تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

زنان افغان در وادی حیرت

ویاړ

2018-09-02

پروردگار عالمیان انسان را بعنوان نگین تاج تاریخ برگزیده و مسئولیتهای بس بزرگی را در قالب خلافت بردوش این مخلوق آگاه و مسئولیت پذیر گذاشته است.ادای وجایب مشخصا به مسئله جنس چندان ارتباطی ندارد و ارتقای جامعه شالودۀ سهمگيري مجموعي انسانهاست که در سيرتکاملي فطری، بدون انقطاع به پیش می رود و زندگی را معنی و مفهوم می بخشد. برای تأمین امانت ها و ادای وجایب، علم اساسی ترین شاخصه يست که در هیچ موجود دیگر سراغ نمیگردد و به همین دلیل پیامبر بزرگوار اسلام (ص) طلب و آموزش علم را فرضیه هر مسلمان اعم از مرد و زن قلمداد میکند، زیرا در صورت بی علمی هیچ هدف و آرزوی بر آورده نمیگردد و جامعه به انجطاط و قهقرا کشانده میشود. پس در هر موقعیت زندگی علم، ادب و اخلاق معرف شأن عظمت و شناخت واقعی انسانست.

زنان در جامعة اسلامی دوشادوش مردان و ظایف و مسئولیتهای فطری را بعهده دارند که ادای آن، تعالی و شگوفائی اجتماعی را نوید میدهد، اما کتمان و بی توجهی درین زمینه بجز از یأس و ادبار ثمرة دیگری در پی ندارد. در جهان امروزی جامعه شناسان به اتفاق نظر گفته اند که حتی در کشور های بسیار پیشرفته و متمدن، زنان در سطوح نسبتا معتدل تعلیمی قرار دارند و شمار زنان واجد معیارهای تعلیمات بسیار پیشرفته و عالی اندک بنظر میرسد.

متأسفانه در کشور های عقبمانده آسیائی، افریقائی و ممالک امریکای لاتین و امریکا جنوبی شمار زنان که به مدارج مختلفه تعلیمی دست یافته اند بسیار قلیل است و علت آن عقبمانی، فقر، تحجر و تعصبات محیطی و فامیلی قلمداد شده است.

در خصوص محرومیت ومظلومیت زن افغان و سرگردانی او در وادی حیرت و تنهائی، باتحقیق و تفحص لازم درمی یابیم که دو عامل بزرگ و برجسته ی وجود دارد که لازمست هم زنان وهم روشن فکران بر ضد آن قاطعانه مبارزه نمایند.

عقبمانی و حتی بیگانگی از اصول و معارف قرآن و اسلام:

طوریکه به همه واضحست حدود نود درصد زنان ما بیسواد اند و این بلای عظیم خود مانع بزرگ آگاهی و تنویر زنان افغانستان گردیده است. وقتی یک مسلمان از سواد مبتدی بی بهره باشد چطور میتواند حقوق و وجایب اسلامی خود و دیگران را درک نماید؟ چطور میتواند موضع و موقف اجتماعی خود را دریابد و ادای مسئولیت نماید؟ او مجبورست که صرف به احکام و اوامر تعاملی و روایات و داستانهای خرافی و جاهلی اتکانماید، یا از احکام و اوامر روحانیون محلی که خود به مرض لا علاج نا آگاهی و انجماد مصاب میباشند، کورکورانه تابعیت نمایند و این عامل خود حقوق زنان را سخت صدمه زده و باعث تجرید و محرومیت آنها از جامعه میگردد. لازمست تا معاریف و علمای دینی در قرأ و قصبات دور و نزدیک کشور در مورد تأمین حقوق زنان و جلوگیری از اتلاف حقوق شان در روشنائی قرآن و حدیث تبلیغ نمایند.

این عمل حد اقل برای روشنگری و آگاهی مردم و علی الخصوص زنان خدمت بسزائی را انجام خواهد داد.

تدویر حلقات تنویری مطابق به نیاز و ضرورت در هر گوشه و کنار کشور ما امکان پذیرست و مصارفی را ایجاب نمیکند. اگر امامان و یا منورین هر منطقه برای تفهیم اصول و قوانین قرآن قبول زحمت بفرمایند حد اقل به سطح یک و احد کوچک نتایج مطلوبی بدست خواهد آمد. سواد آموزی محلی قدم بسیار موثر برای آگاهی روستائیان اعم از مردان و زنان خواهد بود تداوم نوشتن و خواندن در یک آیندة نزدیک میتواند هموطنان مؤمن مارا از احکام و اصول قرآن مطلع بسازد. زمانی یک فرد امی و کم سواد از متون قرآن آگاهی حاصل نماید میتواند برای دماغ از حقوقش از آن استفاده اعظمی نماید. قرآن دانستن فرایض را از متن کتاب الهی و تفکر و تدبر درباره زندگی و نظام کائنات لازم و ضروری میداند. بدون تردید حتی روستائیان نیز میتوانند از حقوق شرعی و مدنی شان آگاهی یابند و از آن دفاع نمایند. میدانیم که سطح آگاهی اسلامی در قرأ و قصبات بسیار ضعیف است اما اگر منورین و باسوادان ما در حد دانش و برداشت خودشان به تنویر فکری برای سواد آموزی مردم بپردازند بدون مصرف پول میتوانند به این آرمان مقدس نایل گردند و این مسئولیت باید ساده انگاشته نشود زیرا هموطنان ما را در آینده به اندازة کافی برای سواد آموزی و آگاهی ابتدائی آماده و عیار میسازد و این حرکت در حقیقت امر یک جنبش ذهنی را برای آینده نوید میدهد. برای نجات خواهران و برادران خود از مصیبت بیسوادی و نا آگاهی باید زحماتی را متقبل شویم. یقینا این عمل به جنبش بزرگی مبدل خواهد گشت و در آینده ها بیک حرکت فعال و بسیار مؤثر امیدواری میدهد.

در قدم دوم تعقیب دروس اسلامی بصورت منظم و مؤثر و آگاهی دهی از حقوق و وجایب یک فرد مسلمان و مؤمن، رسوم و تعاملات خرافی را محو مینماید  و مردم با درک اصول اسلامی زندگی شانرا اصلاح و پیگیری مینمایند.

این حرکت هر چند ساده بنظر میخورد اما تطبیق آن در سطح تمام قرأ و قصبات کشور خود جنبش فکری و اعتقادی را به پیروزی میرساند.

مسلمان متعهد ما میتوانند با این شیوة کار، یک نوار اتحادی را در افغانستان ایجاد و از اتلاف حقوق هموطنان ما جلوگیری نمایند.

شیوع غرب زدگی و انحرافات سیکولریستی:

 بدبختانه حکومات فرتوت و مزدور توام با حفظ قدرت و کرسی در جهت خوش خدمتی بهتر به باداران شان موقع میدهند تا استعمارگران و نیروهای شیطانی ازرشهای اعتقادی، فرهنگی و ملی ما را تاراج نمایند. سلب ارزشها میتواند یک جامعه را از مسیر حقیقی منحرف و به منجلاب بدبختی ها و فجایع سرنگون گر داند و آنگاه رسمی از آن جامعه باقی نمانده و حقیقت وجودی آن بکلی از میان خواهد رفت.

حالا باید بگوئیم که زنان معصوم و ستمدیدة ما در چنگال خرافات و اراداتی غرب اسیر مانده و آن زهر و تخدیر کشنده را نوعی از تمدن و پیشرفت تلقی مینمایند.تمایل به هر نوع معاشرة غربی اعم از لباس، کرکترها، برخور دها و تقالید پوچ وبی محتوا و علی الخصوس بی حجابی،زنان مارا با جامعه شان بیگانه گردانیده و موضع اجتماعی شانرا بشدت صدمه می زند. خوب خواهد شد که خواهران ما بعوض تقالید خشک و انحرافی غرب به دامان تقلید علمی و مهارت های ضروری برای تزئین و پیشبرد زندگی نابسامان افغانهای جنگ زده وبلاکشیده، چنگ بزنند و سایر خواهران ما را تنویرنمایند. اینجاست که میتوانیم با زدودن جهل و اوهام و بیسوادی و زهرهای کشنده وارداتی غربی خواهران خود را از بلای عقبمانی نجات و موضع فعال و حرکی اسلامی شانرا تقویت بخشیم.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018