تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

نقش چين و روسيه و پس‌منظر روابط امريکا و کورياى شمالى :

استاد فريدون افراسيابى

2018-03-12

در دهه هفتاد ميلادى که روابط امريکا و چين در اوج تنش قرار داشت، يک تيم ورزشى (( پينگ پانگ)) امريکا
 به چين سفر کرد و اين آغاز ديپلماسى جديد امريکا و چين بود. بدنبال اين رويداد، امريکا آماده آن شد که عضويت چين را در شوراى امنيت تائيد نمايد و کرسى
 فارموسا و يا چين ملى به اثر پشتيبانى بسيارى کشور ها به چين کمونيست سابق واگذار شود.

حالا، همين جريان در بهبود روابط کورياى شمالى و جنوبى و امريکا نيز اثر گذار بوده است. زمستان امسال کورياى جنوبى ميزبان مسابقات المپيک زمستانى بود. خواهر رهبر کورياى شمالى در راس يک هيئت ورزشکاران کورياى شمالى به کورياى جنوبى سفر کرد و بدنبال اين جريان، ديد واديد هاى ديپلماتهاى هر دو کوريا رنگ گرفت. خواهر رهبر کورياى شمالى از رئيس جمهور کورياى جنوبى دعوت نمود که درفرصت مناسب از اين کشور ديدار نمايد.

بيش از اين جريانات، روابط امريکا و کورياى شمالى تقريباً در حالت رويارويى نظامى قرار داشت حتى که (( کيم جون، اون)) رهبرکورياى شمالى بگونه تهديد آميز  گفت: (( دکمه روى ميز او به سلاحها و جنگ افزارى وصل است که ميتواند هر ساحه امريکا را هدف گيرى نمايند!))

بدنبال بيان تهديد آميز رهبر جوان و ماجرا جوى کورياى شمالى، دونالد ترامپ نيز حرف عجيًب و مقابلى گفت: (( دکمه روى ميز او بزرگ و خطرناک ميباشد!))

دونالدترامپ در يک بيان رهبر کوريا را به طعنه (( مردکه چاق!)) گفت در مقابل رهبر کوريا ترامپ را با کلام (( پير فرتوت!)) نوازش داد.

کورياى شمالى بدون توجه به اعلاميه ها و اخطار هاى پيهم امريکا پيوسته آزمايشات سلاحهاى دور برد خود را ادامه ميداد و از محدوديتهاى اقتصادى امريکا و ملل متحد انديشه ئى نداشت و ندارد.

اما نزديکى هر دو کوريا که گفتيم آغاز  آن با سفر ورزشى آغاز شد، توانست محاذ آرايى امريکا و کوريا بطرف نرمش رهنمون شود. تازه ترين خبر
اين که رئيس جمهور امريکا اعلام نمود ، قصد دارد با رهبر کورياى شمالى ديدار نمايد، سخنگوى کاخ سپيد گفت، ممکن است برنامه اين ديدار تا يکماه ديگر انجام گردد.

در هر حال بهبود روابط امريکا و کورياى شمالى آنقدر که براى کورياى شمالى مهم است براى امريکا مهم نيست. کورياى شمالى در شرايط يک قطبى امروز محراق تنش محسوب نميگردد.

 روسيه و چين از آن مواضع ايديولوژيک دوران جنگ سرد پايين آمده اند. براى آنها کورياى شمالى حيثيت کورياى شمالى و يا ويتنام سابق را ندارد. چين و روسيه فى الحال ازتمايلات کمونيستى سابق خالى شده اند، بيشتر دنبال اهدافاقتصادى اند و در شرق دور و کشور هاى ساحه کوريا و جاپان برنامه هاى اقتصادى خود شان را دنبال ميکند. روسيهاز ادعاى چين براى حاکميت آبهاى بحيره چين پشتيبانى ميکند و هدف اين حمايت چشم داشتهاى است که روسيه در بخش فعاليتهاى اقتصادى
 و درين ساحه مدنظر دارد.

بهبود روابط هر دو کشور براى کورياى شمالى که سخت گرفتار بحران اقتصادى و فساد مالى است نفع رسان ميباشد.کورياى شمالى ميتواند از فرصتهاى خوبى براى بهبود اندکى مردم آنکشور استفاده نمايد و در کنار آن به تقويت بنياد دفاعى خود کوشا باشد.

به نظر ميرسد که چين و روسيه طرفدار پايان اين محاذ آرايى نباشند دليل عمده آن است که اين کشور ها امريکا را براى قضيه افغانستان که فى الحال در محراق حوادث جهانى است خاطر آرامى نداشته باشد. اصرار امريکا براى بهبود روابط ملاقات روساى جمهور اين کشور ها بخاطر آن است که امريکا دنبال آن است که به معضل کوريا پايان بدهد، حتى مصروفيات خود را در سوريه و عراق بکاهد و با همه توان و امکان براى پيروزى سياست امريکا در افغانستان که در واقع يک هدف عمده آنمهار پيشروى اقتصادى و سياسى کشور هاى منطقه ميباشد که روسيه و چين در خط مقدم آن شمرده ميشود.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019