تفصیل | شهادت 

18th July, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

پاليسى تحريم و راهبندان به بن بست رسيده است! اتحاديۀ اروپا ميتواند براى يک سياست رهگشا در جهان کار نمايد

فریدون افراسیابی

2018-08-13

در اخبار بيرونى و سياست جهان حرف، حرف تمديد، راهبندان و تحريم است. رئيس جمهور امريکا اينروز ها چه در کنفرانسهاى مطبوعاتى و چه در صفحه مجازى و اينترنيتى خود، کلام تحريم را با آب و تاب در برابر ايران جارى ميکند ميگويد: (( هر کشوريکه با ايران داد و ستد کند داد و ستد خود را با امريکا از دست خواهد داد! ))

کارگزاران و روحانيون ايرانى هم در برابر امريکا و ترامپ کوتاه نمى آيند ميگويند: (( اگر امريکا از تحريم صادرات نفت ايران باز نه ايستد ايران تنگه هرمز را خواهد بست!))

افغانستان کشور تحريم و راهبندان است. امريکا در هفده سال گفتگوى مستقيم با طالبان را تحريم کرده بود، بتازگى دست به ابتکار تازه يى برده با طالبان پنهانى در قطر ديدار کرد. اما تحريم حکومت افغانستان از سوى طالبان که گفته اند با اين حکومت مذاکره نميکنند، کماکان ادامه دارد. راهبندان سرکها و جاده هاى کابل و برخى ديگر از شهر بزرگ، بخاطر جلوگيرى از حملات مخالفين به آخرين حد خود رسيده است. در تبصره ايکه مطالعه ميفرماييد، ميخواهيم  نشان دهيم که سياست تحريم محکوم بشکست است و در برابر فشار افکار عامه نميتواند دوام بياورد. در آغاز به زيانهاى سياست تحريمى نظر گزرايى داريم:

· خسارات و عواقب

خبرگزارى تسنيم ايرانى روز ٤ اسد سال روان گزارش کرد که تحريم هاى امريکا بين سالهاى ٢٠١٠ تا ٢٠١٥ به شرکتهاى تجارى ايران ٧٧ ميليارد دالر خساره داشته است.

امريکا ميخواهد با تنگ شدن حلقه محاصره و تحريم صادرات ايران، نا آرامى و شورش در برابر رژيم را زيادتر نمايد. بتازگى هند و ترکيه نيز به حلقه تحريم پيوسته اند. خبرگزارى ايسنا ميگويد: يک مقام بلند پايه هندى روز ١٩ اسد خاطر نشان نمود: هند ميخواهد در پيمان سه جانبه هند ايران و افغانستان روى استفاده از بندر چابهار که در سال ٢٠١٦ ميان اينکشور ها انعقاد شده نظر ثانى نمايد.  قرار معلوم دو شرکت فنلندى و چينى که مصروف ساختمان تاسيسات تازه بندر چاه بهار بودند کار شانرا معطل ساخته اند.

همين خبرگزارى از قول (( توماس لينج)) کارشناس و استاد دانشگاه دفاع ملى امريکا گفته است: (( هيچ راه قانونى و قابل اطمينان ديگرى براى کمک به اقتصاد افغانستان و جود ندارد، با ممانعت از توسعه چاه بهار امريکا افغانستان را همچنان وابسته به پاکستان نگاه خواهد داشت. اين سياست مذاکرات صلح را ضعيف ميسازد که امريکا متوقع است با همکارى پاکستان پيش برود. ))

به اينترتيب اگر قرار باشد بندرچابهار براى تجارت سه کشور نامساعد گردد، خسارات تجار ايرانى از اين هم بالا خواهد رفت و قراريکه عتيق الله نصرت مدير عامل اتاق تجارت افغانستان گفته است: هنوز افغانستان نميداند که از تحريم هاى امريکا بخصوص نامساعد شدن ترانزيت چاه بهار براى اينکشور چه تحريمهاى بيش بين ناشده يى رخ مينمايد.

بهر عنوان اگر بندرچاه بهار مؤثريت خود را از دست بدهد، افغانستان و ايران بيشتر از اين پيش آمد خساره خواهند ديد و ايران بعنوان آلت فشارى بر امريکا براى ادامه جنگ در افغانستان بيشتربا پاکستان همنوايى خواهد نمود.

· کنگره امريکا

بحث تحريم ها، فضاى کنگره امريکا را جدى متاثر ساخته است، جمهوريخواهان مجبور اند با گرمى تمام از سياستهاى اعلام شده ترامپ در برابر ايران پشتيبانى نمايند. صداى امريکا روز جمعه ١٩ اسد گزارش داد که (( لوى گواند)) سناتور جمهوريخواه امريکا اتحاديه اروپا را آماج سخنرانى خود قرار داد و انتقاد کرد که چرا اين اتحاديه موقعيت دهشت افگنانه روحانيون جمهورى اسلامى را درک نميکنند. روحانيونيکه پولهاى بدست آمده از نفت را براى سرکوب مردم و پيشبرد فعاليتهاى تروريستى در بيرون از ايران بمصرف ميرسانند.

سناتور لرى گراند ياد آور شد، رئيس جمهور ترامپ دنبال راههاى موقتى نيست و ميخواهد مسايل و مشکلاتى را که از ناحيه ايران وجود دارد بطور دايمى و اساسى از سر راه بردارد.

در مقابل تندروان و سناتوران جمهوريخواه، موضعگيرى سناتور ((نانسى پلوسى)) قابل توجه است که در رهبرى ديموکراتهاى کنگره  امريکا از پاليسى ترامپ و پشت پا زدن به پيمان هسته يى برجام بالحن روشنى انتقاد ميکند. سناتور نانسى ميگويد: ((ديموکراتها درياب سياست ناجور ايران هيچ توهمى ندارند، ولى بيرون شدن از برجام و کوشش براى تحريم هاى تازه روابط را با اتحاديه اروپا و ديگر دوستان امريکا به قهقرا ميبرد و خاورميانه را با تهديد دوباره سلاح اتومى روبرو ميسازد.))  پيش بينى ديموکراتها در باب خسارات ناشى از تحريم ها و سست شدن روابط واشنگتن جايگاه خود را دارد. يکى از متحدين نزديک امريکا کورياى جنوبى ميباشد.

کورياى جنوبى که سالانه ١٤٠ مليون بشکه نفت از ايران ميخريد، اينروز ها با افزايش قيمت و کمبود نفت روبرو ميباشد. گفته شده به واحد پول اينکشور هر ليتر تيل ١٤٠٠ وان بالا رفته است. جالب تر اينکه وزير خارجه کورياى شمالى اينروز ها به ايران رفت و به نحوى همدردى خود را با سياست ايران در مقابل امريکا ابراز نمود. دکتر روحانى رئيس جمهور ايران به وزير خارجه کورياى شمالى نصيحت کرد: (( کشور شما در مذاکرات با امريکا دقت خود را داشته باشد ، رويداد هاى اخير ‌براى جهان ثابت ساخت که امريکايها پاى تعهدات شان وفادار نميمانند))

حالا بياييد ببينيم از مسابقه تحريم امريکا و ايران، اتحاديه اروپا بعنوان يک مرجع مشهور بين المللى چه نوع برداشت  نموده و کدام بهره را از اين جريان برده است.

· چراغ سبز اروپا

اتحاديه اروپا بدون مبالغه مشعل بردار يک سياست نو و قابل توجه پيرامون سياست تحريم ميباشد. بگزارش ١٤ اسد آژانس تسنيم ((لومر)) وزير دارايى فرانسه اعلام کرد: (( نميخواهم اجازه دهيم امريکا ژاندارم اقتصادى جهان شود.)) اين اظهارات وزير دارايى فرانسه بروفق توافقاتى بود که در ٢٧ حمل امسال و در نشست صوفيه بلغاريه بين اعضاى اتحاديه اروپا جهت مقابله با پيش آمد هاى تحريم هاى امريکا تشکيل شده بود. شان کلود ((رئيس کميسيون اتحاديه اروپا  قبل از قبل  گفته بود: ((ما بايد حالا دست به اقدام بزنيم.))

(( امانويل مکرون)) رئيس جمهور فرانسه گفته بود: (( اتحاديه اروپا بايد از شرکتهاى کوچک و نيمه بزرگى که خواستار همکارى اقتصادى با ايران هستند در برابر مجازات احتمالى امريکا حمايت نمايد.))

انکلامرکل نيز از خساره مند شدن شرکتهاى مذکور در نتيجه عملى شدن موارد تحريم امريکا اخطار داده بود.

اتحاديه اروپا در حاليکه از روش تهران بخصوص در حصه مخالفين سياسى، گرمتر از امريکا انتقاد ميکند، دنبال آن است که فعاليتهاى اقتصادى اين اتحاديه را از آماج ناگوار سياست تحريم در امان نگهدارد.

دو دهه پيش از اين وقتى فشار امريکا بخاطر تحريم ليبيا و کوبا بالا گرفت، وقتى امريکا ميخواست شرکتهاى اروپايى را از معامله با اين دو کشور منع کند اتحاديه اروپا نيز واکنش نشان داده بود.

در آنزمان اتحاديه اروپا قانونى را براى نحوه تحريمها تصويب کرد اين سال ١٩٩٤ بود بر پايه اين قانون اتحاديه اروپا با اقدامات کارسازى از خود نشان دادند، و نگذاشتند که شرکتهاى اروپايى از پابنديهاى امريکا آسيب پذير شوند. اتحاديه اروپا حالا هم ميخواهد به مواد همين قانون معامله کند و مؤسسات تجارتى اروپايى را از معرض تهديد هاى مالى و اقتصادى امريکا محافظت نمايد.

· دگرگونى حتمى

همانگونه که امريکا روزه سياسى خود را بر عدم مذاکره و تماس با طالبان شکست و آماده شد که با اين گروه مذاکره نمايد. ترديدى وجود ندارد که امريکا نميتواند در دراز مدت بخاطر ادامه سياست تحريم با ايران بار سنگين انزوا و دورى با دوستان و متحدان خود را تحمل نمايد.

ايران نيز بگونه اعلام ناشده مجبور است در برنامه ها و فعاليتهاى هستوى خود محدوديت بياورد و در اين امر رضايت شرکاى اروپايى برجام را که تا هنوز بر مواد اين تفاهمنامه وفادار مانده اند بيش از پيش محفوظ نگهدارد.  بسيار اميدوارى وجود دارد که اتحاديه اروپا با توجه به ناهنجاريهاى موجود ميان امريکا، روسيه، ايران و سوريه رهبرى يک خط تفاهم را در بيشتر معضلات جهانى منجمله افغانستان از آن خود نمايد. اين که اوضاع سوريه کمى بهبود يافته بيشتر نتيجه سياست نرمتر اتحاديه اروپا ميباشد.

اتحاديه اروپا در افغانستان مشى روشنتر را دنبال مينمايد. طلوع نيوز  در ٨/٦/٢٠١٨ از قول (( فدريکاموگيرينى)) نماينده عالى اتحاديه اروپا در امور خارجه با صدور بيانيه يى از اعلام آتش بس حمايت ميکند و از طالبان ميخواهد آتش بس را جدى بگيرد وی گفت: (( اتحاديه اروپا آماده ارايه حمايتهاى لازم براى راه حل است))

در ٤ عقرب سال گذشته همين منبع از قول رونالدکوبيا فرستاده خاص اتحاديه اروپا  به افغانستان گفته بود؛ اتحاديه اروپا در تلاش ايجاد يک اجماع منطقه يى و جهاتى براى بر آوردن صلح در افغانستان است. ))

کلمه اجماع منطقه يى نقطه مقابل مذاکرات مخفى پنهـانى اسـت که امــروز امريکا و طالبـان روى آن تاکيــد دارند. هــر دو جـــانب جنگـى يعنـى امريکـا و طالبان راهى ندارند تا از تحريم ها دست بکشند و بخاطر حل بحران افغانستان به اجماع همگانى مراجعه نمايند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th July, 2019