تفصیل | شهادت 

19th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

فروش اقوام !

حبیب الرحمن حکمتیار

2017-09-12

از خرید و فروخت غلامان و کنیز در تاریخ زیاد خوانده ایم و اینکه چګونه برای از بین بردن آن مبارزات صورت ګرفت اما در کشورمان در هر قوم چندین شورا و رئیس بوجود آوردند، تا آنان اتفاق نظر نداشته باشند و اتحاد آنان از هم بپاشد و در موارد خاص بتوانند از آنان به عنوان نماینده اصلی قوم های بزرګ استفاده کنند ، نمایندګان اصیل کم رنګ شده و شوراهای حقیقی مردم از بین برود، این شورا ها برای این بوجود آمد تا برای ایجاد اختلافات قومی از آن استفاده شود نه نمایندګی حقیقی. در ظاهر نشان می دهد که از ارزش های قوم دفاع می کند اما در باطن همچون موریانه در ملت نفاق می اندازد. این شوراها بوجود آمده تا مردم را از حقوق مسلم خود محروم بسازند و صدای حقیقی آنان به ګوش کسی نرسد.
کشورهای مهاجم قدرتمند با آفریقای جنوبی نیز چنین می کردند برای حفظ احکام غیر قانونی که تمام انسانیت را زیر پا کرده و اکثریت ملت را محروم ساخته بودند قانونی تصویب کردند که روسای اقوام را نیز حکومت منتخب کند و از آنان در راستای اختلافات قومی استفاده کنند . اما در اینجا ده ها شوراهای قومی را برای تجارت بوجود آورده اند تا با سرنوشت مردم بازی کنند و در زمان تصمیم ګیری بزرګ و انتخاب زعیم و نمایندګان حقیقی آنرا به این و آن بفروشند و هر کدام قیمت های خاص خود را بر پیشانی قوم بچسپاند. با سپری شدن زمان خرید و به بردګی کشیدن اقوام و ملت ها نیز تغییر کرده.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2018