تفصیل | شهادت 

19th June, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

ماه مبارک رمضان در روشنى قرآن و احاديث پيامبر اسلام (ص)

سید غلام فاروق وحدتیار

2018-06-04

قرآن حکیم در مورد ماه رمضان می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینت من الهدی والفرقان البقره 185
ماه رمضان است که در آن قرآن حکیم نازل گردید، هدایت برای مردم و دلایل روشن از هدایت و فرقان.
ازاین آیۀ کریمه معلوم می شود که ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن حکیم نازل گردید یعنی نزول این کتاب عظیم آغاز شد. ازینرو روزۀ این ماه مبارک بخاطر شکرگزاری ازین نعمت بزرگ الله تعالی بر بنده گان فرض گردانیده شد تا آنها سپاس و شکرگزاری این نعمت عظیم الله تعالی را بجا آرند.
پس بزرگترین فضیلت و برتری این ماه این است که در آن کتاب عظیم الله تعالی نازل گردید، این فضیلت و برتری را هیچ ماه دیگر سال ندارد. کتابی که برای مردم هدایت است، کتابی که حق و باطل را از هم جدا می کند. بزرگترین نعمت الله تعالی همانا هدایت است که درین ماه مبارک نصیب انسان گردید.
در تعریف و توصیف قرآن حکیم پیامبر علیه السلام می فرماید: عن  علی قال خطب رسول لله صلی الله علیه و سلم فقال اذا التبثت الامور علیکم کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقران فانه شافع مشفع و من جعله امامه قاده الی الجنة و من جعله خلفه ساقه الی النار و هو الدلیل الی خیر سبیل و هوالفصل لیس بالهزل له ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم عمیق بحره لاتحصی عجائبه ولا یشبع منه علماء ه و هو حبل الله المتین و هوالصراط المستقیم و هوالحق من قال به صدق و من عمل به اجر و من حکم به عدل و من عمل به هدی الی الصراط المستقیم فیه مصابیح الهدی و منار الحکمة و دال علی الحجة (کنزالاعمال و الدیلمی، جامع الاحادیث مسند علی رض الله عنه)
علی رضی الله عنه روایت می کند که روزی پیامبر علیه السلام ما را مورد خطاب قرار داده فرمود: زمانی که امور چون پارچه های از شب تاریک بر شما خلط گردید که حق و باطل آن را از هم تمیز کرده نمی توانستید پس بر شما است که به قرآن رجوع کنید، زیرا قرآن شفاعت کننده است و کتابی است که شفاعت او پذیرفته می شود، کسی که آن را پیشرو خود قرار داد او را بطرف جنت می برد و کسی که به آن پشت کرد او را بطرف آتش دوزخ سوق میدهد. این کتاب دلالت کننده بطرف بهترین راه است. این کتاب جدا کننده حق و باطل است، مزاح و مسخره نیست، آن را ظاهر و باطن است. ظاهر او حکم و فیصله های آن است و باطن آن بحر عمیق علم آنست، عجایب و شگفتی آن را نمی توان شمرد و احاطه کرد. علمای آن از این کتاب هرگز سیر نشوند و این کتاب ریسمان محکم الله است و این کتاب راه راست است  این کتاب سراسر حق است، کسی که مطابق آن بیان داشت راست گفت و کسی که مطابق آن عمل کرد مستحق اجر گردید، کسی که مطابق آن فیصله نمود عدل کرد و کسی که به آن عمل کرد به راه راست هدایت گردید درین کتاب ستاره های روشن هدایت است و منار های حکمت است، این کتاب دلالت کننده به حجت و دلیل است.
حکمت روزه:
قرآن مجید در جای دیگر می فرماید: یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون (البقره 183)
ای مومنان روزه ماه مبارک رمضان بر شما فرض گردانیده شد همانگونه که بر امتان قبل از شما فرض گردانیده شده بود تا شما تقوی حاصل کنید.
ازین آیۀ کریمه بر می آید که ماه رمضان ماه حصول تقوی است. یعنی رمضان ماهی است که با روزه داشتن آن انسان از نعمت تقوی و پرهیزگاری برخوردار می گردد. الله تعالی این ماه را فصل تقوی بیان می دارد. 
یعنی همانطور که در فصل بهار کوه و دمن سرسبز می گردد و این فصل، فصل تازه گی و شادابی بشمار می رود، همین گونه ماه رمضان فصل تقوی است که با روزه داشتن آن بنده گان الله از تقوی و پرهیزگاری برخوردار می گردند.
فضایل رمضان:
پیامبر علیه السلام در فضیلت این ماه مبارک می فرماید: عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایهاالناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فیه لیلة خیر من الف شهر جعل الله صیامه فریضة و قیام لیلیه تطوعاً من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کم ادی فریضه فیما سواه و من ادی فریضه فیه کان کم ادی سبعین فریضة فیما سواه و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه و شهر المواساه و شهر یزاد فیه رزق المومن، من فطر فیه صائما کان له مغفره لذنوبه و عتق رقبه من النار و کان له مثل اجره من غیر ان ینتقص من اجره شئ قلت یا رسول الله لیس کلنا نجدما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یعطی الله هذا الثواب من فطر صائماً علی مذقة لبن او تمر او شربه من ماء و من اشبع صائما سقا الله من حوضی شربه لا یضما حتی یدخل الجنه و هو شهر اوله رحمة و وسطه مغفره و آخره عتق من النار و من حفف عن مملوکه فیه غفرالله له و اعتقه من النار (البیهقی)
سلمان فارس رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر علیه السلام در آخرین روز ماه شعبان ما را مورد خطاب قرار داده فرمود: ای مردم به تحقیق پوشانید شما را یک ماه عظیم و یک ماه مبارک، ماهی که در آن یک شب است که بهتر از هزار شب می باشد یعنی شب قدر، الله تعالی روزه این ماه را فرض گردانیده و نمازهای شب آن را تطوع و نفل مقرر نموده است. کسی که در آن با یک عمل نیک به الله تقرب جوید مانند آنست که در غیر رمضان یک فرض را ادا نموده باشد 
و کسی که در آن یک فرض را ادا نماید مانند آن است که هفتاد عمل فرضی را در غیر رمضان انجام داده باشد. و رمضان ماه صبر است و پاداش صبر جنت است و رمضان ماه مواسات و همدردی است و ماهی است که در آن رزق و روزی مؤمن زیاد می شود. کسی که درین ماه روزه داری را افطاری بدهد گناهانش بخشیده می شود و این عمل سبب نجات او از آتش دوزخ می گردد و برای او به اندازه اجر روزه دار  مذکور پاداش داده می شود بدون این که از اجر و پاداش روز دار کاسته شود. 
عرض کردیم ای رسول خدا هر یک ما توان آن را ندارد که یک روز دار را افطاری بدهد، پیامبر علیه السلام فرمود الله تعالی اين اجر و پاداش برای آن کس هم می دهد که روز داری را یک جرعه شیر یا آب یا یک دانه خرما بدهد.   
البته کسی که روزه داری را سیر نماید، الله تعالی در پاداش آن او را در روز قیامت از حوض من چنان سیرآب  کند که تا داخل شدن به جنت تشنه نشود.
و این ماهی است که اول آن سراسر رحمت، اوسط آن سراسر باعث مغفرت و آخر آن سبب نجات از آتش دوزخ می باشد، کسی که درین ماه بر زیردستان خود آسانی کند الله تعالی او را مغفرت می کند و از آتش دوزخ می رهاند.
پیامبر علیه السلام درین فرمودۀ خود ماه رمضان را ماه عظیم و مبارک می داند، آن را ماهی می شمارد که یک شب خاص آن یعنی شب قدر بیشتر از هزار ماه تلقی می گردد این از فضایل خاص ماه رمضان بشمار می رود. به همین ترتیب پیامبر علیه السلام اجر و پاداش یک عمل نفلی را برابر با اجر و پاداش فرض ایام دیگر و پاداش یک فرض را برابر با پاداش هفتاد فرض ایام دیگر بیان می دارد. این هم از فضایل و برتری های همین ماه مبارک است که اول آن رحمت او تعالی و اوسط آن باعث مغفرت گناهان و آخر آن موجب رهایی انسان از دوزخ می باشد. سایر ماه های سال این خصوصیت را ندارند.
در حدیث دیگر پیامبر علیه السلام می فرماید: عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب جهنم و سلسلت الشیاطین (متفق علیه)
ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر علیه السلام فرمود: وقتی که ماه رمضان داخل می شود دروازه های جنت باز و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیطان ها در زنجیر ها بسته می شوند.
این هم از ویژه گی ماه صیام است که در آن درهای جنت باز و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها بواسطه زنجیرها و سلسله ها بسته می شوند تا مومنان از شر و گمراهی شان در امان باشند.
به همین ترتیب پیامبر علیه السلام طی حدیثی دیگر می فرماید: عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنه بعشر امثالها الی سبعما ئه ضعف قال الله تعالی الا الصوم فانه لی و انا اجزی به یدع شهوته و طعامه من اجلی.
ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر علیه السلام فرمود: به هر عمل نیکوی بنی آدم ده چند تا هفتصد چند پاداش و ثواب داده می شود، الله تعالی می فرماید مگر روزه که پاداش آن تابع این قاعده نمی باشد زیرا روزه خاص برای من انجام داده می شود و من خود اجر و پاداش آن را بالاتر از این قاعده می دهم، زیرا بنده مؤمن خواهشات و طعام خود را بخاطر من ترک می کند.
این هم از ویژه گی و برتری روزه ماه مبارک رمضان است که الله تعالی اجر و پاداش آن را تابع قاعده عمومی اجر و پاداش اعمال نیکو نمی گرداند بلکه آن را عمل ویژه خود دانسته و اجر و پاداش آن را بالاتر از قاعده عمومی و بدست خود می دهد این برتری را هیچ عمل دیگر نیکوی بنده مومن دارا نمی باشد.
در روایت دیگر از پیامبر علیه السلام آمده که می فرماید: عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و سلم قال ان الجنه تزخرف لرمضان من رأس الحول الی حول قابل قال فاذا کان اول یوم من رمضان هبت ریح تحت العرش من ورق الجنه علی الحور العین فیقُلن یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجاً تقربهم اعیننا و تقر اعینهم بنا (بیهقی)
عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که پیامبر علیه السلام فرمود: هر سال از آغاز آن تا سال آینده جنت برای رمضان آراسته می شود. چون اول روز رمضان آغاز گردد یک باد بسیار خوش‌بو از عطر برگ های درختان و گل های جنت تحت عرش بر حورهای جنت وزیدن می گیرد، درین هنگام حور های جنت می گویند ای پروردگار ازین بنده گان خویش برای ما ازواج بگردان که ما با دیدن آن ها شاد و مسرور شویم و آن ها با دیدن و ملاقات ما.
این هم از ویژه گی و برتری این ماه مبارک است که الله تعالی ملایکه را دستور می دهد که جنت را از آغاز سال تا سال آینده برای رمضان و به استقبال رمضان زیبا و آراسته گردانند و با آغاز اولین روز رمضان یک نسیم خوش‌بو از عطر گل های جنت تحت عرش بالای حورهای جنت وزیدن می گیرد. حور های جنت آراستگی خاص جنت و وزیدن نسیم خوش‌بو را درک نموده از الله تعالی می خواهند که آنها را با این بنده گان خاص اش زوج گرداند. تا آنها از ازدواج و ملاقات یکدیگر شادمان گردند.
الله تعالی همه مسلمانان را از فیوضات و برکات این ماه مبارک بهره مند گرداند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2019