تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

عواقب مداخلات ايران در منازعاتِ شرق ميانه

عبیدی

2018-09-17

ايران در خشکۀ آسيا از موقعيت حساس جغرافيائى برخوردارست. قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، امريکا به اندازۀ کافى بر ايران تسلط سياسى، نظامى و اجتماعى داشت و رژيم شاه در واقعيت از دست نشاندگان مستقيم و بالفعل امريکا بشمار ميرفت. در سالهاى (١٩٥٠ـ١٩٧٨) استبداد و استثمار غرب مردم ايران را بستوه آورده و با قيام هاى مردمى در سال ١٩٧٨ رژيم مطلقه شاهى سرنگون و نظام روحانيت مستقر شد. دولتمردان امريکا به اين تصور بودند که حکومت روحانيون موقتى خواهد بود و ميشود با طرح دسايس و توطئه ها منافع امريکا مجدداً در ايران تامين گردد، اما خلاف تصور، نظام حاکم با قوت لازم بر اوضاع چيره گشت و روز تا روز گليم سلطه و قدرت امريکا برچيده شد، تا آنجا که امريکا به يک دشمن علنى رژيم ايران مبدل گشت و اين دشمنى کماکان تا امروز ادامه دارد.

با وصف وضع تحريمات کشنده، حکومت ايران توانست ثبات اقتصادى و اجتماعى خود را تا حدودى حفظ نمايد و نيازمنديهاى ممتد سبب شد تا ايران در ساحات مختلف تخنيکى، کشاورزى، توليد تسليحات و تنظيم اردو با جهش ناگهانى در قطار کشور هاى نسبتاً پيشرفته قرار بگيرد. از جانب ديگر ترقى و انکشاف ايران در سکتور هاى مختلف از يکطرف به ايران فرصت ميداد تا در سياست شرق ميانه سهمى داشته باشند و از جانب ديگر براى غرب نقطه تشويش و درد سر شود. امريکا با همه امکانات استخباراتى و اقتصادى نتوانست در رژيم ايران رخنه کند. سى آى اى در سال ٢٠١٣ گفت که مامورين استخباراتى ما نتوانستنددر داخل نظام ايران رخنه ايجاد کنند در حاليکه سى آى اى در تمام کشور هاى جهان به نحوى از انحا پايگاه هاى استخباراتى بنا نموده است.

با ذکر مقدمۀ کوتاه اکنون ميخواهم دو موضوع را درين مقاله مطرح نمايم يکى مداخلات و نفوذ ايران در شرق ميانه و ديگر، عواقب اين عمل، مداخلات تدريجى ايران در جريان تظاهرات دراز مدت حوثى ها عليه رژيم على عبدالله صالح از نظر هيچ کشور عربى پنهان نبود. چنين دست اندازى ها در امور داخلى يک کشور که در همسايگى کشور عربستان سعودى قرار داشت پيامدهاى ناگوارى براى ايران و حوثى ها در قبال داشت. عربستان سعودى براى مقابله با سياست هاى توسعه طلبانه ايران در يمن دست به عمليات نظامى زد و ايران هم چه بصورت آشکارا و چه بشکل پنهان مليشه هاى حوثى را تسليح و تجهيز ميکند و اکنون مى بينيم که کشور عقبمانده يمن به ميدان رزم و رقابتهاى جنگى و سياسى ايران و عربستان مبدل گرديده است. کشور هاى غربى و امريکا اين جريانات را زير نظر دارند و نمى خواهند که اين جنگ که سه مملکت اسلامى در آن دخيل است بزودى پايان يابد. از جانب ديگر غرب براى گوشمالى ايران ميخواهد اين جريان طولانى شود و در خاتمه با يک ضربۀ کارى، ايران را بعنوان يک نيروى مداخله گر از صحنه بيرون کند و يمن همچنان در دايرۀ نفوذ سياسى و نظامى عربستان سعودى قرار داشته باشد.

همکارى نظامى ايران در تبانى با پلان هاى نظامى روسيه در سوريه نکته ديگريست که سبب عصبانيت غرب گرديده و در حاليکه امريکا خواهان خلع رژيم بعثى بشارالاسد ميباشد روسيه و ايران براى بقاى اسد با همه جديت و امکانات فعاليت مينمايند که سبب بربادى و تخريب کشور سوريه گرديده است. امريکا طى چند روز گذشته پيهم اخطار ميدهد که ايران بايد قواى نظامى و اوپراتيفى خود را از سوريه بيرون کند در غير آن با استعمال زور از سوريه رانده خواهد شد. اين هوشدار در وضعيت موجوده براى ايران زنگ خطرست که بايد به آن توجه صورت بگيرد.

تحريمات موجودۀ امريکا و قطع واردات نفت بعضى کشور ها از ايران بدون ترديد رژيم ايران را دست و پاچه ساخته و اين مشکل تا حدى وسعت يافته که شايد ايران در داخل کشور خود با ضربات جبران ناپذير اقتصادى مواجه گردد. اکنون که صادرات نفت به اندازه کافى کاهش يافته است تمويل مصارف جنگى در سوريه و يمن رژيم روحانى ايران را در مقام حيرت قرار داده و با اين نيرنگ غرب ميخواهد دريا را خشک نموده و ماهى مورد نظر خود را بدون تکلف بدست بياورد. . البته اسرائيل خار چشم ديگريست که در حوزۀ  شرق ميانه براى ايران تهديد و مزاحمت هاى را ايجاد کرده است. ايران با اعلاميه هاى رسمى موجوديت اسرائيل را مولود پلان هاى استعمارى انگليس و امريکا دانسته و ميگويد که بايد از نقشۀ دنيا حذف شود و متقابلاً اسرائيل زمامداران ايران را به مداخله در امور شرق ميانه و تهديد اسرائيل متهم ميسازد. قابل تذکر است که اسرائيل در آيندۀ قريب و يا بعيد با همکارى امريکا ميتواند مزاحمت هاى جدى را براى ايران ايجاد نمايد.

در زوايۀ ديگر نزديکى بدون پيشينه روسيه، ايران، چين و پاکستان على الخصوص پس از تدوير کنفرانس شانگهاى پشتوانه خوب سياسى و اقتصادى براى ايران شده ميتواند. هر چهار کشور که منافع سياسى آنها را با هم نزديک ساخته نتوانسته اند در مقابل مواضع امريکا قد بر افرازند و لااقل تشويش هاى براى دولتمردان ايالات متحده بوجود بياورند لهذا گفته ميتوانيم که ايران در هيچ برخورد سياسى خود در شرق ميانه تنها نخواهد ماند اما اتحاد مقابل شان يعنى امريکا و تمام کشور هاى عربى قوى تر بنظر ميرسند.

در خصوص عواقب مداخلات ايران در شرق ميانه بايد گفت که ايران به هيچ صورت در موقعيتى قرار ندارد که بتواند در مقاصد خود فايق آيد. حوثى ها حتماً به شکست و يا متارکه راضى خواهند شد و اما مسئله سوريه پيچيده بنظر ميرسد و گره منافع، شايد اين بحران را تا مدتى گرم و تازه نگهدارد اما سوريه و مردم بى دفاع آن بايد بار همه قربانيها را بدوش بکشند. امريکا ميخواهد جنگ در سوريه طولانى باشد تا براى نفوذ اسرائيل در آينده مزاحمتى ايجاد نشود. روسيه از پنجاه سال گذشته همواره از حافظ الاسد و حالا پسرش بشارالاسد قاطعانه حمايت کرده است زيرا آنها هميشه تمايلات روسى و مارکسيستى داشتند. ايران هم از تکنوکرات هاى شيعه جانبدارى ميکند در حاليکه گروه بشارالاسد همواره مرتکب جنايات نابخشودنى گرديده اند. در خاتمه امکان پيروزى ايران در يمن و سوريه بسيار ضعيف بنظر مى آيد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019