تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مسؤولیت شعرا و نویسنده گان حزب اسلامی در قبال اصلاح فرهنگ جامعه :

عرفانی

2018-03-13

 از آنجائیکه حزب اسلامی افغانستان از بدو تاسیس تاامروز توجه جدی به اصلاح تمام امور حياتى داشته ودوشادوش برنامه های سیاسی
 ونظامی اش ،  در عرصه فرهنگی نیزتلاش هاى چشم گیری در میان سایر جریانهای سیاسی داشته است که بطور مثال می توان از راه اندازی  همایش های مردمی وفعالیت های دعوتگرانه در زمان رژيم شاهى و حرکت بیدارگرى در وقت رژيم مستبد داود  تا راه اندازى فعاليت هاى رادیويى در نخستین روز های آغازجهاد مسلحانه در سال 1357 هجری خورشیدی علیه ظلم واستبداد رژیم هاى کمونیستی ، بعداً بر ضد تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی پیشین در کشور ما که تااکنون على رغم چالش ها ومشکلاتی که داشته ؛ اماهیچ گاهی در عرصه فرهنگی تلاش حزب اسلامى متوقف نگرديده است.

هرچند فراز ونشیب هاى بازدارنده يى متوجه حرکت فرهنگی حزب بوده ؛ اما توجه زعامت خرد مندانه حزب اسلامی به امور فرهنگى شده تا قشر فرهیختۀ دانشمندان، شعراء ونویسند ه گان حزب اسلامی در هر شرایطی با شوق وعلاقه مندی خاص ، این سنگر را گرم نگهداشته وخدمات شایسته ای به جامعه اسلامی ما تقدیم کرده اند.

 اگر ما به فعالیت وسوابق رسانه های غیر دولتی توجه نمائیم ، حزب اسلامی در نخستین روز هایی که علیه رژیم کمونیستی  تره کی در سال 1357 به تحرکات نظامی دست زد، صدای رسای رادیوی حزب اسلامی در کوه پایه های  کنر به مثابه جرقه ای بر خرمن هستی رژیم الحادی محسوب می شد.

درآن زما ن برادران مجاهد ومخلص حزب چون: سید منصور حسین یار، استاد مبشر، طالوت مؤحدو همکاران شان  ، صدای عدالت خواهانه مجاهدين را از لابه لاى امواج دستگاه راديوى حزب اسلامى به گوش ملت رسانیدند.

ایشان باپخش تلاوت وتفسیر آیات متبرکه  ، موعظه های دینی، تحلیل های سیاسی،گزارش از سنگر های گرم جهاد وترانه ها ی حماسی ومیهنی به مثابه نخستین رسانه ضد رژیم ملحد ، صدای حق طلبانه مجاهدین  را بر علیه حکومت کمونیستی بلند کرد. در آن زمان  هیچ تنظیمی رادیو نداشت ،همچنان در سخت ترین شرایط برادران  ایثار گر حوزه مرکز با توزیع وپخش شب نامه ها ونشرات چاپی حزب اسلامی براى شهريان کابل، دولت دست نشانده شوروی را به حیرت انداخته بودند.

همزمان با اوج گیری جهاد در سنگرها ،  جریده وزین شهادت ومجله زرين شفق در پشاور و جريده راه حق در دفتر نماینده گی حزب اسلامی در تهران و جريده الصبح در اروپا به فعالیت وروشنگری آغاز کرد .

هم چنان برادران حزب اسلامی مقیم اروپا ابتکار به خرچ داده وجریده الصبح را در سطح اروپا منتشر   ودر میان افغانهای مقیم اروپا  پخش نمودند و بدان وسيله  توجه همگان ، به وضع فلاکتبار و مختنق افغانها  جلب گردید.

بعد از آمدن اتحاد ميان احزاب جهادى در پشاور فعالیت فرهنگی احزاب شامل اتحاد، متوقف گردید و کمیته فرهنگی  اتحاد بار مسئوولیت نشرات وتبليغات را در این عرصه به دوش گرفت؛ اما کمیته های فرهنگی تنظیم های ولایتی حزب در ساحات تحت امر خود فعال بودند که از آن جمله ، فعالیت  کمیته هاى فرهنگی بعضى ولايات چشم گیر وستودنى بود.

هم چنان کمیته فرهنگی دفتر  تهران با همکاری شعراء و نویسنده گان  ورزیده حزب اسلامی  ومهاجرین مقیم ایران در عرصه فرهنگی کار های خوب ودر خور ستایش انجام دادند. برعلاوه هفته نامه راه حق  ، نشر وچاب چندين کتاب از جمله چاپ مجدد تفسیر کابلی با قطع وصحافت زیبا را نام بر د .

مزید برآن فرماندهان  حزب اسلامی در جبهات که اکثرا تحصیل   یافته بودند ،  با وصف مزاحمت حملات هوایی ولشکر کشی های قوای وحشی شوروی ، فعالیت فرهنگی را جزء برنامه های کاری خود دانسته ودر کنار جنگ ومقابله با دشمن خونخوار ، به تدویر محافل فرهنگی و ایجاد حلقه های تربیتی که برای نسل جوان بسیار آموزنده بود، تلاش می نمودند.حتی بعضی از جبهات با نشر    جرايدى  که به وسیله کستدنر منتشر  واز چاپ می برامد ، کارهایی را آغاز کردند : که خواننده گان وعلاقه مندان زیادی میان قشر تحصیل کرده در جبهات داشت وهر شماره اش دست به دست می گشت.        .

بعد از انحلال اتحاد، احزاب بار ديگر به انسجام امور فرهنگى خود پرداختند فعالیت فرهنگی حزب اسلامى نيز دوباره در چوکات  ریاست ارشاد وفرهنگ و جمعی از نویسنده گان وشعرا ء با دلگرمی تمام درپی ادای رسالت خویش کمر بستند و با تلاش های خسته گی ناپذیر به خدمات ارزنده فرهنگى اعم از نشرات و تبليغات دست یازیدند.

نشر نشرات چاپى حزب از سرگرفته شد و ده ها عنوان کتب سود مند از دانشمندان ، شعرا ونویسنده گان شهیر جهان اسلام و کشور ما،  به زیور طبع آراسته شد.

آثارقلمى گرانبهاى امیر مجاهد حزب اسلامی به صورت منظم از نوار ها پیاده شد وبه اختیار مجاهدان سنگر ومهاجران قرار گرفت.تدویر محافل وگرامیداشت از روز های تاریخی برای زنده نگهداشتن مورال سنگر نشینان کفر ستیز ، جزء برنامه های روشنگرایانه  حزب اسلامی محسوب می گردید.

پس از سقوط رژیم کمونیستی ،  وضعیت دگرگون شد،  توافق ميان برخى گروه هاى جهادى و بقاياى رژيم کمونیستی پس از معاهده جبل السراج سبب انحصار قدرت در دست آنها گردید . متآسفانه !  انتظار ملت به یأس مبدل شد وآنچه  اميدمیرفت تا نظام اسلامی با قاعده وسیع وحمایت گسترده مجاهدین شکل بگیر د که نشد.!!

حکومت وقت به قصد انحصار قدرت به حذف احزاب نيرومند جهادى پرداخت.

  با چنین رویکردی ،  برای بیداری ملت نیاز بود تا در عرصه فرهنگی کار بیشتر انجام شود ، حزب اسلامى با تحمل همه دشواری ها وچالش هایی که سر راهش بود، تلویزیون  پيام آزادى را ایجاد کرد . در آن زمان یگانه رسانه غیر دولتی به حساب میرفت راديو تلويزيون پيام آزادى عملکرد رژیم ائتلافی را به نقد میگرفت ومدت طولانی به تنویر اذهان ملت پرداخت .

با وصف بمباران های شدید حکومت کابل ، صدای رسای آزادی خواهی، از طریق این رسانه در بیداری جامعه بسیار مؤثر  و امواجش کابل وولایات همجوار را زیر پوشش قرار داده بود؛ اما با تهاجم طالبان به چهارآسیاب وهمزمان با آن مدتى در جلال آباد نشرات آن ادامه داشت.

 با بمباران طیارات حکومت ائتلافی!فعالیت تلويزیون پيام آزادى نیز ، دست خوش حوادث  وناهنجاری ها قرارگرفت و بخش را ديوى آن مدتى به فعاليت خود ادامه داد، اما  روزنامه شهادت ، بار دیگر به همت قلم بدستان رسالتمند حزب اسلامی در محیط هجرت به فعالیت مجدد پرداخت و اين بارمصمم تر در آسمان مطبوعات کشوردرخشيد وندای پيکار و مخالفت مسلمانان راعلیه استکبار جهانی  بلند  و درد جانکاه ملت مظلوم را باز گو کرد.! اینبار با  تیراژ  بالا و همه  روزه چشم مسلمانان شیفته گانش را ، نور بیداری بخشید و تا دميدن سپیده صبح پیروزی که با قرص طلایی خورشید صلح، امید فراوان را به دنبال خواهد داشت به تجلی پرداخت.

  اکنون که در فضای سیاسی کشور بوی بهار صلح به مشام میرسد و با همه دشواری ها، حزب اسلامی با دولت توافقنامه صلح را به امضاء رسانید. قبل از حضور امیرحزب اسلامى به شهر کابل ،سیمینار معرفی (118 ) عنوان کتاب ، آثار گران بهاى  امیر مجاهد حزب اسلامى  صاعقه نور بار دگر دیده هاى رهروان منتظر را روشن ساخت و ملت  را اميد وار گردانید که حزب اسلامی با حضور سبزش در کشور ميتواند در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه با برنامه ها وپلان های مؤثر، استراتیژی دفع تهاجم فرهنگی را طرح وبه خنثى سازى اثرات ناگوار آن اقدام نماید. ،در برابر سیل تهاجم فرهنگی استعمار ، که متاسفانه ! اکثراحزاب ونهاد ها به ظاهر اسلامى زانو زده اند؛ علم درخشان روشنگرى وبیگانه ستیزی را حمل نمايد.

در اخير از همه فرهیخته گان این عرصه :شعراءونویسنده گان عزیز کشور  به ویژه  متعهدین وارسته حزب اسلامی وآنهائیکه ازدل و جان حاضر اند تادر این کاروان افتخار آفرین،  دَین وطنی و وجیبه دینی شانرا اداء نمایند ، صميمانه می خواهیم تا برای احیاى شکوه و جلال فرهنگ غنى و نجات بخش اسلامی مان دراین راه  با ما همسفر شده وباهمکاری های قلمی ومشورت های مسلکی دلسوزانۀ شان  دراداى اين رسالت عظيم مارا یاری رسانند وبرای عزت وسربلندی  ملت عزیز مان از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.  بیش از هر زمان دیگر به همسویی وهمدلی نیاز داریم . ما صلح را یگانه راه حل مشکلات کشور می دانیم واز آحاد ملت مجاهد ودرد مند،   به ویژه فرهنگیان عزیز می خواهیم تا در راه آزادی وحفظ استقلال کشور در کنار هم ايستاده شده ، برای نجات ازکشور بحران خانمان سوز و طولانى جنگ که ملت مظلوم مانرا بيش ازحد خسته، رنجورو فقير ساخته است ،بيشتر ازين فروگذاشته نکنند.

 

 

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019