم.
- به همه أطمينان ميدهيم كه ما صلح ميخواهيم ، صلح عادلانه ، مطمئن و با عزت ، صلح بدون وساطت و وصايت خارجى ها در تفاهم و مذاكرات بين الافغانى و براى خود هيچ چيزى نمى خواهيم. جهاد ما بخاطر رضاى خدا، نجات كشور و مردم ما مى باشد و صلح ما نيز بخاطر رضاى خداوند متعال مى باشد. اگر پيامبر "ص" در مدينه با يهود و در حديبيه با قريش صلح نمى كرد، ما هم با رقيب و دشمن صلح نمى كرديم. حزب اسلامى به همه دست دوستى و برادرى را دراز مى كند ، بخاطر خاتمه رقابت هاى مسلحانه و جنگ ميخواهد رقابت سالم سياسى و فكرى داشته باشد. در تمام كشور ميخواهد به جز از نيرو هاى امنيتى و قواى مسلح هيچ نيرو مسلح خارجى و قوت هاى مسلح مليشه و اربكى مربوط به كدام قوم و گروپ سياسى نباشد و نه هم كسى قدرت دولتى و قواى مسلح را براى سركوب رقيب سياسى و قومى خويش استفاده كرده نمى تواند. يك ارگ نه اينكه دو باشد  و مملكت يك رئيس جمهور داشته باشد نه اينكه دو رئيس جمهور ، جزاير مستقل قدرت و گليم حكومت هاى موازى ختم گردد ، حكومت و قدرت بين ائتلاف هاى قومى و سياسى تقسيم نگردد. حزب اسلامى ميخواهد و مخالف هر نوع مداخله خارجى ها مى باشد، هيچ كشورى جرّأت اين را نداشته باشد كه در مسائل داخلى افغان ها مداخله كند. ما با الفاظ شديد همه انفجارات ، عمليات نظامى و استعمال اسلحه كه توسط آن افغان ها و انسان هاى غير محارب كشته ميشود، تقبيح ميداريم.
- از سخنان اخير محترم سراج الدين حقانى استقبال مى كنيم كه گفته است : از همه عمليات نظامى كه در آن براى افراد عام زيان ميرسد، اجتناب مى كنيم.
حقيقت اين است در جنگ كه انسان هاى عام كشته و متضرر ميشوند هيچ كدام توجيه و دليل عقلى و شرعى وجود ندارد اگر چه متضرر كافر غير محارب باشد و چه رسد اينكه متضرر مسلمان و بى گناه باشد. اميد است كه همه مخالفين و دولت اقلاً همين روش را انتخاب كنند و به طور صادقانه عمل كنند.
طالبان را به صلح دعوت مى كنيم ، به طالبان و هر كسيكه خواهان صلح باشد اطمئنان ميدهيم كه از خواسته معقول و شرعى تان حمايت مى كنيم. 

- بر همه اقوام كشور، متنفذين و بزرگان قومى و مذهبى صدا مى كنيم كه بخاطر صلح با هم يكجا حمايت كنند، هر يك مناطق مربوط خويش را مناطق صلح ياد كنند ، بخاطر غرض هاى سياسى استعمال اسلحه و ريختن خون را تحريم كنند. فيصله كنند كه در مناطق خويش براى هيچ كسى اجازه ندهند كه خون ريزى صورت بگيرد و در بين افغان ها گليم جنگ ناروا را براى هميشه ختم مى كنند.
- در حكومت فعلى كابل تصميم و شوق مشاركت نداريم، در حكومت زمانى شركت مى كنيم كه فقط در همين راه بتوانيم مسؤوليت هاى ايمانى را ادا و براى كشور و مردم خويش مصدر خدمت شويم ، به همراى حكومت فعلى در ختم جنگ و تأمين صلح عادلانه براى هر نوع همكارى آماده هستيم. واقعات چهار دهه پيشين آشكار ساخت كه ملت ما طعنه تسليم شدن هيچ قدرت و قوتى را براى خويش قبول ندارد، بر ايمان و آزادى خويش معامله نمى كند، زندگى در زير چتر غلامى و ذلت را بر مرگ با عزت و شهادت در راه خداى متعال را صد مراتبه ترجيح ميدهد. ملت افغان بايد مطمئن باشد كه انشاءالله اين شب سياه و تاريك ، جنگ و نا امنى خاتمه دارد و در آينده در كشور خويش شاهد امنيت دايمى ، نظام اسلامى به خواست و اراده مردم مطابق به ارزش هاى ملى و دينى خواهد بود!

و ما ذالك على الله بعزيز

پيروز باد ملت افغان !
سربلند باد افغانستان ! 

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st November, 2018