تفصیل | شهادت 

21st May, 2019


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

وحدت ملت در آئينه «توحيد منبر»

ویاړ

2018-10-08

بدون ترديد ملت مظلوم و بلا کشيده ما نسبت به هر زمان و هر آرزوى ديگر به وحدت ملى، تامين امنيت و صلح سرتاسرى اشد ضرورت احساس مينمايند. در شرايط کنونى تمام اهداف و آمال افغانها در قطع جنگ، برادرى و همديگر پذيرى در سايۀ صلح و ثبات خـلاصه ميگردد. جنگهاى خانمانسوز چهل ساله تمام هست و بود مادى و معنوى ملت ما را به يغما برده و لازمست براى احيا و بازسازى مجدد کشور و ساختار هاى بنيادى فرهنگى و تمدنى توجه خاص مبذول گردد.

حضور حزب اسلامى در صحنه سياسى کنونى افغانستان براى تحقق آرمانهاى ديرينه ملت ما زمينۀ مساعدى را فراهم ساخته که آثارو علايم آن بخوبى ملاحظه ميگردد. حزب اسلامى با نيرومندى خاص توانسته است تا در تامين وحدت ملى، جذب نيروهاى درگير در پروسه صلح و دعوت نخبه گان و علماى جيد و شخصيتهاى سياسى در جهت حل و فصل بحران کنونى کشور ما سهم و مسئوليت تاريخى خود را به وجه احسن ادا نمايد.

تدوير سيمينار سرتاسرى (( توحيد منابر))  و تدبیر قریب الوقوع مجمع بزرگ وحدت ملی به ابتکار امير حزب اسلامى و تحت اداره و زعامت حزب و به اشتراک علماى سرشناس، سياستمداران و نخبه گان امور سياسى بمنظور تشريک آراء و نظريات و پيشنهادات در خصوص پايان دادن بحران جارى افغانستان نکته قابل توجه و اميدوارى براى قاطبهء ملت افغانستان بشمار مى آيد.

امير گرانقدر حزب اسلامى آقاى حکمتيار در بيانيه افتتاحيۀ شان فرمودند: اين سيمينار که ميزبان ١٣٠٠ شخصيت جيد و مشهور افغانستان ميباشد، ميتواند در حل معضله کنونى کشور ما سهم قابل ارزش  و ملاحظه اى بگيرند حتى علما ميتوانند حکومت ها را در قسمت زعامت و قيادت يارى رسانند. امير حزب اسلامى با اشاره به اين مطلب که علما در اصلاح و شگوفائى حکومتها و افراد مؤمن و آگاه سهم برازنده اى دارند، گفتند که رهبرى جامعه به افرادى چون شما اشد ضرورت احساس ميکند، على الخصوص در شرايط کنونى که چهل سال جنگ همه ارزشهاى ما را به نابودى کشانيده است.  قايد آزادى و جهاد در خطاب شان به علما فرمودند: وحدت و اتفاق علما و منابر ميتوانند کشور ما را ازين بحران جانفرسا نجات بدهد. ما از منبر اين سيمينار از شما و تمام علماى کرام ميخواهيم تا در اصلاح حکومت و سمت دهى مردم در جهت خدمت به افغانستان عزيز مسئوليت تاريخى خود را به وجه احسن انجام بدهند. منابر بايد به بلندگوهاى اتحاد امت مسلمان ما مبدل گردند و حکومت شايسته و الگو نيز بايد با تائيد منابر و پشتيبانى قاطبه مردم انتخاب گردند. روحانيون متعهد و مؤمن در اصلاح حکومات و سمت دهى مردم ميتوانند مؤثر واقع شوند. همچنان براى تنظيم هر چه بيشتر و مؤثريت انتخابات علماى کرام ميتواند نقش ارزنده را بدوش بگيرند و کشور عزيزمان را با تلاش هاى پيگيرشان ازين بحران جارى نجات بدهند. تلاشهاى مشترک علما و احزاب اسلامى مؤثر ميتوانند در جهت استحکام نظام موجود و آينده ممد و مفيد واقع شوند و اثرات بعدى آن بدون شک در رفاه و سعادت ملت ما تابان و شگوفان خواهد بود.

قايد آزادى و جهاد گفتند که حزب اسلامى افغانستان براى نيل به اين اهداف و آرمان مقدس با علماى کشور همکار و همدرد ميباشد. در خصوص انتخابات پيشرو، حزب اسلامى با تاکيد شفافيت و مؤثريت انتخابات دور از هرگونه جعل و تقلب به علماى عزيز پيشنهاد مينمايد تا درين پروسه همکارى نمايند يک مرجع با اعتبار شوراى تصميم گيرى بوجود بياورند. ما به ارزش خدمات علما در جامعۀ اسلامى عقيده راسخ داريم، لهذا حاضريم با آنها همکارى لازم نمائيم و با تلاشهاى مشترک کشور بلا کشيدۀ خود را ازين بحران نجات بدهيم و مالک سرنوشت کشور خود گرديم.  واقعاً تدوير چنين سيمينار ها و گردهم آئى هاى هدفمند ميتواند کشور بحران زدۀ ما را در جهت تنظيم بهتر امور اجتماعى و حکومتى يارى برساند. اگر سيمينار متذکره را بدقت مورد ملاحظه قرار بدهيم تاکنون نظير آن ديده نشده و ادامه آن نتايج مثمرى را ببار خواهد آورد و اميد و باور ملت ما را نسبت به تامين صلح و قطع جنگ و حکومتدارى شايسته مستحکم ميسازد.  از ملت صلحدوست خود نيز توقع داريم تا چنين ابتکارات حزب اسلامى را که به رفاه و سعادت ملت مى انجامد، تقويه و پشتيبانى نمايند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st May, 2019