تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

سومين سالياد مرحوم عبدالرحيم خان نجرابى سابق معاون کميته نظامى حزب اسلامى افغانستان

عرفانى

2018-06-24

بيست و یک رمضان مبارک مصادف است با سومين سالروز ارتحال شخصيت مدبر و افسر عاليرتبه حزب اسلامى افغانستان، مرحوم دگرمن عبدالحکیم مرديکه الگوى تقوا و ديانت بود، راستى و صداقت در اعمال و کردارش به درستى تمثيل مى گرديد. او يک دعوتگر مخلص، استاد با درايت وژرف نگر بحساب ميرفت. تعهدش با حزب اسلامى بر مبناى ايمان و دين محورى، شکل گرفته بود، اطاعت در امور را از رهبرى يک وجيبه ميدانست. 
اخلاق حميده اش وى را محبوب قلوب همه ساخت، وظیفه از سنگر تا محيط هجرت و انجام ماموريت هاى ادارى برايش مسؤليت بزرگ شمرده مى شد، دقت در کارهايش را دوست داشت، انسانی حلیم و سخاوت پیشه بود. 
با انجنير حبيب الرحمن شهيد قرابت فاميلى داشت، همزمان با فعاليت هاى نهضت شکوهمند اسلامى با اين جريان دينى ـ سياسى تعهد نمود، پيوندش با نهضت اسلامى زمانى صورت پذيرفت که به حيث استاد در کورس عالى افسران وزارت دفاع ايفاى وظيفه مى کرد. 
اين مرد مؤمن بنا بر مشوره مرحوم انجنير حبيب ا لرحمن شهيد سلسله دعوت را در اردو آغاز نمود، بزودى مؤفقيت هاى دراين عرصه نصيبش شد. 
مرحوم انجنير حبيب الرحمن شهيد که در آن زمان مسئوليت تنظيم افسران اردو را عهده دار بود، به ایشان اعتماد بیشتر داشتند. منزل وی پایگاه امنی برای مرحوم انجنیر حبیب الرحمان شهید به حساب می رفت. وقتی ایشان توسط رژیم مستبد داوود دستگیر و به شهادت رسیدند، خانه مرحوم دگرمن عبدالحکیم خان نیز تلاشی شد و خودش تحت تعقیب دولت قرار گرفت.
بعد از کودتای ننگین هفت ثور در کابل، عرصه برویش تنگ شد، به منظور فعالیت بهتر، راهی دیار هجرت گردید و در آنجا در چوکات ریاست کمیته نظامی در پشاور به کار آغاز و در بخش های مختلف سالیان زیادی انجام خدمت نمود.
ایشان با تحلیل از اوضاع نظامی، ایجاد مرکز تعلیمی و جهاد پوهنتون را به مقام رهبری حزب پیشنهاد نمود که خوشبختانه در این امر مؤفق گردید و حزب اسلامی با تأسیس جهاد پوهنتون صدها تن از کادرهای جوان را به جبهات تقدیم کرد که در روند جهاد علیه قوای اشغالگر شوروی مؤثر تمام شد. مرحوم دگرمن عبدالحکیم در سال 1368 در رأس هیأتی برای تنظیم امور نظامی عازم جبهات پروان کاپیسا و شمال گردید که در این امر موفقیت های مزیدی بدست آورد.
در خزان 1368 شورای اراکین پروان کاپیسا که در رأس آن شهید استاد عبدالصبور فرید قرار داشت، طی نشستی در کاپیسا موصوف را بحیث مسوول کمیته نظامی امارت جهاد پروان – کاپیسا انتخاب نمودند که به مشکل این مسوولیت را پذیرفت؛ ولی تا سقوط رژیم کمونیستی نجیب، با کمال اخلاص و پایمردی در این زمینه بذل مساعی به خرج داد. 
حسب توافق رهبران جهاد در پشاور، وقتی استاد فرید شهید از طرف مقام امارت محترم حزب اسلامی بحیث نخستین صدراعظم حکومت اسلامی تعیین و به قصد صدارت جبهه را ترک و عازم پایتخت گردید. دگرمن عبدالحکیم خان با جمعی از فرماندهان ایشان را همراهی کردند، که بعداً به اساس توافق حزب با دولت، مرحوم دگرمن عبدالحکیم خان از طرف استاد فرید صدراعظم وقت بحیث معاون اول وزارت دفاع ملی، عنوانی ریاست جمهوری پیشنهاد گردید و مورد تایید قرار گرفت که مدتی در این پست مهم مصدر خدمت واقع شد؛ اما با تیره شدن روابط میان دولت و حزب اسلامی بر اساس دستورامارت حزب اسلامی امتیازات مادی را پشت پا زده، همراه با استاد فرید شهید مقامش را در دولت ترک گفته دوباره به جبهه برگشتند، در آنجا آرام ننشست، تلاش فراوانی نمود تا مشکل پیش آمده حل گردد؛ اما سودی نبخشید و طرف حکومت وقت، بیشتر به انحصار قدرت ترکیز نمود که این موضوع سبب شد تا این شخصیت فرهیخته در خانه نشسته و از بازگشت به وظیفه در دولت ابا ورزد. ایام زندگی اش پر از فراز و فرود زیادی است. که شرح بیشتر آن در این جا مقدور نیست. 
در سال های اخیر مریضی مزمنی دامنگیرش شد و حدود چهار سال در بستر مریضی درد کشید، تا این که در 21 رمضان 1436 هـ ق به عمر 70 سالگی در کابل داعی اجل را لبیک گفت و به لقاء الله پیوست. روحش شاد. 

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018