تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

صفحات درخشانی در تاریخ بشریت

عبیدی

2018-10-01

آفریده گار متعال چنان که برای تمام اشیا و پدیده ها ضوابط و قوانین وضع نموده است برای بهبود زنده گی بشر نیز اصول و مقررات خاص نازل فرموده تا زمین خدا و حلقات این کائنات عظیم از هر نوع گزند و نفوذ شیطان در امان باشد و اهداف فطری خلقت متحقق گردد. انبیا و رسل پیام آوران و امانتداران دستگاه ملکوتی همواره در جهت تنظیم زنده‌گی و سعادت انسان از هیچ نوع ایثار و فداکاری دریع ننموده و پرچم توحید و رسالت را برافراشته نگهداشته اند.

هدف و مسوولیت اصلی پیامبران به این محور می چرخید که همۀ انسانان به یک خدای واحد و به یک خالق اصلی و حقیقی سر بنده گی فرود بیاورند، از طاغوت پیروی نکنند و زنده گی را بر طبق اصول و قوانین لایزال خداوندی عیار نمایند. لهذا قیام و ماموریت پیامبران برای نجات انسان از هرنوع وابسته گی خلاصه می شود.

وقتی بنده گان مخلص زیر چتر رسالت های مقتدر و کفرستیز بسیج می شوند هرنوع ظلم و استبداد در قالب هر نظام فاسد غیر آسمانی از جامعۀ انسانی رخت می بندد و حکومت مورد پسند خدا شکل می گیرد.

شگوفایی و درخشانی صفحات بشری وقتی ظاهر می شود که جامعه مبتنی بر قوانین فطری و آسمانی ترتیب و تنظیم گردد. درین صورت حکومت الگوی و مظهر حق و عدالت می باشد، ظلم و استداد و بهره کشی و اتلاف حقوق امت در تصور و خیال کسی هم نمی گنجد. جامعه زیر چتر عدالت بسوی تعالی واقعی بدون مانع به پیش می رود. چنین حالت تسریع و ترقی تمدنی را در پی خواهد داشت و اقتصاد و توزیع عادلانه ارزشهای اقتصادی را ضمانت می نماید.

فراتر از آنچه گفته آمدیم قابل تذکر است که وجیبه یک حکومت دینی و اسلامی در این جا به پایان نمی رسد. صفحات اصلی و درخشان تاریخ بشریت زمانی غنی می گردد که در جهت سعادت و تحکیم عدالت بزرگ جهانی اقداماتی جدی صورت گرفته و انواع موانع به هر اسم و رسم که باشد از میان برداشته شود. عناصر و نیروهای سدکنندۀ اصول اجتماعی و تاریخ فطری به گودال فراموشی سپرده شده و فرامین الهی تنظیم کننده تمام روابط انسان ها قرار داده می شود. این آرمان مقدس، خیال و تصور غیر قابل تعمیل و تطبیق نیست. تاریخ بشری درازمنه های گذشته چنین جوامع (مدینه فاضله) را به حافظه خود ثبت نموده است.

دریغا که تفتین شیطان و طاغوت و دستان ناپاک ایادی آن ها موانع زیادی را در راستای تحقق این اهداف ایجاد نموده است. استعمارگران با وضع قوانین وضعی  و زمینی تا حدی موفق شده اند تا ضوابط و قوانین الهی را زیر غبار الحاد و کفر بپوشانند اما هیچ سدکنندۀ موفق نگردیده تا آرزوهای پلید شان را جامه عمل بپوشانند.

در جریان صفحات دردآلود تاریخ معاصر (از 1789 میلادی تا امروز) که با استثمار انسان توسط انسان توأم می باشد اوراق پر از افتخاری نیز در آن جلوه نمایی می نماید. آن جا که استعمارگران اروپایی می خواستند جهان و مافیای آن را ببلعند، جهان عقب مانده و فقیر را به غلامی بکشند و بر جمجمه های مستضعفان، امپراتوری های شاندار و مقتدر بنا نمایند. استثمار اروپاییان از آغاز قرن نزدهم با همه وحشت و ویرانی نتوانست جلو تحقق ارادۀ علم برداران حکومت حق و عدالت را بگیرد. اگر بدقت مطالعه نماییم در آن زمان صفحات درخشان دیگری با رشادت و فداکاری رسالت مندان در تاریخ بشریت درج گردید. قیام های جنبش های اسلامی نمایانگر این حقیقت شد که مومنان متعهد و نادار به داعیه خدا همواره از حریم حق و مستضعف پاسداری می نماید.

اما بر طبق وعدۀ خداوند متعال آیندۀ کره زمین و سرنوشت بشریت در گرو اسلام و حکومت حق و عدالت خواهد بود. زمان ، انتظار همان فرصتی را در دل می پروراند که چندان دور نیست. این سرشت و فطرت تاریخ حق و حقیقت است، استعمارگران و قاتلین بشریت به سراشیب ناکامی سوق می شوند.

باید متوجه بود که بنا بر وعدۀ الهی بر انسان از عملکرد خوب و یا زشت خود در محاکمه خداوندی جوابگو خواهد بود.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019