تفصیل | شهادت 

19th June, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

فرو ریزی ارزش ها و سقوط آدمیت!

عبیدی

2018-09-10

ادیان آسمانی از ابتدای خلقت تا خاتمه دین  و نبوت، ارزش هایی را برای تثبیت معنی و مفهوم اسنان وضع نموده است که در عدم رعایت و موجودیت آن انسان فاقد معنی و ارزش خواهد شد. اگر به کتب آسمانی نظر دقیق انداخته شود ارزش ها و معیارهای وضع شده برای ذریه آدم، حدود و ثغور مسوولیت ها و مفاهیم زنده گی را بصورت کامل بیان داشته و محاسبات اعمال نیز بر بنیاد ادای همین وجایت صورت می گیرد.

قرآن بصورت مشخص بنده گان مومن و متعهد را به تطبیق و احترام این معیارها مکلف می سازد تا در نتیجه یک جامعه مطلوب و متقاضی به حکمت الهی بنا شود و فرد مومن خود از آن پیروی نماید.

اسلام در تثبیت ارزش ها در قدم اول انسان را برای خودش با همه ابعاد و نیازمندی های معنوی و مادی به معرفی می گیرد. به او می آموزاند که حکمت اصلی و حقیقی از خلقت وی چه بوده و باید برای ادای مسوولیت هایش چه بکند تا مصداق خلافت خدا و ممثل مخلوق آگاه و با آرمان گردد. دیگران را بدنبال خود بکشاند و در شکست شیطان سهم عظیم و تاریخی خود را ادا کند. می بینیم که کتب آسمانی در مجموع جایگاه اساسی انسان را در این نظام هستی برایش معین می سازد و برای حفظ نظم و ثبات طبیعت و اشیا و پدیده ها و سعادت و رفاه بشر برایش مسوولیت و وظیفه می سپارد و از نتایج عمل مکافات و مجازات تعیین می نماید. پس انسان با خصایل شریفانه و جداگانه از سایر موجودات زنده متمایز و صاحب کرامت می گردد.

با ذکر سطور بالا اساسی ترین مکلفیت انسان در قدم نخست حفظ ارزش هایی است که در مقایسه با سایر موجودات و پدیده ها صرف از آن انسان است و این امتیاز امت و ارزش ها در واقعیت امر تفوق و برتری ما را عملاً به اثبات می رساند.

حالا مسأله حفظ و تکامل ارزش ها و یا هم ضیاع و سقوط آن در سرنامه و برنامه اصلی زنده گی ما قرار می گیرد. تتبعات جامعه شناسی، عروج و زوال ملت ها و اجتماعات را نیز به همین معیار نفسیر و بررسی می کند. قرآن بعنوان کامل ترین کتاب آسمانی و تشریح و توضیح تاریخ بشری از یک سو برای ما تمام شاخصه های تکامل و یا هم عروج و سقوط را تفهیم می نماید و از جانب دیگر به تقویه و تسریع معیارهای اعتقادی تشویق و ترغیب می دهد. جامعه دینی ارمغان دهنده تمدن است. اگر اختصاصاً عصر هر نبی و پیغمبر  را مجزا مورد دقت و مطالعه قرار بدهیم ثابت می شود که ادیان آسمانی و انبیا (ع) در تکامل تمدن بشری و شگوفایی اخلاق و تهذیب و انکشاف علوم و فنون سهم بسیار فعال و قاطع ایفا نموده اند. هر کتله آدمی و معتقد باید مرهون احسان پیامبران وقت خودشان باشند زیرا آن ها از یک سو مصایب گذشته را مرفوع گردانیده و از جانب دیگر برای تقویه و توسعه مدنیت و علوم قربانی های فراوانی داده اند. این عمل مبارزۀ شدید علیه جاهلیت و تحجر است.

اسلام عزیز تمام ارزش ها و معیارهای مورد نیاز را برای عالم بشریت بصورت کامل تفویض نموده و در حفظ آن بشدت پافشاری می نماید. هرگز اجازه نمی هد تا این ارزش ها ضعیف شود و یا سقوط کند، زیرا وجود مسلمان با از دست دادن آن معیارها نفی می شود و دیگر نمی تواند اظهار موجودیت نماید. زنده گی واقعی زمانی معنی پیدا می کند که هر مسلمان ارزش ها و معیارهای اعتقادی را حفظ و احترام نماید. از آن پاسداری کند و در هر کجا و هر بخش زنده گی آن را سرخط اعمال و افکار خود قرار بدهد.

محور اهداف بنیادی استعمارگران این است تا بتوانند ارزش ها را از ما سلب نمایند و زمانی که ما فاقد معیار و ارزش شدیم در آن صورت به لجن غلامی و بنده گی سقوط می نماییم و دشمنان می توانند ما را طبق برنامه دلخواه شان از عقاید ما منحرف و طبق برنامه های خود شان استعمال نمایند. برای تحقق این اهداف شوم به ملیاردها دالر هزینه می شود، صدها کشتی جنگی و هزارها هواپیمای مجهز با بمب های تباه کن و خانمانسوز و عساکر اجیر و مسلح و فاقد ایمان گماشته می شوند تا مسلمانان را جبراً با ارزش های عقیده یی و فکری شان بیگانه بسازند. از آن جایی که غرب در تمدن و تکنالوژی و یا هم علوم ساینسی شهرت جهانی دارد، به همان اندازه از  تمام ارزش های معنوی و روحی بیگانه اند. علت این است که زنده گانی مادی همواره در طغیان است و معنویات و خواسته های معنوی و روحی روز تا روز نه تنها که ضعیف گردیده، بلکه به سقوط مواجه گردیده است.

آنانی که جامعه غرب را از درون و از نزدیک مشاهد نموده و بیماری های درونی آن را تشخیص داده، متفقاً می گویند که غرب یک جامعۀ مادی است و انسان با ارزش های همه جانبه آن روز تا روز بگودال مادیت سقوط می نماید و خواسته های معنوی از قبیل دین، فطرت، خداجویی، توافق خواسته های مادی و معنوی انسانی، زیباپسندی، روابط عمیق و حسنه انسان ها در حال محو کامل قرار دارد.

فلهذا مستشرقین اروپایی عقیده دارند که غرب گهوارۀ ساینس و تکنالوژی و اختراعات و شرق مهد احساسات و عواطف پاک و ناب انسانی است. این طرز دید خود ثابت می کند که در غرب کوشش بعمل می آید تا زیادترین فعالیت های آن جامعه برای کسب مادیات صرف شود اما به معنویات و رشد معنوی و روحی انسان ها که یک ضرورت مبرم زنده گانی است کمتر توجه صورت می گیرد. قابل تذکر است که در تکامل انسان و جامعه رشد روحی و معنوی از جایگاه خاصی برخوردار است و توجه یک جانبه به مادیات حیات بشری را به بی موازنه گی و بی باوری ها مواجه می گرداند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

19th June, 2019