تفصیل | شهادت 

10th December, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

هئیت محترم حزب اسلامی در ششمین کانفرانس گفتگوی های امنیتی هرات اشتراک کرد

ریاست امور فرهنگی ح ا ا

2017-10-14

هئیت محترم حزب اسلامی افغانستان بعد از اشتراک در ششمین کانفرانس گفتگوی های امنیتی هرات به کابل برگشت.
این کانفرانس باحضور هئیت حزب اسلامی و بیش از یکصد تن ازشخصیت های  ملی وسیاسی از سوی مرکز مطالعات ستراتژیک در هوتل ارگ هرات برگزارشده بود.
در این نشست  داکتر غیرت بهیر و انجنیر محمد امین کریم به نمایندگی کمیسیون سیاسی حزب اسلامی افغانستان اشتراک نموده بودند و در مورد آینده دولت های ملی  صحبت  نمودند.
داکتر غیرت بهیر رئیس امور سیاسی حزب اسلامی افغانستان پیرامون عوامل ایجاد دولت ها و ملت های مستقل صحبت نمود وگفت: امت بزرگ اسلام به نام ها و فرقه های مختلف تجزیه شده است و این یک برنامه استعماری بوده که برای مسلمانان جهان عذاب تلقی میشود.
داکتر بهیر گفت: تجزیه دولت ها و ملت ها در جهان اسلام تا هنوز نیز ادامه دارد و برعکس کشور های غربی و کفری به سوی وحدت و یکپارچگی میروند.

وی افزود اسلام یک دین معتدل است از همین جاست که پیروان آن رو به افزایش است و همه روزه ده ها غیرمسلمان بعد از مطالعه دقیق به اسلام رو می آورند.
درین کنفرانس دو روزه برخی شخصیت های ملی وسیاسی نیز پیرامون وضعیت سیاسی وامنیتی منطقه وجهان سخنرانی نمودند.

ریاست امور فرهنگی حزب اسلامی افغانستان
مدیریت مطبوعاتد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

10th December, 2018