تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

به مناسبت سی و نهمین سالگرد تجاوز روس ها بر افغانستان

سید غلام فاروق وحدتیار

2018-05-10

درست چهل سال قبل از امروز به تاریخ هفت ثور سال 1357 خورشیدی احزاب خلق و پرچم با براه انداختن کودتایی حکومت داود خان را سرنگون نموده خود بر اریکه قدرت تکیه زدند. درین کودتا که بظاهر از طرف احزاب خلق و پرچم براه انداخته شد روسها مستقیماً دست داشتند و با تمام نیرو برای پیروزی آن تلاش نمودند. زیرا روس ها از دیر زمان بگونه غیر مستقیم در اوضاع سیاسی افغانستان مداخله داشتند، چنانچه روی کار شدن احزاب کمونستی خلق و پرچم که با حمایت و پشتیبانی روس ها تأسیس گردید نمونه های روشن مداخلات این کشور در امور افغانستان بشمار میرود.
بعداز تجاوز روسها و مقاومت طولانی ملت مجاهد در برابر آن که سرانجام به خروج و بیرون شدن نیروهای روس از افغانستان منتج گردید، تجاوز امریکا و کشورهای ناتو بر این سرزمین آغاز شد، این تجاوز که چند سال بعد از برقرار شدن حکومت طالبان به بهانۀ حمله بر مرکز تجارتی امریکا که به زعم این کشور از طرف گروه القاعده در یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی براه انداخته شد، آغاز گردید تا کنون ادامه دارد، هر چند حضور نیروهای نظامی امریکا و کشورهای ناتو درین سرزمین تقلیل یافته است لاکن تجاوز بیگانه کماکان ادامه دارد و هنوز به انجام خود نرسیده است.
می خواهم درین نوشتار نحوۀ تجاوز این دو نیروی جهانی را موازنه و مقایسه نمایم و تفاوت های میان این دو تجاوز را واضح سازم.
نحوۀ تجاوز روس ها و امریکایی ها در موارد زیادی از هم فرق دارد اگر از تفصیل آن صرف نظر کنیم و آن را بطور فشرده بیان نماییم، می توان موارد آتی را در ذیل این موضوع بیان داشت:
1- روس ها عادت دارند که قبل از تجاوز مستقیم بر کشوری یک مشت عناصر مزدور و خود فروخته را اجیر و غلام خود گردانیده بواسطه آن ها افکار و نظریات الحادی خویش را در آن سرزمین تبلیغ می نمایند، چنانچه در افغانستان گروهک های خلق و پرچم قبل از به قدرت رسیدن به اشاره روس ها افکار الحادی سوسیالیزم و کمونیزم را پخش می کردند ویک تعداد افراد تحصیلکرده را دور و پیش خود جمع نمودند.
در حالی که امریکا و کشورهای حامی آن چند تن از عناصر دست نشانده خود را بحیب مهره های حامی خود در نظام سیاسی یک کشور جابجا می کنند و بواسطه آن ها در نظام سیاسی کشوری اعمال نفوذ می نمایند، رفته رفته با سرازیر نمودن پول و امکانات مادی این عناصر را تقویت نموده بر نظام حاکم می گردانند. چنانچه رویکار شدن چهره های جدید در عرصۀ سیاسی افغانستان شاهد خوب این مدعاست.  و در آینده هم همچو عناصر در نظام سیاسی کشور رونما شده خواهند رفت.
2- روس ها با آغاز تجاوز بر یک کشور عقاید، افکار و معتقدات دینی مردم را مورد تاخت و تاز قرار داده کوشش می کنند بجای آن افکار و نظریات الحادی خود را پخش نمایند، چنانچه در افغانستان با رویکار شدن احزاب خلق و پرچم کمونست ها و حامیان شان بر عقاید و معتقدات دینی مردم تاخت و تاز نمودند، بگونه مثال در ادیتوریم پولیتخنیک فلم بی خدایی را به نمایش گذاشتند که از طرف تحصیلکرده های مسلمان با عکس العمل شدید روبرو شد. در میان محصلین پولیتخنیک انجنیر حبیب الرحمن شهید اولین کسی بود که با بوت های خود بالای پرده سینما حمله کرده این نمایش را اخلال نمود.
در لیلیۀ مرکزی پوهنتون کابل کمونست ها در ماه مبارک رمضان از مدیریت لیلیه خواستند که برای آن ها نان تیار نماید زیرا آنها روزه را به رسمیت نمی شناسند. به  همین ترتیب قرآن مجید را از لیلیه مرکز به زمین انداختند تا احساسات مسلمانان را تحریک نمایند.
همچنان بر لینین از رهبران و موسسان حزب کمونیست روسیه درود فرستادند و از این قبیل حرکات نابخردانۀ دیگر.
در حالی که امریکا، غرب و حامیان آن ها مردم را بطرف مادیت، فحشاء، بی حیایی، عیاشی و بی بند و باری دعوت داده به این ترتیب کوشش می کنند که فرهنگ منحط و پست خود را جاگزین فرهنگ های اصیل نمایند. امریکا و غرب در قدم نخست بر عقاید، افکار و معتقدات مردم تعرض نمی کنند بلکه فحشاء، بی حیایی، عیاشی و بی بند و باری را در میان مردم ترویج می نمایند و به این ترتیب آن‌ها را بطرف مادیت و مادیگری می خوانند زمانی که مردم با این فرهنگ منحط و مادی آشنا شدند رفته رفته عقاید و باورهای دینی خود را فراموش می کنند وخود را کاملاً با فرهنگ غرب عیار می نمایند چنانچه در کشورهای که غرب و امریکا نفوذ نموده اند به وضوح مشاهده می شود مانند جوامع کشورهای عربی و غیره هرچند این کشورها کشورهای اسلامی اند لاکن اثری از اسلام در آن‌ها مشاهده نمی شود، بلکه مردم آن با وجود مسلمان بودن کاملاً با فرهنگ غرب عیار گردیده اند. 
3- روس ها هنگام تجاوز بر یک کشور کتلۀ بزرگ قشون خود را با بیشترین مقدار سلاح و مهمات جنگی در آن سرازیر می کنند. 
چنانچه زمانی که بالای افغانستان تجاوز نمودند یکصد و پنچاه هزار قشون سرخ خود را که با جدیدترین سلاح های روز مجهز بود بر این سرزمین سرازیر نمودند و تقریباً مدت ده سال بالای مردم بی دفاع این خطه بم و باروت ریختند و به این ترتیب بیشترین مقدار سلاح و مهمات خود را در افغانستان بکار گماشتند و همین مصارف هنگفت نظامی و جنگی باعث آن شد که ستون فقرات اقتصاد روسیه بشکند و اقتصاد آن ورشکسته شود. 
 روس ها زمانیکه از افغانستان به عقب نشینی مجبور شدند، اکثر سرزمین های اشغالی خود را از دست دادند مانند تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان و... این سرزمین ها به کشورهای مستقل و آزاد تبدیل گردیدند، اقتصاد این کشور به بدترین شکل ورشکسته شد،پول آن کاملاً ارزش خود را از دست داد. حتی ارزش آن کمتر از پول افغانستان گردید. یگانه علت اصلی و اساسی این در هم شکستگی همانا مصارف هنگفت نظامی این کشور در افغانستان بود. 
در حالیکه امریکا هنگام تجاوز بر افغانستان قطعات محدود خود را با سلاح و مهمات اندک درین کشور وارد کرد به همین ترتیب کشورهای ناتو را تشویق نمود که هرکدام به نوبه خود قطعات محدود خود را وارد افغانستان نمایند و در سرکوبی گروه های مسلح با امریکا همکاری کنند و به این ترتیب مصارف نظامی جنگ افغانستان را بالای کشورهای ناتو تقسیم نمود  و یک بخش اندک آن را خود بدوش گرفت. همین علت بود که مصارف جنگ بالای اقتصاد امریکا و کشورهای ناتو چندان اثر منفی بجا نگذاشت.
4- روس ها هنگام تجاوز بر یک کشور حقوق کارگر، دهقان، مزدور غریب، عدالت اجتماعی، مساوات و برابری و غیره را عنوان نموده مردم را بطرف سوسیالیزم و کمونیزم دعوت می دهند، در حالی که در نظام سوسیالیستی یگ گروه خاص بالای اقتصاد یک کشور مسلط بـوده اقشـار و طبقـات دیگـر جـامعه را یکسر محروم نگهمیدارد.
امریکا و غرب و حامیان آن در جوامعی که اعمال نفوذ می نمایند آزادی، حقوق زن، مساوت زن و مرد، اختلاط زن ومرد، حقوق بشر وغیره شعار ها را عنوان نموده فرهنگ خود را در آن ترویج میدهند. در حالی که بیشترین تخطی را خود آن ها در جوامع بشری در همین موارد مرتکب می شوند. بگونه مثال چند سال قبل در انتخابات الجزایر مسلمانان باوجود این که اکثریت کرسی ها را بدست آوردند از حق حکومت داری محروم شدند، امریکا و غرب اردوی آن کشور را تشویق نمود که قدرت را بدست گیرد و مانع به قدرت رسیدن مسلمانان درین کشور شوند.
به همین ترتیب زمانیکه سال های قبل در مصر انتخابات براه افتاد گروه اخوان المسلمون با اکثریت تام تمام کرسی ها را از خود نمود و در انتخابات برنده شد، اما قشون مسلح این کشور بنابر دستور امریکا و غرب مداخله نموده بعد از این که اخوان المسلمون مدت یکسال و نیم حکومت نمود این حزب را از حکومتداری محروم نمود و با اعمال زور و قدرت مانع ادامه حکومت آن شد، هرچند گروه اخوان که اکثریت ملت برای آنها رای داده بودند می توانست در مقابل قشون مسلح کشور مقاومت کند و از حقوق خود دفاع نماید اما بدلیل اینکه خون ریزی صورت نگیرد و نیروهای نظامی کشور متلاشی نگردد از چنین اقدام خود داری نمود و تاکنون در محرومیت بسر میبرد.
هرچند نحوۀ تجاوز این دو نیروی بزرگ بالای افغانستان در مواردی زیادی از هم فرق دارد لاکن نتیجه آن یکسان خواهد بود وهمانگونه که قشون متجاوز سـرخ ذلیل و رسـوا از ایـن سرزمیـن مجاهـد پرورو بیـرون شـدند ان شـاءالله نیـروهای متجـاوز امریکا و نـاتو هـم بدون هیچ دست آوردی خجـل و شرمسـار از این دیـار بیـرون خواهنـد شد. به امیـد تحقـق ایـن آرمان مقدس.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019