تفصیل | شهادت 

19th June, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مفتی صاحب! اگر کسی به یک نامجاهد چپاولگر و بيگانه پرور مجاهد بگويد آيا او هم کافر می شود يا خير؟

م ادریس

2017-09-13


حتماً ميدانيد اگر کسی بخاطر ارضاء و شاد ساختن مردم سخنی را بگويد که باعث نارضایتی الله متعال شود، الله متعال هم مردم را از او ناراض ميسازد و هم خودش ناراض می شود!!
روز گذشته يک فتوای شما را شنيدم، جسارت تان در فتوا مرا متعجب ساخت، گفتید: کسيکه مجاهد و غير مجاهد را برابر ميداند کافربالله است!!  به این آیت استناد کرديد: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)، در حاليکه اين آیت توصيف آن مجاهدی را می کند و پاداش و مقام او را نسبت به دیگران برتر می داند که در راه الله جل جلاله با مال و جان خود جهاد می کند، يعنی آن مجاهدی که با سلاح و مصارف شخصی خود به سنگرجهاد ميرود، در جهاد سهم ميگيرد و در راه الله سرخود را فدا می نمايد، اينگونه مجاهد نسبت به آنانی پاداش و مقام بلند دارد که مؤمن هستند اما بدون کدام عذر از رفتن به سنگر جهاد اجتناب می نمايند،  مجاهد برگزيده و  برتر کسيست که جهاد و مبارزه اش بخاطر رضای الله باشد، در مسيری حرکت کند که الله برايش انتخاب نموده، حدود الله را مراعات می کند، سلاح، قوت و نيروی خود را در جهت برآورده شدن اغراض شوم و اهداف شيطانی مورد استفاده قرار نمی دهد، ظلم نمی کند، از همکاری با ظالم اجتناب می کند، در کنار متجاوزين و اشغالگران قرار نمیگيرد، سر، مال و عزت مظلومان را مورد تجاوز قرار نمی دهد، متاسفانه شما فتوای تانرا در مجلسی صادر کرديد که اکثريت اشتراک کننده گان آن مسلح در سرک های کابل ريخته بودند، کسانی که در شانه های شان تفنگ های بيگانه ها و در شاجور های شان مرمی های بيگانه ها و در تن های شان لباس بيگانه و خودشان معاش خور و اجير بيگانه ها ...  کسانی که تمام افغانها بخصوص مردم مظلوم و باغيرت کابل از آنها نفرت دارند و آنها را اوباش و بدمعاش می خوانند، آنها را عاملين جنگ های خونين و ويرانی کابل می دانند، آنهائی که هم در پاهای روس ها افتيدند و  هم زمينهء تجاوز ناتو را به افغانستان فراهم ساختند.  تعبير و مفهوم سخنان شما اين بود که همين تفنگسالاران مجاهدين هستند و کسانی که غيرمجاهدين را براينها ترجيح می دهند و اين ها را بد می گوين کافربالله هستند!!!  آیا شما يک آيه قران را در يک جای بسيار نامناسب و به گونهء بسيار نامناسب تعبير نکرديد؟!!  آيا چنين تعبير انسان را مصداق اين آيت قرار نميدهد که می فرمايد: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
ترجمه: و همانا گروهی از اهل کتاب هستند (علمای شان) که به (تلاوت) نوشته های خود و کتاب زبان خود را چنان می گردانند که گمان کنی آنچه می خوانند از کتاب خداست، در حاليکه از کتاب نيست و ادعا می کنند که آن از جانب خداوند است در حاليکه از جانب خداوند نيست، و بر الله متعال دروغ می بندند در حاليکه خودشان هم می دانند. 
اجازه دهيد تا به شما روايتی را تذکر دهم؛ و آن به اين دليل که علم اکثر مفتی ها در کتاب می باشد نه در قلب و ذهن شان؛ و نه هم مصداقش در عمل شان، روايتی که می گويد: رسول الله صلی الله عليه وسلم در يک غزوه به اصحاب خود فرمود: هستند بعضی از برادران شما که عقب مانده اند، اما بر هر فرازی که بالا می شويد و بر هرنشيبی که فرود ميائيد آنهابا شما اند، يعنی در اجر اين غزوه بطور کامل با شما شريک اند،  اصحاب کرام پرسيدند آنها کی ها هستند: رسول الله فرمود: آن برادران شما اند که  می خواستند در جهاد سهم بگيرند اما بنابر عذری که داشتند نتوانستند.  اين روايت به اين معناست که پيامبر خدا مجاهد و غير مجاهد را برابر دانسته است!! آرزو ميکنم که فتوای مبالغه اميز و نادرست خود را در ترازوی اين روايت ميزان کنی!!
حقيقت اينست کسی که خلاف معيار ها و ارشادات الهی: يک منافق، مفسد، دزد، چپاولگر، مزدور بيگانه ها، عامل جنگ، غاصب زمين و جنگجوئی را که تحت قوماندهء بيگانه ها بخاطر تحقق اهداف آنان عليه ملت مظلوم می جنگد، مجاهد ميداند وتحت نام و پوشش جهاد ديگران بخود و گروه خود امتياز جستجو ميکند؛ خيانت بس بزرگی را در برابر اسلام، جهاد و مجاهدين مرتکب می شوند. شما اگر ميخواهيد در بارهء کسی فتوای کافربالله را به بدهيد پس  اين فتوا را در رابطه به اين شخص بدهيد!!  زيراکه نه کسی گفته و نه هم ميگويد که مجاهد حقيقی و نامجاهد برابر اند!! اما آن مدعيان دروغين جهاد زياد اند که در عمل خطرناکترين و بزرگترين دشمنان جهاد و اسلام اند!!

.......
ترجمه:  م. جواد عمرد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2018