تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اعتماد و انتظار احزاب مطرح بر محوریت حزب اسلامی افغانستان

فریدون افراسیابی

2018-07-29

هوتل (کابل سرینا) در یک محله قدیمی شهر کابل آباد شده است که پیش از این بنام(کوچه خیابان) معروف بود. خیابان محل شیرینی ها،مرباهایرنگارنگ و مردم مجلسی، مهمانواز و جوانمرد بود.

حکومت ظاهرشاهی (هوتل کابل)را در همین جا احداث کرد که تا یکزمانی تنها محل پذیرایی مهمانان خارجی بود. این هوتل بدنبال رویکار شدن تحولات بن، طی قراردادی تحویل کریم آغا خان گردید که بعد هوتل (کابل سرینا) عرض وجود کرد. بدنبال دو حمله خونین که طالبان انجام دادند این هوتل زیبا و مشهور تقریباً از لحاظ برگزاری مجالس مهم سیاسی متروک شده بود.

نشست تاریخی احزاب مهم مطرح افغانستان که در نوع خود بی پیشینه بود و به نحوی رشد سیاسی احزاب افغانستان را به نمایش میگذاشت از یکسو و تبصره های تند و غیرمترقبه آقای رئیس جمهور غنی که در انعکاس همین نشست روی صفحه میدیا پخش میشد، نام کابل سرینا را یکبار دیگر در رسانه های داخلی و بیرونی سر زبانها قرار داد.تبصره امروز ما پس منظر همین نشست را مورد بررسی قرار میدهد.

حادثه یی که به فراموشی رفت

یادتان هست که در روزهای آخر روزه ملافضل الله رهبر طالبان پاکستان در کنر و در ساحات تحت حاکمیت و اداره طالبان افغانستان مورد حمله طیارات بدون سرنشین قرار گرفت. حکومت افغانستان به این مناسبت به حکومت پاکستان تبریکی داد و در داخل پاکستان حلقه های طرفدار حکومت و اردو جشن برپا کردند. چیز مهم درین رخداد واکنش طالبان افغانستان بود. همه منتظر بودند که طالبان در اعلامیه یی شایداین حادثه را محکوم کند و حتی از انجام عملیات انتقامی نیز سخن در میان شود ولی هیچ کاری درین پیامد واقع نشد و حادثه بفراموشی گذاشته شد.

اگرچه بگفته برخی ناظرین سه روز آتش بس یکی از نتایج این حمله بود و اضافه بر آن کدام پیامد دیگری غیر از تشدید دوباره جنگ رونما نشد، ولی میتوان بوضوح یاد آوری نمود که بحرانی شدن مسایل ولایت فاریاب که حکایت از خشونت و بدرفتاری نظامیان حکومت در جریان گرفتاری و تحقیق قیصاری میکرد و همچنان خشونت کلامی و بی پروایی رئیس جمهور در برابراحزاب که سیاست حکومت را پیرامون انتخابات مورد انتقاد قرار داده و پیشنهاد بهبود و اصلاحات را مطرح ساخته بودند، حوادث نو و تا آشنا یی بود که پس از همین حادثه  تازه در سلوک و سیاست آقای غنی مشاهده و مطالعه میشد.

مداخله یوناما

تردیدی نیست که واکنشهای تازه رئیس جمهور تمایل تیم ارگ را به تحکم رای و تک گرایی آشکار میساخت و این پیچیدگی و ابهامی را بیشتر میکرد که حکومت به اعتبار کدام ملاحظات و حمایت هایی چنین غیر مسوولانه و بی باکانه به آدرس خود محوری حرکت میکند؟ اظهارات روز 30 سرطان رئیس یونما که علانیه جانب حکومت را میگرفت و جریان ثبت رأی دهندگان را برخلاف ادعای متفقه احزاب مورد تایید قرار میداد تا حد زیادی از این ابهام پرده برداری میکرد.

با اینکه مداخله حکومت در امور انتخابات و فساد و تقلب در جریان ثبت رای دهندگان، دست بدست شدن تذکره های ساختگی و خیالی یک امر بدیهی برای همه شده، ولی باوجود این حقیقت یونما اصرار میکند که جریان ثبت رای دهندگان شفاف و قناعت بخش است و تا حال این جریان از مرز نو ملیون فراتر رفته است. این اصرار و پافشاری رئیس یونما و تایید از پالیسی ناجور انتخاباتی حکومت نشان داد که حتی به قیمت مخالفت و پشت کردن به احزاب مهم افغانستان محافل پشت پرده بیرونی حمایت از اداره غنی ادامه خواهند داد.

گزارش نیویارک تایمز

اگرچه گزارش هفته گذشته نیویارک تایمز که خبر میداد، رئیس جمهور ترامپ دستور فراهم شدن شرایط مذاکرات مستقیم طالبان را به مشاورین خود داده نقش حکومت وحدت ملی را بزیر میکشید و دلیل کم لطفی و ابی الطافی هبران تا تود را به آقای غنی و آقای عبدالله در کانفرانس سران ناتو در بروکسل از طریق میدیا روشن میساخت اما اظهارات پیهم پنتاگون و نظامیان امریکا و وزارت خارجه امریکا که گفتند، آنها در مذاکرات ممکنه صلح نقش رابط را در میان حکومت افغانستان و طالبان ایفا مینمایند، موقعیت اداره رئیس جمهور غنی را تقویت میکرد.این اطمینان را به ارگ میداد که پاکستان وطالبان در یک تصمیمی که بخاطر مذاکره و سیاسی شدن جنگ افغانستان میگیرند حمایتهای خارجی حکومت آقای غنی را مدنظر خواهند داشت به این ترتیب واضح میگردد که هدف قرار گرفتن ملافضل الله پیش شرطی بوده که با پادرمیانی محافل بیرونی میان حکومت افغانستان و پاکستان و بخاطر همکاریها و قدمهای بعدی انجام شده است.

با این شرح انگیزه های رشد خودکامگی حکومت وحدت ملی تا حدودی برملا میگرددو مسؤلیت احزاب و نهادهای سیاسی افغانستان بخصوص حزب اسلامی را برای مهار کردن این تک محوری سنگین میسازد.

محوریت حزب اسلامی

نشست 18 سرطان 1397 کابل سرینا به لحاظ محوریت حزب اسلامی اهمیت پیدا میکند، یک خبر از روی انگیزه های استثنایی و حیرت انگیز آن بیشتر خبر ساز میشود  جلب توجه مردم و منابع خبری را میکند. مردم در هفده سال گذشته از آدرس احزاب خبر قابل توجهی نشنیده بودند و بخاطر نداشتند که احزاب در محوریت شعار مهم سیاسی گردهم آیند. بیشتر گردهمایی های گذشته شکل واکنشی را داشت که احزابی با مواضع سیاسی و پالیسی مشترک احزاب دیگری را درین گردهمایی زیرنقد قرار میدادند.

این برای مردم راستی جالب بود که رهبران و نمانیدگان احزابی مانند جمعیت و جنبش، وحدت با یک حزب بزرگتری مثل حزب اسلامی  که همیش جانبدار برگزاری انتخابات شفاف بوده و رویهمرفته با این احزاب در گذشته روابط خوبی نداشته زیر یک سقف بنشینند و دیدگاه همگون و هم رنگی باهم بگیرند.

گردهمایی کابل سرینا روشنترین تحرک احزاب افغانستان تا امروز  در قبال انتخابات بود. تردیدی نیست که این میوه و ثمره یی از دستاوردهای است که پس از آمدن حزب اسلامی نصیب جامعه احزاب افغانستان شده است.

مبارزه برای برگزاری یک انتخابات شفاف قویترین و جالبترین برنامه یی است که احزاب را میتواند در محوریت حزب اسلامی بسمت یک فردای روشن سمت بدهد. در جلسه سرینا احزاب به محوریت شعار حزب اهمیت و اعتماد قایل شدند. حزب اسلامی این فرصت را پاسداری  نماید و دنبال همگرایی هرچه بیشتر با این احزاب باشد.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019