تفصیل | شهادت 

17th December, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

حزب اسلامى و عناصر چند تابعيته!

حقپال

2018-02-08

متأسفانه بار ديگر شاهديم كه عده يى خود را به حزب منسوب مى كنند، و ازين طريق گاه از يكى و گاهى از ديگرى امتيازات بدست مى آورند؛ اما حقيقت اينست كه در خفا با ديگرات تعهدات پنهانى دارند، اينها نه به كدام آرمان معنوى و مقدس متعهد اند، نه وفا دارند، نه قابل اعتماد اند و نه به هيچ دردى دوا، به خاطر اغراض خود به هر دروازه يى مى روند، قرآنكريم ميفرمايد: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا : و در اين مذبذب و متردد اند، نه به اين طرف اند و نه به آن طرف، و آنكه را خدا گمراه سازد، پس به او هيچ راه مسقيم نخواهى يافت.
يعنى آنهايى در بين مؤمنان و دشمنان آنها مذبذب اند، گاه به يكى و گاهى به ديگرى سرخم مى كنند، اينها دوست هيچ كسى نيستند، نه به آنها مخلص اند و نه به اينها، بندهء نفس و دوست شيطان خود اند.
تقاضاى اصول حزب اسلامى اين است كه هيچ عضو متعهد آن با هيچ تنظيم سياسى ديگرى تعهد و رابطهء تنظيمى نداشته باشد، با راهكار و 
موقف حزب مخالفت نكرده و در رسانه ها و مطبوعات برعليه آن اعتراض و انتقاد نكند. اگر كسى چنين كارى را انجام دهد عضويت خود را در حزب از دست مى دهد.  همچو اشخاص مشكوك را؛ هرچند كه داراى هرگونه سابقه و يا هر ادعايى باشند دوست دشمنان بدانيد، آنها را از خود برانيد و برآنها نه اعتماد كنيد نه حساب.
توصيه ام به اعضاى مخلص حزب اسلامى اين است: آنانى را كه در شرايط و ظروف فعلى از حزب كناره گيره كرده با گروه هاى ديگر پيوسته اند به هيچ وجه نپذيريد، حتى اگر در آينده با چهار دست و پا كشكشان به حزب بيايند نه آنها را بپذيريد و نه بر آنها اعتماد كنيد.  آنها اهليت عضويت و باقى ماندن در اين صف مقدس را ندارند،  جاى شان همانجاست كه امروز آنجا اند،  اگر به حزب بيايند همانند گذشته هدف شان از آمدن استفادهء غلط از اعتبار، حيثيت و نام حزب است نه چيز ديگر.
اين هم جاى تاسف است كه بعضى افراد و گروه ها به خاطر رقابت با حزب اسلامى چند تن آزرده خاطر و جدا شده را تحريك و حمايت ميكنند و آنها را به نام حزب اسلامى پيشكش مى كنند!!  در رابطه به اين ها بايد بگوييم:  حزب اسلامى اكنون يك شوراى بزرگ مركزى دارد كه اكثريت آن به يك شيوهء شفاف انتخاب شده اند، به استثناى چهار پنج تن؛ تمام اعضاى شوراى سابقه افتخار عضويت اين شورى را دارند،  اين تعداد انگشت شمار بيرون مانده يا كسانى اند كه سال ها قبل با جمعيت بيعت كرده اند،  و يا هم كسانى اند كه با داكتر عبدالله عبدالله و عطاء محمد نور متعهد اند، با  شوراى نظار يكجا شده اند و يا با سياف در يك ائتلاف شامل اند.  اگر افراد مذكور به گونهء افراد عادى با هر شخص و هر گروهى يكجا شوند ما هيچ اعتراض و انتقادى نداريم، اما اينها نه نماينده هاى حزب اسلامى هستند و نه حق دارند كه از نام حزب استفاده كنند، هر گروه و ائنلافى كه به خاطر رقابت ناسالم و حسادت اسلوب هاى نادرست را انتخاب نموده و افراد را تحريك مى كنند كه از نام مقدس و اعتبار قوى حزب استفادهء سؤ كنند،  آنها بايد بدانند كه حزب اسلامى ميتواند عكس العمل بالمثل نشان دهد، شخصيت ها و گروه هاى منشعب شدهء آنها را به عنوان وارثين و ممثلين اصيل تنظيم هاى مربوطهء شان پذيرفته و حمايت كند.  اگر حكومت، امريكا، استخبارات ايران و ديگران تجربهء ناكام گذشته را مبنى بر ساختن گروهى تحت نام حزب اسلامى بار ديگر تكرار كنند؛ بايد بدانند كه همانند گذشته تلاش هاى شان عقيم و بى نتيجه مى ماند،  به حزب اسلامى نه بلكه بخود مشكلات ايجاد مى كنند و حزب اسلامى را به عكس العمل بالمثل مجبور خواهند كرد. 
به تمام متعهدين حزب اسلامى، ملت افغان، احزاب سياسى، دولت و جناح هاى خارجى با الفاظ صريح و واضح ميگوييم: از امروز به بعد در حزب اسلامى براى افراد دو تابعيته هيچ جايگاهى نيست،  عضويت همهء آن كسانى در حزب ازبين رفته كه با تنظيم و ائتلاف ديگرى تعهد دارند، بزرگان بدنام و مواقف اشتباه آنها را مى ستايند،  و در حالى با آنها در يك صف قرار مى گيرند كه راهكار و موقف مخالف حزب را برگزيده اند.  به اين ها مى زيبد كه در همين تنظيم ها به حيث عضو شامل شوند، نه اينكه طبق فرمايش دشمنان و بخاطر ارضاى آنها موقف تقابل با حزب را انتخاب نموده و ساير گروه ها را به رقابت ناسالم عليه حزب اسلامى مجبور بسازند!!  اگر اين افراد از غلطى ها و اعمال ناپسند خود دست برندارند؛ حزب مجبور خواهد شد كه طى صدور اعلاميه اى اخراج آنها را از رسماً اعلان نمايد.
همه بايد اين را به خاطر داشته باشند كه طى پنجاه سال گذشته نه اتحاد شوروى و غلامانش توانستند كه حزب اسلامى مقتدر و متحد را ضعيف و تجزيه نمايند، نه امريكا و متحدينش و نه ايران و عُمال آن،  اكنون كه حزب اسلامى بيشتر از هر وقت ديگر قدرتمند، مستحكم، متحد و از حمايت اكثريت قاطع و وسيع ملت برخوردار است؛ چگونه ممكن خواهد بود كه اين حركات ضعيف و ناچل به حزب و اعتبار قوى او صدمه وارد كند!!

ترجمه: ا محمد جواد عمرد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

17th December, 2018