تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

تأثراتی بر شهادت جانگداز احسان الله احسان

قاضی عبدالحی فقیری

2018-07-29

بسم رب الشهداء و الصدیقین
نهضت اسلامی افغانستان در فضای غرب زده کابل و بعد از نشر فکر الحادی کمونستی میان جوانان مسلمان متولد شده و به زودی به ثمر رسید )کزرع اخرج شطئه فآذره فاستغلظ فاستوی علی سوقه)
فکر الحادی کمونستی را برای همیشه دفن کرده جزء تاریخ ساخت. برعلاوه آن فریضه جهاد، هجرت و شهادت را زنده ساخته روح تازه یی در کالبد نیم جان جامعه اسلامی بعد از سقوط خلافت اسلامی دمید. از ثمرات این جهاد ها و قربانی ها عرب و عجم جهان اسلام همه مستفید شدند. ولی بیشترین استفاده را مردم کشور خود مان بردند. زیرا از برکت جهاد و هجرت، الله متعال در رهروان نهضت اسلامی تغیری ایجاد کرد که به شمول کابل در همه ولایات کشور زندګی خانواده ها، خوراک و لباس شان و تربیه و اخلاق شان علم و ادب شان شبیه زندګی سلف صالح شد.
مهاجرین افغانی در پاکستان و مخصوصاً کسانی که در کمپ های منظم تنظیم ها تربیه شدند استفاده بهتر بردند. کمپ شهید پرور نصرت مینه ذروة سنام کمپ های دیګر بود. این کمپ نمونه کوچکی از اجتماع اسلامی قرن ماشد. ساکین این کمپ از نظر مادی عقب مانده ترین مردم زمان خود بودند ولی؛  لله الحمد خورد و بزرګ و زن و مرد این کمپ در اوج بلندی آسمان معنویت در پرواز بودند. همه مهاجرین در فروریختن کاخ کریملن و اضمحلال کمونیزم حصه ګرفتند ولی کمپ نصرت مینه در شکستاندن لشکریان غرب یکه تاز میدان شد.
زمانی که لشکریان ۴۸ کشور از زمین و فضاء بر کشور ما یورش بردند خوف، ترس و وحشت همهء زمین را فرا ګرفته بود، عنوان کردن قضیه شیخ بن لادن در نقشه کشور ما رعب و وحشت را بیشتر می ساخت. کلماتی چون بی۵۲ و ګوانتانامو براین وحشت می افزود. در یک چنین حالتی بود که از قله های شامخ نورستان و کنر آواز بزرګ مرد تاریخ رهبر جهاد و آزادی محترم حکمتیار صاحب بلند شده و مردم کشور را برای مقابله با لشکریان صلیب فرا خواند. این صدا بیشتر از هر جای دیګری بر فضائی کمپ شهید پرور نصرت مینه این ام القری زمان طنین انداز شد ګرچه رعب و وحشتی که در آن زمان بر همه جا و مخصوصاً بر مهاجرین سایه افګنده بود خیلی از بزرګان و متنفذین کمپ را به سکوت وادار کرده بود ولی جوانانی که در هجرت و جهاد پروریده شده بودند آهسته آهسته این صدا را دنبال کردند. ګر چه در ابتداء جوانان اندکی آن را بدرقه کرد (عده اندکی لیکن ثابت با صلابت) ولی آهسته آهسته این کاروان به قافله یی عظیم تبدیل شده و در نهایت غرب و صلیبی در نتیجهء تلاش و کوشش و جهاد و مبارزهء مردم افغانستان که اغلباً از همین کمپ رهبری میشد به شکست خود در سرزمین ما چون متجاوزین ګذشته اعتراف نموده سر تسلیم فرو ګذاشته و دعوت به صلح را آغاز کردند.
یکی از جوانان شجاع، مبتکر، حماسی،  ناقرار، ثابت قدم، پيشتاز، آماده به هر نوع قربانی، متوکل نه ترس، پيشګام و خدمتګار از تبار همان عده اندک و لیکن ثابت با صلابت، برادر شهید انجینر احسان الله طوفان است که هفته قبل توسط جواسیس پرورش یافته توسط شبکه های جاسوسی دشمن در صفوف مهاجرین و مجاهدین از پشت خنجر خورده به شهادت رسید.
احسان الله طوفان نویسنده قطعه های حماسی، شاعر چیره دست و حماسه ساز، شخص با جرئت، مرد خط اول کسی که چیزی را بنام ترس و جبن و هراس از دشمن رسمیت نمی شناخت.
هیچ سنګری و منبری نیست که در آن فعالیت و حرکتی بر ضد لشکریان صلیب شده باشد مګر اینکه احسان در آنجا حضور یافته است. سنګر های حزب اسلامی در سراسر کشور که بر ضد امریکایی فعال بود همګی احسان را می شناسد و نقش پاهای او در آن جاها برجسته است.
نه تنها در سنګر های نظامی بلکه در منبر های تحریض به قتال و جهاد، حنجره احسان بینظیر بود با شعارها جملات کوتاه و حماسی و با صدای رسا و دلنشین خویش ضمیر ده ها مخاطب را بیدار ساخته و به سوی سنګرهای جهاد سوق میداد. ګاهی خود را با طرفند های مختلف به جلسات بزرګ مشاعره در ساحه دولت کرزی چون نارنج ګل ننګرهار رسانده و پيغام جهاد و مبارزه را از همان منبر به ګوش و مردم می رساند که این خود در حقیقت در فضای اختناق آن زمان شبیه به یک حمله استشهادی بود و درین راستا پروا نمیګرد که به زندان می رود و یا کشته می شود. حتی در وصف شخصیت های بزرګ جهاد وقت چون رهبر جهاد حکمتیار صاحب که در آن وقت محض ګرفتن اسم ایشان باعث زندان رفتن بود و در وصف شیخ اسامه بن لادن اشعار می سرود که یکی از اشعار شان در وصف دو شیخ فوق در جشنواره نارنج ګل ننګرهار مورد استقبال بی نظیر حضار قرار ګرفت و مسؤلین استیج بنأ بر تقاضای حضار نتوانستند مانع سرودن شعر ایشان شوند.
شهید احسان الله طوفان در یکی از سمینار های محصلین که استاد مجاهدین زاهدی احمدزی هم حاضر بود به خواندن شعر دعوت شد بعداً احمدزی صاحب از وی خواست تا تخلص خود را از طوفان به حسان عوض کند.
احسان الله حسان بر علاوه زحمات بی شائبه در سنګر های نظامی و فرهنګی، در میان هم قطاران زحمت کش و خدمت ګذار بود هر کاری که از توان دیګران پوره نمی بود او داوطلب می شد و آنرا به وجه احسن انجام میداد.
در کمپ نصرت مینه تعدادی از جوانان چنان بودند که در همه کار های خیر اجتماع کوچک نصرت مینه اعم از محافل عروسی عزاداری و تعمیراتی وغیره حصه می ګرفتند و با مردم نصرت مینه کمک مخلصانه میکردند. حسان از جمله آنانست که شاید در همه ګاه ګل بام ها خدمت در مجالس عروسی و قبر کنی وغیره حصه ګرفته باشد.
ګاهی جوانان خدمت ګذار نصرت مینه با هم جمع شده در نظافت و امنیت کمپ نقش ایفاء میکردند و حسان شهید سرخیل آنها می بود و اګر ګاهی در ګروهی خدمت ګاران حاضر نمی بود همګی به اطمینان میګفتند که حتماً در سفر است.
کمپ نصرت مینه در زمان حکومت پرویز مشرف که یک جنرال خدمتګذار بوش بود بار ها مورد چاپه و تلاشی قرار میګرفت و در خانه های مسؤلین جهاد صلیبی حمله ور شده و همه چیز را به تاراج می بردند. اګر فرد مورد نظر شان دستګیر می شد او را در برابر پول به امریکایی ها می فروختند.
احسان الله حسان که در آن وقت جوان تازه و متعلم مکتب بود تمام شب را در پهره و ګزمه خانه های مجاهدین سپری نموده و در صورت وجود خطر و چاپه به آنها اطلاع میداد تا خانه ها را ترک کنند و دستګیر نشوند و همه این زحمات و تکالیف را فقط بخاطر خدا و خدمت به مجاهدین متقبل می شد.
زمانی که امریکایی ها و متحدین شان در سنګر های داغ نظامی شکست خوردند با معلومات دقیق استخباراتی توانستند که در صفوف مقاومت نفوذ نموده و مجاهدین مخلص را از پشت خنجر بزدند.
روس ها و همسایه ها و شبکه های دیګر استخبارتی در منطقه درین راستا دست وسیع دارند. این یک حقیقت است که آن عده از جوانان مخلص متعهد و فعال حزب اسلامی افغانستان که در دوران مقابله با تهاجم نقش اساسی را ايفاء کرده اند از طرف افراد ظالم ګروه های رقیب مورد حسادت قرار ګرفته و هدف عملیات تروریستی به این جرم قرار میګیرند که همین ها حزب اسلامی را که نزدیک بود از صفحه زندګی افغانها حذف شود با ایستادن سرسختانه در کنار حکمتیار مجدداً به آن روح تازه بخشیده و آنرا به سمت سرخیل قافله جهاد و مجاهدین دور صلیبی قرار دادند چنین حسادت ها باعث شهادت عده یی از سنګرداران مخلص حزب اسلامی در داخل و خارج کشور شده که امید واریم مقامات حزب اسلامی در جهت دفع این خطرات بی تفاوت نباشند.
روح احسان الله حسان شهید شاد یادش ګرامی و راهش پر رهرو باد                                  انالله و انا الیه راجعون

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019