تفصیل | شهادت 

21st November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اثرات ديدار رئيس جمهورغنى با برادر حکمتيار امير حزب اسلامى افغانستان

قاضى محمودالحسن جاهد

2018-06-24

روز سوم عید رئيس جمهور افغانستان در مقر دفتر حزب اسلامى واقع دارالامان با برادر حکمتيار امير حزب اسلامى افغانستان ديدار کرد. ديدار محمد اشرف غنى با امير حزب اسلامى علاوه بر پيامد خاص سياسى، در روند صلح و ايجاد فضاى اعتماد تاثير بخصوص دارد.
اين ديدار معناى آن را دارد که حزب اسلامى افغانستان، حزب ملت شمول و داراى وجاهت دينى و سياسى ويژه اى است که امير محترم آن مى تواند در قضايا رول مهم داشته باشد و بايد شخصيت هاى مطرح در جهاد و آزادى با داشتن ويژګى هاى خاص مورد وقر و احترام قرار گيرند تا ملت به سمت صلاح و بهبودى سوق داده شده تراژيدى هاى حاکم از ميان برداشته شود.
انصافاً بايد حکم کرد که امير محترم حزب اسلامى با داشتن اعتبار ملى و بين المللى هميشه در قضايا مطرح بوده و براى نجات کشور از مهلکه، نظريات صائب و قرين به حقيقت را ابراز داشته است. از آغاز جهاد و هجرت تا حال با کاربرد خاص دينى و سياسى مطابق ظروف و تحليل دقيق از اوضاع منطقه و جهان، طرح هاى مفيد را ارائه داشته است اما اينکه جناح هاى ذيدخل ملى و بين المللى روى کدام عزايم به کدام وسايل و راه برد متوسل شده اند موضوع ديگرى است.
افغانستان فعلاً در شرايط خيلى ها نازک قرار دارد نظريات و انديشه هاى مُصيب مى تواند که راه را براى آسايش و رهايش باز کرده مسير انحرافى خود غرضان و خودکامگان را تغير دهد و به سوى معقوليت بکشاند. درين شرايط حساس از شخص رئيس جمهور گرفته تا ادنى ترين فرد افغان را لازم است که براى ايجاد ثبات و زدودن نا آرامى ها بينديشد و در اداى مسؤليت گام بردارد.
 اين اقدام رئيس جمهور اقدام نيک و بجا بوده، سمت دهى ملت به روزنه تابناکى است که در انتشار نور و انسجام بهتر امور مردم همکارى مى نمايد. يکى از نتايج فورى اين ديدار اين است که فرداى آن (سه شنبه ٢٩ جوزا) رهبران احزاب جهادى و سياسى در ارگ رياست جمهورى با رئيس جمهور کشور براى ارائه نظر و رسيدن به يک جمعبندى کلى و دستيابى برنامه مشترک جهت تعيين سرنوشت آينده کشور گردهم جمع شدند. بدون شک دوام همچو ملاقات ها و بازتابى آن براى ملت پيامدهاى خوبى را در قبال داشته راه را براى صلح و ثبات دايمى هموار ميسازد. امير محترم حزب اسلامى با داشتن نظريات مفيد و تحليل دقيق اوضاع دست بالا دارد، هرگاه صاحبان قدرت سياسى در پياده کردن نظريات و اقتراحات برادر حکمتيار او را همراهى کنند به زودى بر مشکلات فايق آمده کشور را به نصرت الهى از بحران نجات خواهند داد. 
مردم ما به صلح دايمى نياز دارند از فساد و بى بندوبارى ها رنج مى برند نمى خواهند که مردمان مغرض با داشتن عزايم سوء از روند سياسى کشور بهره برداشته بسوى آينده تاريک و نامعلوم حرکت کنند، انتظار دارند تا متوليان امور و رهبران احزاب جهادى از نفوذ مردمى شان استفاده نيک نمايند و براى رهبران واقعى جهاد زمينه را مساعد سازند که با ابتکارات جديد مطابق خواست زمان و شرايط در حل مشکلات و ايجاد فضاى مسالمت آميز کار کنند تا جنگهاى خانمانسوز پايان يابد، دست هاى غرض آلود اجانب کوتاه شده مردم موقع يابند تا زعيم خود را از راه انتخابات آزاد وشفاف بدون وساطت و قيموميت خارجى ها تعيين نمايند.
امير مُحترم حزب اسلامى افغانستان از ابتداى ظهور و ورود شان به کابل پيهم تاکيد داشتند تا مجمع ملى تفاهم احزاب را ايجاد و براى آينده کشور با داشتن برنامه واحد کار شود، گرچه درين راستا عوائق و موانعى وجود داشته اما حالا ٣٥ حزب سياسى کشور روى موقف واحد گرد هم جمع شده اند که انشاء الله مشکلات روز به روز کمتر شده ابتکارات جديد و عملى امير مُحترم حزب اسلامى مورد ستايش و تقدير ملت مسلمان افغان و جامعه بين المللى قرار خواهد گرفت. نکته مهمى که بايد رئيس جمهور کشور به آن اهميت داده راه را براى عملى شدن آن باز نمايد، توافق و هم نظرى با خواست هاى معقول مجمع ٣٥ حزب سياسى کشور است تا اين قوت بيشتر قوى شده راه را براى قطع خونريزى و ايجاد فضاى اخوت و صميميت همگانى باز نمايد.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st November, 2018