تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

باران عکسهـا و شعـار ها: «خطر تقلب سازمان يافته هنوز برطرف نشده است»

فریدون افراسیابی

2018-10-08

گشت شهرى

در يک گشت شهرى و در جايگاه يک نامه نگار، مسايل زيادى مورد توجه قرار ميگيرد. خواندن شعار ها و ديدن تصويرهاى رنگارنگ ٨٠٠ نامزد 33 کرسی پیکار دارند، کابل در هر محله و سرچهار راه از حوصله بالاتر است. مشاهدات ما تنها به شهر کابل اختصاص دارد.

نظر بدريافت من، بهترين و ساده ترين نوع کمپاين به آقاى سيدمعروف هاشمى مربوط ميشود. هاشمى در نقاط مزدحم مانند پل خشتى و سراى شمالى سخنرانى ميکرد و حرفهاى خود را بدون خوف و تکلف با مردم در ميان ميگذاشت. هاشمى ميگويد (( نامزدانى که عکسهاى متعدد و چندين متره پخش ميکنند، نامزدانيکه مردم را مديون نان و دسترخوان شان ميسازند نميتوانند مثل او در ميان مردم بيايند.)) در شعار انتخاباتى وکلاى ديگر، نکات جالب و عالى به نظر ميرسد:

استاد ذکى نورى يکى از کانديدان در نيايشى نوشته است: (( پروردگارا ما را بر پاکى و خدمت مردم پايدار بدار)) الحاج تورنجنرال حبيب الله احمدزى نوشته است:

(( خدمت بمردم در چوکات قانون)) اين شعار جالب و قابل باور به نظر ميرسد. نامزد پيش از پيش بمردم وانمود ميسازد که بخاطر راى براى انجام کار هاى خارج از قانون بکسى وعده نميدهد.

همچنان: (( پارلمان کارا)) شعار تصوير هاى آقاى عنايت الله کمال ميباشد. آقاى سيد عبدالله سادات ((اعلاى کلمه الله)) را محور انتخاباتى خود قرار ميدهد. محترم الحاج ميرويس کتوازى (( عدالت، اتحاد او پياورى اقتصاد)) را درج اوراق تبليغاتى خود ساخته است.

خانم عاطفه طيب يکى از نامزدان انتخاباتى در پيام خود نوشته است:

(( با هم فرداى روشن را ميسازيم)).  اجمل رحمانى از کانديدان مشهور در يکى از شعار هاى انتخاباتى خود اين جمله را ذکر نموده است : ((فصل نو، با نسل نو)) يکى ديگر از جمله نامزدان انتخاباتى زن، خانم فريبا فرحت ميباشد. اين خانم در شعار خود نوشته است: (( صداى من، صداى طبقه محروم)) يک هموطن سيک بنام تيندر سينگ خالصه: اتحاد، انسانيت و عدالت را شعار قرار داده است.

مشت نمونه خروار

احساس هر کانديد و حرفهاى که براى مردم پيشکش شده است در خور تقدير  است، اما حيف از آن است که مزرعه مناسبى براى بذر اين شعار ها و از همه مهمتر اداره يى که ميتواند شعار ها را انسجام و بهترين کارگردگى ها و بهترين سيره زندگى نامزدان را شناسايى نمايد هنوز عرض اندام نه نموده است.  بزرگترين درد و مهمترين گره  کار وجود يک توطيه و تقلب سازمان يافته رسمى براى خدشه دار ساختن شفافيت انتخابات ميباشد.

على حسينى خبرنگار بى بى سى فارسى در ١٢ سنبله ١٣٩٧ به هوتل سرينا رفته بود، جاييکه (( ايتلاف بزرگ ملى)) هزاران شناسنامه جعلى را که روى آن استيکر يا علامت ثبت کميسيون انتخاباتى نيز درج ميباشد، در سالون هوتل سرينا بمعرض ديد مردم و رسانه ها قرار داده شده بود.

ايتلاف بزرگ  که هماهنگى ٣٥ حزب را با خود دارد (٥٠) شناسنامه جعلى را مشت نمونه خروار در اختيار بى بى سى قرار داد. بى بى سى وقتى به کميسيون رفت معلوم شد که اين شناسنامه ها درج کمپيوتر هاى کميسيون به اصطلاح مستقل انتخابات ميباشد!  ايتلاف بزرگ ملى تشويش عميق خود را از وجود يک تقلب سازمان يافته به خبرنگار بى بى سى و ديگر رسانه ها ابراز داشته است.  غير از خبر طلوع، روزنامه اطلاعات در شماره ٢١ جوزا و سه ماه قبل از اين از قول ميرويس ياسنى گزارش  کرده بود که تعداد زيادى از شناسنامه هاى جعلى را که به بعضى حوزه هاى انتخاباتى فرستاده شده بود، شناسايى و يک بسته بزرگ آنرا جمع آورى کرده است.

در همين شماره از قول لالى حميدى نيز گزارش شده که (( حکومت ٤ مليون تذکره جعلى را توزيع نموده است.)) در همين حال نمايندگان احزاب مهم و ايتلاف بزرگ پس از ايستادگى دوامدار موفق شدند که حکومت را به قبول استفاده از دستگاه بايومتريک وادار نمايند. حکومت تا آخرين سرحد کوشيد که وحدت و اصرار احزاب را بخاطر پيگيرى قضيه بايمومتريک واژگون و متفرق نمايد ولى موفق به اين کار نشد. حکومت در اواخر ماه سنبله حاضر شد. اين دستگاه ها را خريدارى نمايد. حال کوشش روى آن است تا احزاب بتوانند شرايط استفاده از سيستم بايوميتريک را در ٢١ هزار حوزه انتخاباتى  و در ٧٦ ولايت عملى نمايند.

هنوز هم کندکارى و امتناع برخى مسؤولين کميسيون از آماده سازى اين سيستم جارى است ولى نمايندگان ايتلاف ملى، آقاى جرير نماينده حزب اسلامى و ديگر اعضا در ١٣ ميزان سال روان اعلام (( آنها بايوميتريک فعال و آماده  با انترنيت ميخواهند تا راي گیرى آن لان شود و زمينه هاى تقلب به حداقل برسد.)) جعل کارى تنها در شناسنامه و سيستم دفترى، کاغذى، و کمپيوترى محدود نميشود، کوشش براى تقويت افراد براى رفتن به پارلمان از کاروايى هاى ديگر سازمان دهندگان جعل و تذير ميباشد.

خانم هيلى ارشاد

در گرماگرمى روز هاى کمپاين سرو کله يک موسسه تازه بنام (( نهاد حمايت از ديموکراسى)) پيدا شده است. از نظر برخى اين نهاد محترم وثروتمند متهم است که به کانديدهاى مورد نظر ارگ پولهاى دالرى توزيع ميکند. آقاى نثار کريم زى يکى از ذواتيکه در راس نهاد يا موسسه ديموکراسى قرار دارد، مدعى است:  اداره آنها مانند ديگر مؤسسات ثبت وزارت اقتصاد ميباشد. اما سخنگوى وزارت اقتصاد در صحبت با سرويس خبرى ١٣ ميزان ١٣٩٧ طلوع، از ثبت نهادى بنام حمايت از ديموکراسى در وزارت اقتصاد انکار نموده است بدنبال اين خبر، کميسيون انتخابات نيز گفته است که اتهامات بر مؤسسه يا نهاد حمايت از ديموکراسى قابل پيگرد ميباشد.

وکيل مجلس، خانم هيلى ارشاد که زمانى از چهره هاى بسيار تندرو تيم انتخابات رياست جمهورى آقاى غنى بود، حالا به مخالف شماره يک ايشان تبديل شده است.

 

خانم ارشاد يکى از اعضاى فاميل آقاى غنى، يک وزير و يک مشاور آقاى غنى را که بقول خانم بدريافت نشان افتخار از سوى رئيس جمهور نيز سرفراز شده در برنامه نهاد حمايت از ديموکراسى شريک ميداند. اين خانم گفته است:  قرار اطلاع او مؤسسه مذکور بيک وکيل تا يکصد هزار دالر کمک نموده و شيوه پرداخت پول به نامزدان مورد نظر وقفه يى ميباشد. آقاى نثارى باز هم گفته است که افراد نامبرده شده از سوى خانم هيلى ارشاد دوستان ما ميباشند، ولى کدام عضويت رسمى درين نهاد ندارند. آقاى نثارى شخص رئيس جمهور آقاى غنى را نيز از جمله دوستان اين مؤسسه ياد مينمايد.

فراموش نشود که متهم شدن حکومت به دخالت در انتخابات، محدود به کار ها و سرگرميهاى انتخاباتى اين  شب و روز نميشود، بار ها و در جريان راى اعتماد به وزرا  و پيشنهادات حکومت، بحث پرداخت رشوه به نمايندگان مجلس مطرح شده است.

شبکه اطلاع رسانى افغانستان در شماره ١١ ثور ١٣٩٣ خود مطلبى را به نشر رساند. تهيه کننده اين گزارش نوشته بود: اکرم خپلواک وزير سابق اقوام و قبايل آنوقت متهم شده بود که به وکلا پول، آى فون، ساعت و عطر هاى قيمتى تحفه ميدهد تا رضايت آنها را براى تصويب لوايح و قبول وزرا و اراکين پيشنهادى حکومت جلب نمايد.

خاموشى خارجيها

يک علامت روشن در انتخابات موجود آن است که خارجيها در سابق از شوق و ذوق مردم براى انتخابات و از آمادگى هاى انجام شده براى تدوير انتخابات صحبت ميکردند، حداقل حالا خاموش اند. کسر و کمبود ها و علانيه شدن جعلکاريها، ديگر به آنها جرأت نميدهد که به توصيف و تمجيد ديموکراسى تحميلى و پارسل شده شان اقدام نمايند!

يکى از اين چهره ها که در باب انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠١٤ افغانستان سفير سابق دربار شاهى انگلستان آقاى ريچارد استک ميباشد. اين سفير در ٦ مارچ ٢٠١٤ و در صفحه اين سفارت تحت عنوان (( افغانها و انتخابات)) نگاشته بود: ((تقلب درين انتخابات کمتر به نظر ميرسد)). اين سفير در آنوقت به اين نظر بود!  «شور مردم براى انتخابات بسيار زياد  است تعداد زيادى مردم ميدانند براى کى راى بدهند، تعداد ديگر انتظار دارند بدانند که نامزدان انتخابات چه چيزى براى گفتن دارند.« اين برداشت تا جايى درست بود، انتخابات چه در شکل پارلمانى و چه در شکل رياست جمهورى تا حد زياد محل توجه مردم قرار داشت حتى که مردم انگشت هاى شانرا براى شرکت در اين پروگرام از دست دادند. اما کار کرد حکومت، کار کرد پارلمان گذشته، روى اين احساس و اميد گرم، آب سردى پاشيد! حالا که به کمپاين ها و عکسهاى نامزدان انتخاباتى و بى ميلى مردم به برنامه انتخابات نگاه ميکنيم. تصور روى آوردن بيک تغيير بنيادى در ذهن مردم زنده ميشود.

دوام وضعيت کنونى براى مردم، براى مخالفين مسلح، براى خارجيها خسته کننده ميباشد. آنها بايد نبض جريان را درک نمايند و بيک راه حل گره کشا توسل نمايند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019