تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

جلسۀ سرینا تبلور ارادۀ مردمی

عبيدي

2018-07-31

اگر بتاریخ بشریت نظر عمیق و همه جانبه بیافگنیم بیک محک اساسی و عمده برمیخوریم که ارادۀ توده ها برای تشکیل جامعۀ انسانی اصل بنیادین و ماندگار است. شگوفایی تمدن ها و نیرومندی امپراتوری ها نیز شالودۀ تمرکز و یکپارچگی اراده ها و وحدت فکری و عملی افراد یک ملت خواهد بود. 
دولت ها و طبقۀ حاکمه نیز باید برای بقا و حسن اعتماد شان بخواسته ها و ارادۀ مردم احترام بگذارند و موازی به آن عمل نمایند؛ زیرا هر حرکت خلاف خواست مردم به ناکامی زمامداران انجامیده و روحیه اعتماد را میان مردم و دستگاه حاکمه ضعیف میگرداند.
در کشورهای عقبمانده عدم توجه و احترام به خواسته های مردم و تحمیل ارادۀ مشت محدود و قدرتمند بر کافۀ مردم سبب میگردد تا روحیه اطمینان و اعتماد افراد به مایوسی مبدل گردد و از دل های افسرده و شکسته انتظار ترقی و پیشرفت میسر نیست.
کشور عزیزما افغانستان قرنهاست که در دایرۀ استبداد حکام خودسر، اسیر و خواسته قاطبۀ مردم همواره سرکوب گردیده است.
انتخابات پارلمانی جاری که در شمار مایوسی های فراوان افغان ها روزنه یی امید واری را بروی ملت بلادیدۀ ما گشوده است، نیز با بی پروایی حکومت وحدت ملی مواجه گردیده است. بدون شک در عدم توجه بخواسته ها  و فیصله های توده ها نمیتوانیم بر مشکلات فایق آییم و یا زمینه های بهتری را برای آیندۀ خود فراهم نماییم.
در جلسه تاریخی 23 سرطان سال جاری سران احزاب مطرح و قوی بریاست حزب اسلامی افغانستان در هوتل سرینا پیشنهادات سازنده یی را در رابطه به شفافیت و جلوگیری از جعل و تقلب در انتخابات پارلمانی، بحکومت سپردند. احزاب که در واقعیت امر نمایندگان اصلی و ممثل ارادۀ قاطبۀ مردم افغانستان میباشند یا یک صدای واحد و یک ارادۀ آهنین فیصله بعمل آوردند تا از سیستم بایومتریک در جهت توثیق و جلوگیری از تقلب رأی دهندگان استفاده شود. عاملین جعل و تذویر، هزاران تذکره و ستیکردهای تقلبی را برای وابستگان خود توزیع نموده اند که این عمل ثبات و شمار رأی دهندگان را به کلی معکوس ساخته و به هیچ وجه توقع یک انتخابات مطلوب و عاری از جعل و تقلب از آن میسر نیست. احزاب بزرگ و مطرح در افغانستان نمایندگان واقعی اراده و خواسته های ملت ماست. مفهوم و معنی موجودیت احزاب اینست که اعضای آن صلاحیت و ارادۀ سیاسی خود را در جهت تحقق و تطبیق آرمانهای شان، به همین احزاب تفویض نموده و رهبری احزاب تبلور و آئینۀ تمام نمای آرزوها و اراده های مردمی است و باید به آن احترام شود. گرچه این پیشنهادات احزاب نسبتاً با عصبانیت پاسخ داده شده اما جریانات بعدی نشان میدهد که شخص رئیس جمهور در جهت موافقه با خواست احزاب، کمیسیونی را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تعیین نموده که احزاب و ملت را امیدوار خواهد ساخت.
از جانب دیگر کشورهای خارجی و علاقه مند به جریانات سیاسی افغانستان نیز مستقیماً بدولت سفارش نموده اند تا فیصله های احزاب سیاسی را نسبت به روند انتخابات نادیده نگرفته و در جهت تفاهم همه جانبۀ کمیسیون باصلاحیتی را موظف سازند. تطبیق سیستم بایومتریک در حین رأی دهی میتواند متضمن جلوگیری از هرگونه جعل و تقلب باشد. قرار معلوم یک کمپنی هندی درین مورد طرحی را بدولت تقدیم نموده که به اساس آن میتواند با قیمت بسیار ارزان سیستم بایومتریک را به روز رأی دهی فعال نماید.
 این کمپنی ضمانت میدهد که هیچ کس نخواهد تواسنت دوبار رأی بدهد و یا از تذکره ها و ستیکرهای جعلی استفاده نماید. حالا اگر دولت واقعاً خواهان انتخابات شفاف و بدون تقلب باشد باید این سیستم را بکارگیرد، تا فتنه های مخفی و جعل و تذویر نقش بر آب گردد. مستحقین و نمایندگان واقعی مردم باید به پارلمان راه یابند و کار و عمل پارلمان مظهر خدمت به جامعۀ افغانی باشد. درین جای شک باقی نمیماند که اگر افراد بادرد و خدمتگار به ملت به کرسی پارلمان بنشینند، برای اصلاح و تنبیه هر حکومت خدمات شاندار را میتواند انجام بدهد.
متأسفانه ولسی جرگه موجوده که مرکب از بازار خرید و فروش وکلا میباشد تا امروز هیچ کار و عملی به نفع ملت انجام نداده و معامله گریهای به سطح بسیار بزرگ و حیران کننده در بین خود وکلا صورت گرفته که صددرصد به نفع افراد مشخص و ضرر ملت افغانستان تمام گردیده است.
جلسه سرینا تبلور توافق احزاب و ارادۀ ملت است که بهترست آقای رئیس جمهور به آن توجه خاص مبذول فرمانید و با تطبیق سیستم بایومتریک از بروز هرگونه تقلب و جعل جلوگیری بعمل آورند و رضایت خاطر احزاب مطرح را حاصل نمایند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019