تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

جلوگیری از پخش سریال های فتنه انگیز

شاهد حسين

2018-04-16

افغانستان کشور اسلامى است که بيشتر از ٩٩ فيصد مردم آن مسلمان بوده و این خطه از زمان ورود اسلام تا اکنون داراى تاريخ درخشان ميباشد. شکست ذلت بار لشکر انگليس تا شکست فضيحت بار لشکر سرخ اتحاد جماهيرشوروى سابق، از نمونه هاى بارز مبارزات دليرانه و شجاعانه ملت سلحشور افغانستان مى باشند.

ملت قهرمان ما در ساليان پسين شاهد حرکت هاى برخى از افراد، نهاد ها و گروه هاى در کشور است که به طور سازمان یافته و عمدی نواميس و عقايد مردم ما را نشانه گرفته اند.

چنانچه درين اواخر شاهد پخش قسمت هاى از يک سريالى در تلویزیون بوديم که گويا وضعيت روان يک نهاد علمی را به تصوير کشيده و در دو قسمت اين سريال فعاليت دو گروه را بيان نموده که ظاهراً داراى ايديولوژى اسلامی و گرايش هاى فکری مثبت اند.

اصل قضيه از معاملة گروهى که گرايش به سکولاريزم داشته است آغاز شد به گونه يى که آنان در يک وضعيت اضطرارى، یک مرد دخترخانمى را که از بهر زلزله مصدوم شده بود، برداشته و از محل حادثه به جاى امن انتقال داد اين قضيه باعث ميگردد که گروهى که پابند ارزش های دینی بود،  دست به انتقاد زده و در نتیجه منجر به اغتشاش و برخورد فزيکى میان آنها مى گردد، هر دو گروه تلاش مى ورزند تا هم صنفى هاى خود را به گروه خود جذب نمایند و به این مقصد به اداره پوهنتون مراجعه مى کردند.  اما فعاليت هایى که اين دو گروه در نهاد هاى علمى انجام مى داند، باعث رشد مفکورة  افراطیت و دشمنى بين محصلين ذکور و اناث را منعکس مى سازد که هرگز واقعيت ندارد.

البته اين تلاشى است که قشر محصلين را به طرف بد اخلاقى و بى بندبارى سوق داده و آنها را از فراگيرى درس و تحصيل و پرداختن به مسايل علمى و اکادميک بازداشته و به سوى ابتذال و فساد می کشاند که این شایسته یک نهاد تحصيلی نمی باشد.

شايان ذکر است که قبل از اين نيز محيط مراجع علمى و اکادميک با دیگر کشمکش ها و نزاع هاى زبانى، قومى، سمتى و گاهى هم مذهبى ملوث شده بودند و کـه ایــن وضعیــت کمــاکان اکنــون هــم در بــرخى از اين مراجع ادامه دارد.

نشر و پخش چنين سريال ها به موارد بالا افزوده شده و اين همه باعث بروز کشمکش ها و جنجال هاى اجتماعى خواهد شد که ثبات نه چندان خوب کنونى را برهم خواهد زد.

از تمامى جوانان به شمول محصلين، مراجع علمى و اکادميک خواهشمنديم که به اين گونه فعاليت هاى مغرضانه و فتنه انگيز اعتنا ننموده و عليه آن ها به مخالفت برخیزند و در امحاى آن از هر تلاشی دريغ ننمايند تا باشد که مراجع علمى و اکادميک از شر مداخلات دست هاى غرض و فتنه مصوؤن بماند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019