تفصیل | شهادت 

21st August, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مختصری از ويژگی های جوان حزبی:

محمد جواد عمر

2017-10-10

جوان حزبی نماز را با جماعت ادا می نماید.
جوان حزبی برای از بین بردن تعصبات نژادی، سمتی و لسانی مبارزه می کند.
جوان حزبی ایمان و تقوی را معیار قرار می دهد.
جوان حزبی هرکار بخاطر رضامندی الله متعال انجام می دهد.
جوان حزبی جز خداوند از هیچ نیروی باطل ترس و بیم ندارد.
جوان حزبی به ارزش های ملی و اسلامی احترام دارد.
جوان حزبی با خانواده اش رویه خوب می کند.
جوان حزبی از حرام و منکرات نفرت می ورزد.
جوان حزبی سعی می کند دوشنبه و پنجشنبه روزه باشد.
جوان حزبی کسی را اذیت نمیکند و به کسی دشنام نمیدهد.
جوان حزبی از جنگ نفرت دارد و به صلح باورمند است.
جوان پدر و مادرش را احترام می کند.
جوان حزبی به بزرگان احترام و با کودکان شفقت دارد.
جوان حزبی عليه مردمان را از منکرات باز میدارد و به کارهای خیر دعوت میدهد.
جوان حزبی دفاع از مقدسات دینی، نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور خود را وجیبه دینی خود میداند.
جوان حزبی یک دعوتگر حکیم و شکیباست.
جوان حزبی یا عالم است، یا معلم و یاهم متعلم.
جوان حزبی زندگی فردی، خانواده گی و اجتماعی اش را در پرتو ارشادات و قرانی و دساتیر گهربار نبوی (ص) تنظیم میکند.
جوان حزبی حدودالله را مراعات میکند.
جوان حزبی صلهء رحمی با اقارب و حقوق هماسیه خود را مراعات میکند.
جوان حزبی در هر امری عادل است، با افراط و تفریط در تضاد است.
جوان حزبی برای زندگی ۲۴ ساعته تقسيم اوقات و برای زندګی خود هدف معین دارد. 
جوان حزبی وقت خود را ضایع ننموده از سهولت های زندگی و نعمت تکنالوژی استفاده سوء نمی کند.
جوان حزبی ثابت قدم است، فقر ، غنامندی، قوت و ضُعف او را متزل نمی توان کرد.
جوان حزبی به اُولامر و اُمرای خود احترام دارد و از فرامین مشروع آنها اطاعت میکند.
جوان حزبی غیبت، سود خواری، رشوه ستانی، غدر، خیانت، تحقیر و تخریب مسلمانان را حرام پنداشته از آن اجتناب میکند. 
جوان حزبی مصروفیت های دنیوی را مقام و موقف تلقی نمیکند، بلکه آنرا مسؤلیت و خود را در قبال آن مسئول می داند.
جوان حزبی به بیت المال مسلمین و اجتماع خود توجه خاص دارد.
جوان حزبی خلاف وعده اش نمیکند و برعهد خود ثابت قدم ایستاده است.
جوان حزبی دنیا و مافیها را به اندازه بال پشه ارزش نمیدهد، همیش برای آخرت جد و جهد می کند.
جوان حزبی به هیچ طاغوتی سر خم نمی کند، و در راه مبارزه با طواغیت فقط خدا را برای خود کافی می داند.
جوان حزبی در سنگر مجاهد مخلص، در جامعه داعی حکیم، در منبر سخنران ومبلغ خوب، در میدانی سیاست یک سیاستمدار عالی و در عرصه تعلیم متعلم و یا معلم خوب است.
جوان حزبی انسان حلیم، کریم، مکين، صابر، راسخ، متواضع، مؤدب، جسور و با وقار است.


بناءً جوانان عزیزیکه خود را به حزب اسلامی افغانستان منسوب می نمایند خود را با اوصاف فوق الذکر آراسته سازند. 
بااحترام 
 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st August, 2018