تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

انگيزه هاى خبر و انعکاس خـبر:همکـاريهاى جهـانى بـراى انـتشار اعتياد

استاد فریدون افراسیابی

2018-04-16

اخبار و انعکاس آن در وسايل ارتباط جمعى، بستگى به انگيزه هاى غير مترقبه و حيرت آور دارد، در اينجا محتوا و حجم مطلب تحت الشعاع قرار ميگيرد، تنها ميزان و در جه تنوع و تاثير دايرة انتشار، خبر را قوت ميدهد. بياييد دو مثال و نمونه خبرى را درين راستا ياد آورى نماييم:

انگيزه‌هاى خبرى

حوادث چند سال اخير شهر کراچى و منطقه قبايلى وزيرستان در همسايگى ما موضوع داغ و روشنى است، در حوادث اين ساحات، طى چند سال اخير، هزاران نفر اعم از مامورين و افسران بلندپايه دولتى، فرماندهان نظامى، علما، معززين و افراد با رسوخ در اثر عمليات نظامى و حملات گروههاى مسلح بشهادت رسيدند؛ ولى اين حوادث و اين خونريزيهاى فراوان اعتراض مردم ايالت خيبر پشتونخواه پاکستان را تحريک نکرد. اما زمانيـکه يـک هنـرمند و مـودل فیشن از سوى پوليس گرفتار، شکنجه و شهيـد ميشود، اعتـراضات وسيعـى را زمينـه سـاز گرديد که تاکنون دامنه آن در بسيارى شهرهاى پاکستان و بيشتر در اسلام آباد پيگیرى شده است.

اين يک نمونة انعکاس خبر بود، عمده تر از اين، خبرى است که در محور اعتياد و مواد مخدر براى ما مطرح ميشود، چنانکه ميدانيد تا حال هزاران هزار جوان در افغانستان بکام اعتياد رفته اند؛ ولى کسى از آن‌ها يادى نکرد و انعکاس آن در اخبار نيامد. تنها به کليات و ارقام مجموعى معتادان بسنده ميشد. تاثير شبکه‌ها و مردم زمانى پس از اين بالا گرفت که خبرنگار و برنامه ساز تلويزنى آقاى نستوه نادرى گرفتار اعتياد شد و فلم کوتاهى از آن در شبکه ها پخش گرديد. ويديوى نستوه نادرى مجرى برنامه ((سرزمين من)) طى چند ساعت انعکاس وسيعى کرد، حرفهاى او در حال اعتياد تاثرات زيادى را باعث شد. اعتياد خبرنگارى که به جهت افشاى مهره هاى فساد بخصوص در شهر دارى، وزارت ترانسپورت و ديگر ارگانها بشهرت رسيده و در ثور ١٣٩١ به اثر همين فعاليتها راهى زندان شده بود، تحليلها و تبصره هاى جالب را سبب ساز گرديد ـ مطالبى در شبکه هاى اجتماعى آمد که تا حال نيامده بود. مطالبيکه افزايش اعتياد و خطر خانمانسوز آنرا در افغانستان و جهان جدى ميگرفت.

آقاى محمدالله راسخ يکى از کاربران ورزيده شبکه هاى اجتماعى در صفحه فيسبوک خود به شيوه جالبى نوشت: (( کسى بيک باره گى معتاد نميشود، مثليکه دنيا کم کم از ارزشها عقب نشينى ميکند...)) از اينگونه تاثرات دهها و صدها تبصره ديگر.

سوال اصلى اين است اين واکنشها و نالشها، از مصيبت خوفناک جهانى مواد مخدر و اعتياد، چرا در بازبان مظاهره ـ اعتصاب تحصن و ديگر ابزارهاى دسته جمعى و همگانى ابراز نميگردد- چرا خبر اعتياد نستوه نادرى مانند خبر آن هنرمند و مدل فيشن کراچى بال و پر پيدا نميکند و حرف مهم اينکه، چرا مردم بخاطر مبارزه با اعتياد که بلاى بلندتر و جهان فراگير است در افغانستان و ديگر کشور ها به جاده‌ها نمى ريزند و خواستار اقدامات کافى و پيگر نميشوند. ميشود درین بحث روى این مسايل زيادى تماس گرفت که از اين جمع سه عامل برجسته و قابل ذکر ميباشد.

قرار داد پنهان

جهان ما زير اداره سياستمداران و گروههاى است که دوست دارند ملتها را براى هميش فرمانبر و منقاد شان قرار بدهند، اينها در هر جا، هر مقام و هر کشورى روابط مافيا گونه دارند و بطرز اعلام نا شده و پنهان حلقه هاى قدرت هر جا باشند پاس يکديگر را مراعات و مدنظر ميداشته باشند. در پهلوى ديگر نزاکتها، کاستيها و غفلتهاى عمدى يکديگر را پيرامون پديده زيان آور اعتياد و مواد مخدر خرده گيرى و سرزنش نميکنند.

((يونو دوک)) يا سازمان مبارزه با جرايم و مواد مخدر ملل متحد ميگويد: ٢٤٣ مليون نفر در جهان طى سال ٢٠١٤ مواد مخدر استعمال نموده اند. بعد همين نهاد و ديگر منابع گزارش ميدهند که افغانستان ٨٠ درصد ترياک جهان را فراهم مينمايد. به اعتراف آنها قبل از سال ٢٠٠١ يعنى پيش از آمدن ايتلاف جهانى به سرکردگى امريکا توليد ترياک افغانستان ٢٠٠ تن در سال بود، ولى ظرف پانزده سال و تا ٢٠١٦ ميزان توليد ترياک افغانستان به ٤٤٠٠ تن در سال رسيد.

حالا سازمان ملل و کشور هاى شامل، از ايتلاف جهانى و جنگى نميپرسند: شما که از ملل متحد سند جواز عمليات جنگى بر ضد تروريزم و مواد مخدر را حاصل نموديد؛ روى چه عوامل در حضور نيروهاى ايتلاف کشت مواد مخدر و قاچاق آن بالا گرفت و شمار معتادان در افغانستان از حد ٥/٣ مليون نيز بيشتر شد؟!

ترديدى نمى ماند که ملل متحد و قدرتهاى حاکم بگونه ناگفته و اعلام ناشده در برابر هم ملزم و متعهد به قرار دادى هستند که بموجب آن بايد پشتيبانيهاى موثر و مردمى براى جلوگيرى از اعتياد و تجارت مرگ آور ترياک از محدوده ذهن به قالب اجرا و عمل وارد، دليل مشهود اين ادعا همين افزايش سرسام آور توليد و اعتيـاد مواد نشه افـزا در افغانستـان زيـر سلطـه ايتلاف جهانى ميباشد.

سرگرميهاى مبتذل

کوشش منابع استعمارى براى اشاعه فساد اخلاقى تحت بهانه هنر آفرينى و آزاديهاى مدنى، دومين عامل باز دارنده براى جلوگيرى از اعتراضات اجتماعى است. روى آورى و فراخوانى مردم به اين سرگرميها بصورت تدريجى دامى ميشود براى گسترش اعتياد در ميان نسل جوان. با ورود ايتلاف جهانى به ٧٥ شبکه تلويزيونى و ١٧٤ راديو که غالب شان فندبگير موسسات بيرونى هستند، اجازه کار صادر شد، کوشش  غيرمستقيم بر آن تمرکز دارد تا درين شبکه ها مرز هاى اخلاقى و دينى نظر انداز گردد. بى بى سى همان اوايل و در یک برنامه ١٩ جون ٢٠٠٥ خود اين کوشش جمعى و هدايت شده تلويزيونها و راديو هاى خصوصى افغانستان را  ((هنجار شکنى هاى گذشته)) خوانده بود.

پخش موسيقى و درامه هاى فرهنگ ستيز و عفت برانداز، روشن است که علايق خانوادگى را به حاشيه ميکشد و فرد را با انحرافات اخلاقى که اعتياد شاخصه مهم آن است، نزديک نموده، روح اعتراض و ايستادگى را در اجتماع تضعيف مينمايد.

فساد ادارى

سومين نکته محورى براى سرکوب اعتراضات و ايستادگيهاى مردمى، فساد ادارى و پامال شدن حدود و ضوابط قرار داده شده اجتماعى است. فساد ادارى است که خود فريبى را عام ميسازد، مردم به نحوى وسوسه ميشوند که گويا ارگانهاى دولتى و جهانى سرگرم کار اند و ميروند که ريشه اعتياد و مواد مخدر را از کشور بيرون نمايند.

با استفاده از فساد ادارى است که جرایم پیشگان، باندها و منابع مافيايى فرصت پيدا ميکنند بخاطر ترافيک و تجارت مواد مخدر در اقصاى جهان کار نمايند و براى تصرف مبالغ حاصل از معاملات مواد مخدر باهم مسابقه داشته باشند که خبرگزارى  ((ايسا)) حجم آنرا در سال ٢٠١٦ به ٦٥ مليارد دالر امريکايى وانمود ساخته است.

بعنوان نتيجه گيرى بحث، مواد مخدر و اعتياد يکى از بدنه هاى مهم بحران جهانى امروز میباشد و ايستادگى براى زدودن آن به اقداماتى نيازمند است که بنياد در تعهدات تغیيرات فکرى و آرمانى دارد.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019