تفصیل | شهادت 

15th October, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مجاهد گمنام :رهبرانی که رنګ سیاه بر چراغ درخشان آرمان شهدا ریختند

حبیب الرحمن حکمتیار

2018-04-19

رهبرانی که رنګ سیاه بر چراغ درخشان آرمان شهدا ریختند، بر مجاهدین آسمان شب دوزخ ګشت و ایشان به همه پشت کرد.ر مجاهد ګم نام نتوانستم سکوت رهبرانی را درک کنم که عمری تحت رهبری آنان برای دینم،عقیده ام ،آزادی کشورم مبارزه کردم.ایمانم در مقابل متجاوزین و مزدورانش در من جوهری دمیده بود که سینه ام را سپر کرده بودم و لحظه لحظه از عمر و سالیان جوانی شیرین ام را در مبارزه ،شهادت ها،انفجار بمب و تانګ و سفیر مرګ ګذراندم، اما حال سکوت این رهبران مرا وادار ساخت که دست از آنان بردارم، در قریه خود به دهقانی و دوکانداری مشغول شوم، از هوای پاک قریه از اینکه در آن دروغی نبود و از دنیای سیاست دور بود لذت می بردم، روزها و شب هایش آرام بخش بود، با خانم و اولادهایم،با پدر و مادرم،با خواهران و برادران کوچکم در خانه زیبای ګلی که چمنی کوچک و ګل های در اطراف آن بود زندګی می کردیم، اما آن شب ماه ترسیده بود، نیمه صورتش را از ترس و هیبتی که بر من می آمد پشت دیوار مخفی کرده بود و با نیمه صورتش مرا می نګریست ، ستارګان همچون شب های دیګر آسمان را بر من زیبا نساخته بودند،غایب بودند و نور افشانی نمی کردند، فرزند خردسالم در کنارم خوابید، در نیمه شب صدای هیبت ناکی مرا سرګردان ساخت، تا به خود آمدم دیدم چوب سقف خانه بر فرزندم افتیده ،او جان داده و از چشم های زیبایش اشک بر چهره اش نقش بسته. مادر و پدرم را نیافتم، ساعت ها در جمع آوری اعضای بدن شان در زیر ویرانه ها مصروف بودم. خواهران و برادران کوچکم،خانم و فرزندانم همه جان های شیرن شان را از دست دادند. من مبهوت روزها را سپری کردم، ګویا با ارواح آنان در ویرانه ها چند روزی سرګردان بودم و خود را عادت می ساختیم تا از هم جدا شویم. از ناتوانی خود رنج می بردم، غمی از کوه بر قلبم بود. ګویا دیګر شانه ندارم که قامتم راست باشد، کسی هم نیست که بر او تکیه کنم، از بیچارګی خود که که هیچ انعکاسی در مطبوعات ندارد افسوس صد چندان خوردم،به سوی ........نګریستم که هیچ همدردی نکردند، در مقابل متجاوزین سکوت کرده اند، بلکه از آنان خواسته اند که مارا بکشند،زندانی کنند،بی خانواده،بی پدر و مادر سازند، لخته های خون شهدای خانواده ام پاسخ می خواهند، قطره های خون میلیون ها شهید به این خاک قوت انتقام خواهد داد. ما پاکان و ناپاکان را حال شناختیم. فهمیدم چه کسی برای آرمان های شهدا از دنیا ګذشت و چه کسی بر آرمانهای شهدا ،جهاد،اسلام و عقیده ما پا ګذاشت، خم شد و دنیا را خرید . و حتی بر مرګ ما افسوس نکرد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

15th October, 2018