تفصیل | شهادت 

18th February, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

احکام روزۀ ماه مبارک رمضان

2018-05-15

روزه و تندرستی
 طوریکه به خواننده گان گرامی و اضح است، روزه یکی از عبادات تعبدی است، که خداوند جل جلاله بر بندگان خویش فرض نموده است، عبادتی که با آن بنده به پروردگار خود تقرب میجوید و خود را از آلودگی ها پیراسته میسازد. در عبادات تعبدی امتثال فرمان پروردگار عالمیان و روشی که خواسته است، مطلوب میباشد. و دانستن منافع ضمنی آن عبادت برای بندگان ضرور نیست، زیرا هدف از چنین عباداتی فقط طلب رضای پروردگار است. انجام عبادات به هدف فواید دنیوی آن بخشی از مفکوره سکیولاریستیست و چنین عباداتی را هر گز خداوند جل جلاله نمیپذیرد. روزه گرفتن نیز از آن مستثنی نمیباشد. اگر چه روزه دارای فواید بیشمار صحی نیز میباشد، اما هدف اصلی روزه داشتن کسب رضای خداوند جل جلاله و پرهیزگاریست، چنانچه به ادامه آیه فرضیت روزه، قرآن کریم میفرماید: لعلکم تتقون‌(تا به وسیله روزه پرهیزگار شوید) در صورتیکه مسأله فوق مد نظر گرفته شود و عبادات فقط به قصد رضای خداوند جل جلاله ادا گردد، بیان حکمتها و فواید عبادات باعث تقویت ایمان گردیده، انسان به حکیم بودن پروردگار خویش بیشتر پی میبرد. روزه نیز از این حکمتها خالی نبوده، فواید بیشمار اجتماعی، روانی و جسمی دارد، از جمله:
۱- ایجاد حس اعتماد به نفس و تقویت اراده: وقتی انسان در جریان روزه انگیزه های گرسنگی، تشنگی و جنسی خویش را کنترول میکند، در پایان روز احساس موفقیت نموده، بر اراده خویش اعتماد پیدا میکند، احساس خود کم بینی و شخصیت خود شکن از وی دور میشود و اعتماد به نفس وی افزایش مییابد.
۲- احساس شادکامی روحی: شادکامی احساس خوشایندیست که دوامدار بوده و بر عکس لذت که احساس موقتی و سطحی است، در عمق روان انسان نفوذ مینماید. شادکامی روحی در وقت افطار به انسان به وجود می آید و انسان از اینکه توانسته است تا آخر خط در مسابقه بین انگیزه ها و اراده اش پیروز بماند، احساس سرور میکند. چه آنها به این طریق احساس شخصیت و با اراده بودن مینمایند.
۳- تقویه صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات زندگی:  از آنجاییکه انسان در زندگی ممکن است دچار ناملایمات و چالشهای فراوان دور از انتظار خود گردد، در صورتیکه قبلا از وضعیتهای نا خوشایند تجربه موفقیت آمیز داشته باشد، با چنین چالشهایی نیز با حوصله مندی، اندیشه و انتخاب راه حل مناسب مواجه خواهد نمود، چندین ساعت گرسنگی و تشنگی در اثنای روز برای روزه دار چنین حوصله مندی و صبر را میاموزد.
 ۴- پی بردن به مشکلات اقشار فقیر جامعه: یکی از عوامل بی نظمی اجتماعی و زیاد شدن فاصله بین طبقات جامعه، عدم اشتراک اقشار مرفه جامعه در احساس محرومیت اقشار فقیر است. شخص روزه دار وقتی گرسنگی را تجربه میکند، احساس محرومیت اقشار فقیر را درک نموده، نسبت به آنها دلسوزی بیشتر پیدا نموده به یاری شان میشتابد.
۵ - همبستگی اجتماعی: هر قدر افراد نسبت به اجتماع شان احساس تعلق خاطر بیشتر داشته باشند، آن اجتماع مستحکمتر خواهد بود، جهت ازدیاد این احساس، جامعه شناسان راههای متعددی پیشنهاد نموده اند، از آنجمله فعالیت مشترک و تعامل افراد در جریان آن روزه به عنوان یک فرض عین، یک فعالیت مشترک اجتماعی میباشد و مخصوصا محافل افطار جمعی که در سنت رسول گرامی اسلام به آن توصیه شده است، سبب چنین همبستگی اجتماعی شده میتواند.
 ۶- تندرستی جسمی از طریق کنترول وزن بدن: در جهان امروز یک دسته از امراض مرتبط به چاقی میباشد. چنین مریضانی مجبور اند با توصیه داکتر هایشان رژیم عذایی کم کالوری و کم چربی صرف نمایند، که برایشان بسیار مشکل و بعضا طاقت فرساست. برای مسلمانان روزه داشتن ماه مبارک رمضان و ادای روزه های نفلی که در احادیث شریف توصیه شده است، به علاوه  حفظ آداب غذا خوردن و پرهیز از پرخوری، ضرورت به چنین رژیمهای غذایی طاقت فرسا را منتفی میسازد.
۷- تسکین روماتیزم مفصلی: ثابت شده است، که روزه با کم ساختن وزن بدن، فشار وارده بر مفاصل مبتلا به روماتیزم را کم ساخته، به این ترتیب التهاب آنرا تسکین میبخشد.
۸- جلوگیری از امراض قلبی و عایی: روزه باعث تجزیه و سوخت ذخیره غذایی اضافی انساج گردیده، کولسترول اضافی را به حرکت در آورده، به استقلاب میرساند، در نتیجه از تصلب شرایین، که یک عامل آن ازدیاد کولسترول بدن است، جلوگیری میکند. به این ترتیب در دراز مدت از مرض سکته قلبی و مرض فرط فشار خون که از عوارض تصلب شرایین است، جلوگیری میکند.
۹- اطراح مواد سمی از جگر و سایر اعضاء: در عصر حاضر بدن انسانها بطور وسیعی با مواد سمی و آلاینده ها مواجه بوده، این مواد از طریق هوا، غذا و جلد و مخاط وارد بدن گردیده، عمدتا در کبد جمع میگردند، کبد با ترکیب نمودن این مواد با رادیکالهای عضوی آنها را خنثی نموده، از طریق جهاز هاضمه و گرده ها اطراح مینماید. روزه با تسریع استقلاب (سوخت و ساز) مواد در حجرات کبدی زمینه خنثی سازی و اطراح مواد سمی را فراهم نموده، جگر را از امراض ناتوان کننده و کشنده مانند تشمع کبدی نجات میبخشد.
 ۱۰- برابر ساختن توازن مرکبات سازنده حجرات جدید: تمام حجرات بدن انسان، به استثنای حجرات عصبی (نیورونها) پس از مدت معینی تکثر نموده، حجرات مادری میمیرند و حجرات جدید، به جای آنها ایفای وظیفه می کنند جهت ساخت حجرات جدید تناسب نوعی و مقدار خاصی از مرکبات ساختمانی حجرات(امینو اسیدها، اسیدهای شحمی، منرالها و غیره) که از مواد غذایی بدست میایند، ضرور است، در جریان تغذیه اکثرا این تناسب مواد غذای برهم میخورد و ضرورت میافتد تا مقادیر غیر متوازن مواد غذایی ذخیروی بدن در جریان استقلاب حجروی احتراق گردد، تا مواد غذایی جدید تناسب لازمه را تامین نماید. ثابت شده است، که روزه در سوخت و ساز مواد غذایی و ایجاد توازن بین مرکبات سازنده حجرات جدید اثرات بسیار مفیدی دارد.
۱۱- کنترول قند خون مریضان دیابتی: روزه با مکانیزمهای متعدد سویه های بالای قند خون مریضان مصاب به مرض شکر (دیابت ملیتوس) را پایین آورده، از عوارض این مریضی جلوگیری میکند.
۱۲- اثرات مفید بالای گرده ها: روزه از یک جانب با کم ساختن فرط فشار خون و از جانب دیگر با کاهش دریافت املاح غذایی، که اطراح آن مربوط به گرده هاست، شدت کار را از بالای گرده ها کم میسازد و در نتیجه وقوع امراض نسج کلیوی را کاهش میدهد. البته این مسأله در گرده های سنگ ساز صادق نیست و مریضانی که سابقه سنگ گرده دارند باید در جریان روزه از کارهای فزیکی که باعث تعریق و غلیظ شدن بیشتر ادرار میگردد، همچنان از صرف غذاهایی که حاوی مواد سنگ ساز است پرهیز نموده، در وقت سحری مقدار کافی مایعات بنوشند.
۱۳- جلوگیری از امراض جلدی: مانند التهاب جلدی (اکزیما) حاد.
توصیه های طبی در ماه مبارک رمضان:
خوانندگان گرامی! در صورت رعایت نکات زیر و پرهیز از عادات
نامناسب صرف غذا در ماه مبارک رمضان – از قبیل پرخوری- اثرات
مفید روزه بیشتر خواهد شد:
الف: افطار با یک غذای شیرین: در وقت افطار به علت کاهشگلوکوز خون که ماده انرژی زا برای تمام حجرات بدن است، به یک منبع غذایی سریع الهضم که زودتر بتواند گلوکوز خون را تامین کند، ضرورت میباشد. غذاهای شیرین چنین خوصیتی را دارا میباشند، بناءً باید روزه را با یک غذای شیرین باز نمود. خرما با داشتن منابع سرشار قند و سریع الهضم بودن، اثر معجزه آسایی در افطار دارد، خرما همچنان دارای مواد ضد سرطان میباشد.
ب: پرهیز از صرف نمودن چاشنی های محرک معده (مثل تندی و نوشابه) همراه غذا.
افطار: در وقت افطار، معده با ذخیره نمودن اسید و انزایمهای لازم، آماده هضم غذا بوده، ضرورت به صرف چنان غذاهای محرک نیست، زیرا باعث تحریک دیوار معده گردیده، ممکن است ورم معده را بوجود آورد.
ج: پرهیز از افراط در غذا خوردن، چه در افطار و چه در سحری: پرخوری از علل ورم معده و انسداد روده ها میباشد، همچنان اتساع مکرر معده به اثر پرخوری ممکن است باعث مریضی سقوط تدریجی معده به داخل لگن خاصره گردد.
در اخیر، سخن را با فرموده گهربار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم پایان میدهیم:
(للصائم فرحتان، فرحته عند افطاره و فرحته عند لقاء ربه) روزه دار دو شادکامی دارد، یکی در هنگام افطارش و دیگری در وقت ملاقات با پروردگارش.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2019